Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntaks- og formidlingskonferanse Sola, 23.-24. september 2015 Trude Riple og Bjørn Bergan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntaks- og formidlingskonferanse Sola, 23.-24. september 2015 Trude Riple og Bjørn Bergan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntaks- og formidlingskonferanse Sola, 23.-24. september 2015 Trude Riple og Bjørn Bergan

2 Kodeverk

3 Nytt vedr kodeverk Programområdekoder  Lærefag Portørfaget (HSPOR3---- ) nytt fra vår 2015Portørfaget  Taktekkerfaget har skiftet navn til Tak- og membrantekkerfaget  Vg2 Maritim produksjonsteknikk (TPMPT2----) forsøk (Sogn og Fjordane ) med oppstart høst 2015 Inntakskrav BABAT1---- og TPTIP1---- Kvalifiserer til forsøk innen lærefaget Maritim innredning (TPMIR3----)Maritim produksjonsteknikk

4 Nytt vedr kodeverk, forts Fagkoder  Ny fagkode for Treningslære 1 – IDR2015 IDR2010 skal ikke benyttes skoleåret 2015-2016.Treningslære 1 – IDR2015  Fagkoder for Norsk for elever med kort botid i Norge. NOR14xx. Nye fagkoder på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram. Nye fagkoder på Vg3  Fagkode FOS9000 (Fagopplæring i skole - lærefag Vg3) skal benyttes i de skoleadministrative systemene for å registrere Fagopplæring i skole (ALTVG3). Fagkode FOS9000

5 Fagopplæring i skole Det er utarbeidet retningslinjer for registrering i  De skoleadministrative systemene (Extens/SATS/iSkole)  VIGO Skal registreres på programområdekode  xxxxx3F--- for lærlinger som ikke får lærekontrakt  xxxxx3H--- for lærekandidater som ikke får opplæring i bedrift Retningslinjer for registrering av lærlinger/ lærekandidater med fagopplæring i skole finner dere på vigoiks.no.vigoiks.no

6 Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag  Noen fylkeskommuner gir en komprimert opplæring i programfag for praksiskandidater, eller lærlinger med full opplæring i bedrift, som skal ta skriftlig eksamen på Vg3.  Fagkoden TEO9000 - Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag. Denne fagkoden benyttes i Extens/SATS/iSkole.  Det må legges inn elevtimer på faget for alle elever.  Opplæringen skal registreres på xxxxx3Y--- (praksiskandidater) eller xxxxx3G---/3G1--/3G2– for lærlinger med full opplæring i bedrift Se utfyllende retningslinjer på vigoiks.no. Retningslinjene gjelder i forhold til levering av statistikk.vigoiks.no

7 Minner om Søking om nye programområdekoder Frist:1. november Info på vigoiks.no. Benytt skjema.vigoiks.no Innmelding av nye skoler og endring av eksisterende skoler Info på vigoiks.noBenytt meldeskjema.vigoiks.no Ny skole må ha et gyldig organisasjonsnummer som er et bedriftsnummer.gyldig organisasjonsnummer Skolen må være opprettet i Nasjonalt skoleregister (NSR)

8 Fiktivt fødselsnummer Info ligger i RegistreringshåndbokenRegistreringshåndboken Det bør kontrolleres om personen har gyldig Fnr/Dnr før det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Privatskolene tildeles nå fiktivt fødselsnummer gjennom WIS.

9 Årshjul for VIGO Opplæring

10 Årshjul VIGO Opplæring  Skal være et nyttig verktøy i forbindelse med rapportering innen området videregående opplæring.  Gir en oversikt over når, fra hvem, til hvem og hva som skal rapporteres.  Viser dato for viktige frister i gjennom året. Årshjulet oppdateres en gang pr. år (juli) av Vigo IKS. Med evt. justeringer i løpet av skoleåret. Link til årshjulet.årshjulet

11 Statistikklevering - generelt

12 Grensesnitt mellom VIGO og SSB Det foreligger et grensesnitt mellom VIGO og SSB (Udir). Blir oppdatert hvert år i februar. Grensesnittet ligger på vigoiks.no.vigoiks.no

13 Grensesnitt mellom VIGO og Udir Det foreligger et grensesnitt mellom VIGO og Udir for statistikklevering som kun gjelder Udir. Blir oppdatert hvert år. Grensesnittet ligger på vigoiks.no.vigoiks.no

14 Statistikk - skoledelen

15 BRIO-rapporter og brukerveiledning er oppdatert Følgende BRIO-rapporter er oppdatert:  Bkr-01-resultat Seksjon 9, 10, 11, 12 og 13 (vedr spes.underv.) er oppdatert og er nå tre seksjoner Nye seksjon vedr fravær > 50 dager og/eller > 100 timer Elever under 16 år som ikke er registrert på GSGSG0VG— Tabell som viser Antall elever med elevstatus V og antall elever over 25 år fordelt på skolenr og programområdekode.  Bkr-01b-resultatfag Seksjon 7, 8 og 9 (vedr spes.underv) er oppdatert Antall elever på TEO9000 fordelt på skolenr og programområdekode. Elever med TEO9000 på «feil» programområdekode

16 BRIO-rapporter og brukerveiledning er oppdatert, forts.  Bkr-02-elever Seksjon 3 – Kursprosent lav er endret til større enn 0 og mindre enn 10 prosent (ikke under 60 prosent) Seksjon 8 er forbedret i forhold til filtrering. Tabell som viser antall elever med elevstatus V og over 25 år fordelt på skolenummer og programområdekode.  Bkr-03-elevfag Antall elever på TEO9000 fordelt på skolenr og programområdekode. Elever med TEO9000 på «feil» programområdekode Oppdatert Brukerveiledningen for 2015 ligger på vigoiks.no.Brukerveiledningen

17 Tidsfrister ssbResultat, ssbResultatfag og ssbVoksensoker  1. levering er 29. september (sendes fra IST 30. september).  Tilbakemelding fra Udir legges ut til fylkene 2. oktober  Endelig levering er 18. oktober (sendes fra IST 19. oktober). ssbElev og ssbElevfag  1. levering er 10. november (sendes fra IST 9. november)  Tilbakemelding fra Udir legges ut til fylkene 11. november  Endelig leveringer er 19. november (sendes fra IST 20. november).

18 Statistikk - fagopplæring

19 Tilbakemelding fra Udir Statistikken for fagopplæring har andre, og hyppigere datainnsamlinger enn skoledata Starter med kontrakt og prøver, første innhenting i nytt system 1. desember 2015,så hver måned Senere kommer også data med søkere og formidling med innhenting hver måned Vigo IKS får overlastet kontrollfiler med aggregerte feilmeldinger, og fil med detaljer pr fylke Vigo IKS vil gjennomgå disse og videreformidle disse til aktuelle fylker/kommune, med kommentarer. (I en periode framover) Fylkene/kommunen må så rette i Vigo, slik at ved neste uttrekk er disse feilene borte. Må/bør rettes innen 4 uker. «Vi» må forvente at det vil bli en del jobb med dette i starten.

20 Eksempler på tilbakemeldinger: Landsoversikt

21 Eksempler på tilbakemeldinger: Oversikt pr fylke:

22 Kolonneoversikt detaljert feilliste pr. fylke Fylke FilID RadNr Feilkategori Feilmelding Avgiverfylke Produksjonsdato Telledato uttrekk Hjemstedsfylke Fødselsnummer Navn Programområdekode Organisasjonsnummer (bedrift/foretak eller skole) Navn bedrift/skole Kommunenummer bedrift/skole Næringskode bedrift/skole Sektorkode bedrift/skole Navn medlemsbedrift Organisasjonsnummer (medlemsbedrift) Læretid fra Læretid til Avbrudd fra Avbrudd til Avbruddskode Kontrakt avsluttet dato Hevet av Avslutningskode Kontraktstype Godkjentdato Brutto læretid Netto verdiskapningstid Netto opplæringstid Tilskuddsordning Stillingsprosent Rettstype Refusjonsfylke Åpent avbrudd Ny kontrakt Løpende kontrakt Avsluttet kontrakt Bedrift er opplæringskontor Næringskode medlemsbedrift Sektorkode medlemsbedrift Fullførtkode Kommunenummer medlemsbedrift Vekslingsmodell

23 Tidsfrister ssbKontrakt og ssbAvlagteProver  1. levering er 10. desember.  Tilbakemelding fra Udir legges ut til fylkene 14. desember  Endelig levering er 15. januar 2016.  Gjelder for perioden fra 01.10. foregående år til 30.09. innværende år Fagopplæringsfiler til Udir  Formidling sendes 1. arbeidsdag i måneden (juli til november)  Kontrakter sendes 1. arbeidsdag i måneden (hele året)  Prøver sendes 1. arbeidsdag i månenden (hele året)  Godkjente lærebedrifter sendes 1. oktober Pr i dag blir det ikke gitt tilbakemeldinger på disse filene.


Laste ned ppt "Inntaks- og formidlingskonferanse Sola, 23.-24. september 2015 Trude Riple og Bjørn Bergan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google