Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple Fagskolesamling, Værnes 2.-3. februar 2011 Vigo vs skoleadministrative system.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple Fagskolesamling, Værnes 2.-3. februar 2011 Vigo vs skoleadministrative system."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple Fagskolesamling, Værnes 2.-3. februar 2011 Vigo vs skoleadministrative system

2 Dataflyt Vigo Sentralbasen SSB Statistisk sentralbyrå Vigo Fagskolebase Vigo Web Vigo Kodeverksbase Skolene/ Fylkene Alle studenter med tilbudskoder og moduler Opptaksktr. Inntatte studenter til 1. år

3 Kvalitetssikring i Extens/SATS/TP  Viktig at skolene avsetter tid til kvalitetssikring av data *Ved skolestart i forb. med innsending av fil – Ajourhold (6. september) *Før innsending av fil - ssbStudent (22. oktober) *Ved skoleslutt i forb. med utskriving av kompetansebevis / vitnemål * Før innsending av fil – ssbResultat (2. juli)

4 Brukerhåndbok for fagskolen Bør lage egen brukerhåndbok for fagskolen fra hver av de 3 systemene – Extens/SATS/TP. Oppbygging lik den som er utarbeidet for videregående opplæring.

5 Tilbudskoder  ALLE tilbudskoder blir gitt av Opptakskontoret eks.FTB01H (H = heltid) FTB01D (D = deltid) FTB01N (N = nettbasert)  Godkjente tilbudskoder må legges inn i SAS. (Kan variere mellom fylkene om det er skolen eller fylkesadministrasjonen som gjør dette.)  Kun godkjente tilbudskoder skal benyttes.

6 Modulkoder  ALLE modulkoder skal godkjennes av Opptakskontoret eks.56TB00A 56TB00B  Godkjente modulkoder må legges inn i SAS. (Kan variere mellom fylkene om det er skolen eller fylkesadministrasjonen som gjør dette.)  Kun godkjente modulkoder skal benyttes.

7 Fagskolepoeng  Skal settes på hver enkel modul og er lik for alle studenter på aktuell modul.  Godkjente tilbudskoder må legges inn i SAS. ( Kan variere mellom fylkene om det er skolen eller fylkesadministrasjonen som gjør dette.)  Blir lagt inn i Vigo og overføres til SSB.  Viser hvor langt studenten er i kommet opplæringen. 120 fagskolepoeng (2-årig) 60 fagskolepoeng (1-årig) 30 fagskolepoeng (1/2-årig)

8 Nye studenter inn i Extens/SATS/TP og Ajourhold av opptaket  Ca. 17. juni får skolene fil fra Opptakskontoret med endelig opptak.  Denne filen leses inn i Extens/SATS/TP.  Studenter som melder fra til skolen at de ikke skal ha plassen må ”kvitteres ut” fra Extens/SATS/TP. Disse må registreres med ajourholdskode N eller S. Studentene skal ikke slettes.

9 Ajourhold av opptaket - forts  Studenter som tas inn etter importert fil (dvs ligger ikke på inntakslisten etter 2. opptak) må registreres med ajourholdskode I i Extens/SATS/TP. Dette gjelder også studenter som blir tatt inn fra ventelisten og som tas inn direkte på skolen.  Gjelder kun studenter til 1. års kurs  Fil for ajourhold skal sendes til Opptakskontoret innen 6. september

10 Studenter som går fra 1. til 2. år i opplæringsår  Studenter som skal starte på 2. opplæringsår må flyttes opp etter regler gitt fra Extens/SATS/TP.  Studenter som slutter mellom 1. og 2. opplæringsår skal ikke ligge som aktive studenter til det 2. skoleåret.  Nye studenter som tas inn til 2. klasse må registreres inn i Extens/SATS/TP. Disse skal ikke ha ajourholdskode

11 Fødselsnummer  Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Opptakskontoret som skal opprette det fiktive fødselsnummeret  Studenten må selv skaffe seg et eventuelt D-nr.

12 Regler for fiktivt fødselsnummer  Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel 011285 blir til 411285).  Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (for fagskolene 70). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv.  Eksempel jente: 42059199270 (født 020591)  Eksempel gutt: 55049199170 (født 150491)

13 Alle studenter registrert i Extens/SATS/TP  Alle studenter SKAL være registrert i Extens/SATS/TP innen 2. september.  Alle modulkodene til studentene SKAL være registrert i Extens/SATS/TP innen 1. oktober Husk kun gyldige tilbudskoder og modulkoder.

14 Opplæringstilbud som avsluttes til nyttår  Disse må pr i dag rapporteres ved slutten av ordinært skoleår.  Studentene må ligge aktiv på skolen ut skoleåret.  Mulig dette kan bli endret.


Laste ned ppt "Vigo Driftsorganisasjon Trude Riple Fagskolesamling, Værnes 2.-3. februar 2011 Vigo vs skoleadministrative system."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google