Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Nesøya Idrettslag Onsdag 16. mars 2016 Kl. 1830 Årsmøte i Nesøya IL Fotball, Nesøya IL Tennis, Nesøya IL Friidrett, Nesøya IL Håndball, Nesøya.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Nesøya Idrettslag Onsdag 16. mars 2016 Kl. 1830 Årsmøte i Nesøya IL Fotball, Nesøya IL Tennis, Nesøya IL Friidrett, Nesøya IL Håndball, Nesøya."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Nesøya Idrettslag Onsdag 16. mars 2016 Kl. 1830 Årsmøte i Nesøya IL Fotball, Nesøya IL Tennis, Nesøya IL Friidrett, Nesøya IL Håndball, Nesøya IL Seiling, Nesøya IL Ishockey, Nesøya IL Innebandy, Nesøya IL Allidrett Kl. 1900 Årsmøte i Nesøya IL Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. Org nr. 875 702 262 - www.nesoyail.no

2 Agenda årsmøte idrettsgruppene 1. Godkjenne de stemmeberettigede representantene 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle gruppestyrets årsberetning 5. Behandle gruppestyrets regnskap 6. Vedta gruppestyrets budsjett for 2016 Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. Org nr. 875 702 262 - www.nesoyail.no

3 Agenda årsmøte Nesøya IL 1. Godkjenne de stemmeberettigede representantene 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsberetning 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Vedta idrettslagets budsjett for 2016 7. Fastsette medlemskontingent for 2017 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter for gruppenes aktiviteter 8. Fornye engasjement for idrettslagets revisor 9. Godkjenne revidert lov (vedtekter) for Nesøya Idrettslag ihht endringer i NIF's lov 10. Foreta valg a) Styremedlemmer i hovedstyret som er på valg b) Styremedlemmer i gruppestyrer som er på valg c) Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. Org nr. 875 702 262 - www.nesoyail.no

4 Sak 7 - Medlemskontingent Forslag til vedtak: Medlemskontingent i Nesøya Idrettslag for 2017 settes til kr. 300. Årsmøtet gir gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter for gruppens aktiviteter. Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. Org nr. 875 702 262 - www.nesoyail.no

5 Sak 8 - Revisor Forslag til vedtak: Nesøya IL fornyer engasjementet til Agder-Team Revisjon AS, Teknologiveien 1, 4846 Arendal. Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. Org nr. 875 702 262 - www.nesoyail.no

6 Sak 9 – Godkjenne revidert lov for Nesøya LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIFs lovnorm for idrettslag. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/ Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. Forslag til vedtak Årsmøtet i Nesøya Idrettslag vedtar ny lov i samsvar med Norges Idrettsforbunds lovnorm, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. Org nr. 875 702 262 - www.nesoyail.no


Laste ned ppt "Årsmøte Nesøya Idrettslag Onsdag 16. mars 2016 Kl. 1830 Årsmøte i Nesøya IL Fotball, Nesøya IL Tennis, Nesøya IL Friidrett, Nesøya IL Håndball, Nesøya."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google