Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntaks- og formidlingssamling 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntaks- og formidlingssamling 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntaks- og formidlingssamling 2013
Bjørn Bergan – Trude Riple Vigo IKS

2 Retningslinjer for registrering av lærlinger/ lærekandidater med fagopplæring i skole.
Det er utarbeidet retningslinjer for registrering av lærlinger/lærekandidater som har fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole). Retningslinjene gjelder både for registrering i de skoleadministrative systemene (skoledelen) og i Vigo (fagopplæringsdelen). Retningslinjene ligger på vigodrift.no Info fra Vigo

3 Kurskategori F-, F1 og F2 (alternativ Vg3 i skole)
Skal ha opprettet lærekontrakt med ettårig skoleår på en skole. Kontrakten må opprettes samtidig som lærlingen starter opplæringen på skole. Vil også bli registrert inn på aktuell skole med samme programområdekode.

4 Kurskategori F-, F1 og F2 (alternativ Vg3 i skole), forts.
Ved overføring fra SAS settes elevstatus M automatisk i Vigo på skoledelen. Dersom lærlingen får tildelt fag på skolen må disse registreres med fagstatus M. Skal ha fullførtkode H på skoledelen. Når dato for ”læretiden” er gått ut settes fullførtkode L (lærling) automatisk. Etter fag-/svenneprøve settes fullførtkode B (bestått) eller I (ikke bestått).

5 Kurskategori H- (alternativ Vg3 i skole)
Tilsvarende som F-, men gjelder lærekandidater. Det skal opprettes opplæringskontrakt for programområder med kurstype L (lærefag). Noe fylker tar elevene rett inn til opplæring på Vg3. Dette er utenom regelverket. Disse skal også ha opprettet en opplæringskontrakt.

6 Kurskategori H- (alternativ Vg3 i skole), forts.
Ved overføring fra SAS settes elevstatus M automatisk i Vigo på skoledelen. Dersom lærekandidaten får tildelt fag på skolen må disse registreres med fagstatus M. Skal ha fullførtkode H på skoledelen. Når dato for ”læretiden” er gått ut settes fullførtkode K (lærekandidat) automatisk. Etter kompetanseprøven settes fullførtkode A (alternativ opplæring)

7 Komprimert opplæring i programfag mot skriftlig Vg3 eksamen (xxx3102)
Kurskategori G-, G1, G2, K-, K1 og K2 (full oppl. bedr.) Kurskategori Y- (praksiskandidat) Kan også forekomme i statistikken fra skoledelene dersom det gis komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen (xxx3102). På elevkurslinjen fra skolen skal fagkoden TEO9000 benyttes. I tillegg skal det legges inn årstimetall på kurset og fullførtkode H

8 Oppdatert kodeverk på årsakskoder
Fagopplæring: Avbruddskoder (type A) Bedriftens tilbakemelding (type B) Sluttårsak (type F) Hevingspart (type H) Skole: Permisjoner (type P) Sluttkode inntak (avbruddsårsak) (type S) Felles: Rettighetsbehandling (type R)

9 3. årig og 4. årig skoleår Full opplæring i bedrift etter grunnkolen, år: Opprette 4-årig skoleår for koder xxxxx3G--- med forbruk av 3 års rett 4-årig skoleår for koder xxxxx3K--- med forbruk av 3 års rett Full opplæring i bedrift etter Vg1, år: 3-årig skoleår for koder xxxxx3G1-- med forbruk av 2 års rett 3-årig skoleår for koder xxxxx3K1-- med forbruk av 2 års rett 3-årig skoleår for koder xxxxx med kontraktsløp S, særløp

10 3. årig og 4. årig skoleår, forts
Rettsberegning: Elevkurslinjer fra fagopplæring får forskuttert forbruk av rett med 1, 2 eller 3 år. Eks. 4-årig > Skole xxxxx3G full opplæring i bedrift > forbruk 3 års rett Skole 10xx xxxxx fellesfag tatt på skole Vg1 nivå > forbruk 0 års rett Skole 10xx xxxxx fellesfag tatt på skole Vg2 nivå > forbruk 0 års rett

11 3. årig og 4. årig skoleår, forts
Ved heving (avbruddsdato på elevkurslinje) vil faktisk forbruk beregnes ut fra dato for forbruk av rett i 5S001 (i eksempelet er rett = 1.10.): 0 + 4 skoleår : Slutter mellom – er 1 år av retten brukt Slutter mellom – er 2 år av retten brukt Slutter mellom – er 3 år av retten brukt?

12 Registreringshåndboken er oppdatert i forhold til all statistikklevering til SSB og Udir
Grensesnittet Vigo-SSB ligger på vigodrift.no under menypunktet Dokumentbase

13 Årshjul for Vigo Opplæring
oppdatert for skoleåret Inneholder alle viktige datoer både for inntak og fagopplæring.


Laste ned ppt "Inntaks- og formidlingssamling 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google