Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple
Fagskolesamling, Værnes februar 2011 Vigo vs skoleadministrative system Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple

2 Statistisk sentralbyrå
Dataflyt Opptaksktr. Skolene/ Fylkene Inntatte studenter til 1. år Vigo Fagskolebase Alle studenter med tilbudskoder og moduler Vigo Sentralbasen Vigo Web Vigo Kodeverksbase SSB Statistisk sentralbyrå

3 Kvalitetssikring i Extens/SATS/TP
Viktig at skolene avsetter tid til kvalitetssikring av data * Ved skolestart i forb. med innsending av fil – Ajourhold (6. september) * Før innsending av fil - ssbStudent (22. oktober) * Ved skoleslutt i forb. med utskriving av kompetansebevis / vitnemål * Før innsending av fil – ssbResultat (2. juli)

4 Brukerhåndbok for fagskolen
Bør lage egen brukerhåndbok for fagskolen fra hver av de 3 systemene – Extens/SATS/TP. Oppbygging lik den som er utarbeidet for videregående opplæring.

5 Tilbudskoder ALLE tilbudskoder blir gitt av Opptakskontoret
eks. FTB01H (H = heltid) FTB01D (D = deltid) FTB01N (N = nettbasert) Godkjente tilbudskoder må legges inn i SAS. (Kan variere mellom fylkene om det er skolen eller fylkesadministrasjonen som gjør dette.) Kun godkjente tilbudskoder skal benyttes.

6 Modulkoder ALLE modulkoder skal godkjennes av Opptakskontoret eks. 56TB00A 56TB00B Godkjente modulkoder må legges inn i SAS. (Kan variere mellom fylkene om det er skolen eller fylkesadministrasjonen som gjør dette.) Kun godkjente modulkoder skal benyttes.

7 Fagskolepoeng Skal settes på hver enkel modul og er lik for alle studenter på aktuell modul. Godkjente tilbudskoder må legges inn i SAS. (Kan variere mellom fylkene om det er skolen eller fylkesadministrasjonen som gjør dette.) Blir lagt inn i Vigo og overføres til SSB. Viser hvor langt studenten er i kommet opplæringen fagskolepoeng (2-årig) fagskolepoeng (1-årig) fagskolepoeng (1/2-årig)

8 Nye studenter inn i Extens/SATS/TP og Ajourhold av opptaket
Ca. 17. juni får skolene fil fra Opptakskontoret med endelig opptak. Denne filen leses inn i Extens/SATS/TP. Studenter som melder fra til skolen at de ikke skal ha plassen må ”kvitteres ut” fra Extens/SATS/TP. Disse må registreres med ajourholdskode N eller S. Studentene skal ikke slettes.

9 Ajourhold av opptaket - forts
Studenter som tas inn etter importert fil (dvs ligger ikke på inntakslisten etter 2. opptak) må registreres med ajourholdskode I i Extens/SATS/TP. Dette gjelder også studenter som blir tatt inn fra ventelisten og som tas inn direkte på skolen. Gjelder kun studenter til 1. års kurs Fil for ajourhold skal sendes til Opptakskontoret innen 6. september

10 Studenter som går fra 1. til 2. år i opplæringsår
Studenter som skal starte på 2. opplæringsår må flyttes opp etter regler gitt fra Extens/SATS/TP. Studenter som slutter mellom 1. og 2. opplæringsår skal ikke ligge som aktive studenter til det 2. skoleåret. Nye studenter som tas inn til 2. klasse må registreres inn i Extens/SATS/TP. Disse skal ikke ha ajourholdskode

11 Fødselsnummer Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Opptakskontoret som skal opprette det fiktive fødselsnummeret Studenten må selv skaffe seg et eventuelt D-nr.

12 Regler for fiktivt fødselsnummer
Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel blir til ). Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (for fagskolene 70). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv. Eksempel jente: (født ) Eksempel gutt: (født )

13 Alle studenter registrert i Extens/SATS/TP
Alle studenter SKAL være registrert i Extens/SATS/TP innen 2. september. Alle modulkodene til studentene SKAL være registrert i Extens/SATS/TP innen 1. oktober Husk kun gyldige tilbudskoder og modulkoder.

14 Opplæringstilbud som avsluttes til nyttår
Disse må pr i dag rapporteres ved slutten av ordinært skoleår. Studentene må ligge aktiv på skolen ut skoleåret. Mulig dette kan bli endret.


Laste ned ppt "Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google