Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for privatskolene 19. mai 2008 Bruk av elevdata (Vigo)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for privatskolene 19. mai 2008 Bruk av elevdata (Vigo)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for privatskolene 19. mai 2008 Bruk av elevdata (Vigo)

2 Vigo sentralbasen Vigo sentralbasen skal inneholde alle historikk for elever som går på videregående skoler (private og fylkeskommunale).

3 Elevens opplæringsrett Vigo skal ha oversikt over og beregne elevenes opplæringsrett. Fylkeskommunen har ansvar for alle elever også om de går på private skoler. § 3-1 i Opplæringsloven Rett til tre års videregående opplæring. Retten må tas ut i løpet av en sammen-hengende periode på fem år, og innen utgangen av det året eleven fyller 24 år.

4 Hvordan fungerer Vigo? Data som kommer fra privatskolene blir sendt fra WIS, ved filoverføring, til sentralbasen Vigo. Når disse dataene er importert i sentralbasen vil de ligge i de lokale basene (som ligger i hvert fylke) dagene etter. Data synkroniseres mellom lokalbasene og sentralbasen hver natt. Det enkelte fylke får kun ut data på de elevene som er hjemmehørende i det fylket eller som har søkt i fylket.

5 Hvordan fungerer Vigo? (forts.) Fra de fylkeskommunale skolene blir dataene overført, ved filoverføring, til de lokale Vigo-basene. Samme natt synkroniseres dataene inn til sentralbasen og videre ut til de andre fylkene som har behov for disse dataene.

6 Hvordan fungerer Vigo? (forts.) Informasjon blir også overført til Oppfølgingstjeneste slik at de kan følge opp kun elever som ikke er i opplæring. Når data skal overføres til sentrale myndigheter blir disse hentet ut fra Vigo sentralbasen.

7 Hva skal overføres og når? Vigo har behov for følgende overføringer fra privatskolene: Elever og kurset de er tatt inntatt på (15. september) Elever, kurset og fagene de går på (29. oktober) Terminkarakterene (22. februar) Standpunkt- og eksamenskarakterer (28. juni (Vg1+Vg2) / 10. juli (VK2)

8 Hvor overføres dataene videre?  Rapportering til Statistisk sentralbyrå Høsten 2007 sendte Vigo inn tre filer: Resultatet for skoleåret 2006-2007 Elever i undervisning pr. 1. oktober 2007 Voksenrapprteringen  Rapportering til Utdanningsdirektoratet Karakterdata grunnskolen og videregående skole  Rapportering til Lånekassen Resultatene for omgjøring fra lån til stipend.  Rapportering til Vernepliktsverket

9 Problemene dette skoleåret  Det ble sendt inn feile kurskoder (R94 koder) ved første og andre innsending i høst. De fleste av disse regner vi med er rettet opp nå.  Elever ble flyttet fra et programområde til et annet bare ved å endre kurskoden. Dette medførte mange dubletter i Vigo.

10 Problemene dette skoleåret (forts.)  Elevene ble ”slettet” når de sluttet. Ikke ført med fagstatus og elevstatus = S (sluttet) og fikk ikke sluttdato. Disse eleven blir stående i Vigo som en elev som fremdeles går på skole. Eleven bruker da et år av retten selv om den gjerne er sluttet før 1. oktober.

11 Dataflyten Privat- skoler WIS VIGO-S VIGO Lokal SSB Låne- kassen VPV Udir tilskudd Andre Udir stat.

12 Samling for privatskolene 19. mai 2008 Koder i videregående opplæring

13 Kurskoder Skolene må kun bruke godkjente kurskoder. Kurskoden er bygget opp av 10 posisjoner. De 6 første (grunnkoden) kommer fra Utdanningsdirektoratet gjennom GREP. De 4 siste kommer fra kodeverkgruppen til VIGO og disse synliggjør de forskjellige variantene.

14 Fagkoder Skolene må videre kun bruke godkjente fagkoder. Disse kommer fra Utdanningsdirektoratet gjennom GREP.

15 Kodeverksdistribusjon Vigo vil, i løpet av høsten, ha på plass et system for distribusjon av alle kodeverk som trengs i kommunikasjonen med andre systemer. Endringer i kodeverket vil bli sendt ut til aktuelle systemer til fastsatte tidspunkt. For at dette skal fungere må alle systemene oppdatere kodeverket samtidig.

16 Kodeverksdistribusjon (forts.) Det er en forutsetning for å lykkes at kurs-/ fagkodene ikke blir endret midt i skoleåret. Utdanningsdirektoratet må, i samarbeid med Vigo, finne frem til gode løsninger for distribusjon av kodeverket til de private skolene.


Laste ned ppt "Samling for privatskolene 19. mai 2008 Bruk av elevdata (Vigo)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google