Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVERANDØRSEMINAR RfD 15.11.2007 Clarion Collection Hotell Tollboden, Drammen Agenda 9:30-9:35 Velkommen v/RfD 9:35-9:55 Overordnet presentasjon, visjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVERANDØRSEMINAR RfD 15.11.2007 Clarion Collection Hotell Tollboden, Drammen Agenda 9:30-9:35 Velkommen v/RfD 9:35-9:55 Overordnet presentasjon, visjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEVERANDØRSEMINAR RfD 15.11.2007 Clarion Collection Hotell Tollboden, Drammen Agenda 9:30-9:35 Velkommen v/RfD 9:35-9:55 Overordnet presentasjon, visjon og strategi v/RfD 9:55-10:15 Kildesorteringssystemer for nivå 1-2-3. Antall abonnenter, avfallsmengder, behandlingsløsninger m.m. v/RfD 10:15-10:40 Fokus nye kontrakter; Kvalitet i tjenesteleveranser, nytt avvikssystem og endringer i tjenestetilbudet v/RfD 10:40-11:00 Offentlige anskaffelser, oppdeling oppdrag og fremdriftsplan. v/Hjellnes Consult 11:00-11:30 Synspunkter og spørsmål

2 LEVERANDØRSEMINAR RfD 15.11.2007 Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser 1999 – og 2 forskrifter: 1. Forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektoren (vann, energi, transport, telekom) 2. Forskrift om offentlige anskaffelser, siste versjon 07.04.2006, for alle sektorer som ikke er omfattet av forsyningssektoren – dvs. for renovasjon. Hvem er omfattet av forskriften: Statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Gjelder for RfD Forskriften får anvendelse på offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

3 LEVERANDØRSEMINAR - RfD Offentlige anskaffelser Regelverket om offentlige anskaffelse, grunnleggende krav til:  Likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Forbudt å forskjellsbehandle leverandører.  Skal så vidt mulig baseres på konkurranse og oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk Formål: Forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

4 LEVERANDØRSEMINAR - RfD Offentlige anskaffelser Lovens grunnprinsipper gjelder alle anskaffelser. Forskriftens del I gjelder alle anskaffelser omfattet av forskriften, uavhengig av verdi. 100.000-500.000 krav til HMS/Skatteattest, protokoll. Forskriftens del II gjelder anskaffelser 500.000-EØS terskel kr eksl. mva. Krav til kunngjøring i Doffin, begrunnelse og klagefrist. Forskriftens del III gjelder anskaffelser over terskelverdier. Varer og Tjenester> 1,7 mill. kr (statlige 1,1 mill. kr) Bygge- anleggskontrakter: 43,5 mill. kr. Krav til minstefrister, forhåndsvekting. Doffin og TED kunngj.Klagefrist.

5 LEVERANDØRSEMINAR - RfD Offentlige anskaffelser Kvalifikasjonskrav -Minstekrav, enten oppfylt, eller ikke oppfylt. -Skal vurderes først. Erfaring, kompetanse, økomomi etc. -Hvis ikke oppfylt; avvises tilbudet. Tildelingskriterier -Lavest pris (mest bygg/anlegg) -Renovasjon: Det økonomisk mest fordelaktige; pris, kvalitet, miljø, løsninger (biler og bemanning), gjennomføringsplaner, osv. -Bør skreddersy tildelingskriteriene som kan vise forskjeller mellom tilbyderne -Tildelingskriteriene vil fremgå av konkurransegrunnlaget til RfD

6 LEVERANDØRSEMINAR - RfD Offentlige anskaffelser Vekting -Under EØS-terskel, trenger ikke, men anbefales. -Over EØS-terskel; relativ vekting skal angis som gis hvert av kriteriene. -Begrensninger mht hvor stor vekten kan være på enkelte kriterier? -Utgangspunkt står oppdragsgiver fritt. Skal mye til for å underkjenne vektingen, EF- domstolen av akseptert at miljø gis 40 % vekt. -En svært lite vekting av pris kan være i strid med regelverket – det anbefales minst 20 % vekt. -Ikke plikt å vekte underkriteriene,

7 LEVERANDØRSEMINAR - RfD Oppdeling / grensesnitt Oppdrag nr 1. Husholdningsavfall. Tømming av beholdere og transport til mottaksanlegg. Melde avvvik. Oppdrag nr 2. Returpunkter. Tømming av beholdere og transport til mottaksanlegg. (Evt tilsyn/rydding) Oppdrag nr 3. Lagerhold, reparasjoner og beholderutsetting. ”Rendyrking” av tjenestene. Pris på alle kommuner samlet for hvert oppdrag. Pris på 2 tømmeplaner for husholdningsavfall. Tømmeplan 1: Restavfall 33 g/år. Dvs. dagens løsning unntatt Modum som har 26 g/år. Tømmeplan 2: Restavfall 26 g/år (fellesløsninger 33 g/år). Papir og plastemballasje 13 g/år uavhengig av tømmeplan. Egen rute for hytter vurderes.

8 LEVERANDØRSEMINAR - RfD Foreløpig fremdriftsplan for anbudskonkurranser


Laste ned ppt "LEVERANDØRSEMINAR RfD 15.11.2007 Clarion Collection Hotell Tollboden, Drammen Agenda 9:30-9:35 Velkommen v/RfD 9:35-9:55 Overordnet presentasjon, visjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google