Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETROMAKS programseminar 2007 Programkoordinator Erik Skaug, 14.september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETROMAKS programseminar 2007 Programkoordinator Erik Skaug, 14.september."— Utskrift av presentasjonen:

1 PETROMAKS programseminar 2007 Programkoordinator Erik Skaug, 14.september

2 Petroleumsforskningen i Norge i 2007 Dep/OED KRD/NHD Forskningsrådet OG21 Fag Inst. strat basis SFF SFI JIP Demo 2000 50 MNOK PETROMAKS 244 MNOK Skatte FUNN

3 Sentre for forskningsdrevet Innovasjon (SFI)  Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities - NTNU  Multiphase Flow Assurance Innovation Centre - IFE  Innovative Natural Gas Processes and Products – UiO  The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology - CMR

4 Petroleumsforskningen i Norge i 2007 Dep/OED KRD/NHD Forskningsrådet OG21 Fag Inst. strat basis SFF SFI JIP Demo 2000 50 MNOK PETROMAKS 244 MNOK Skatte FUNN

5  Centre for Integrated Petroleum Research – CIPR (UiB)  International Centre for Geohazards – NGI  Physics of Geological Processes – UiO  Centre for Ships and Ocean Structures - MARINTEK Sentre for fremragende forskning (SFF)

6 Petroleumsforskningen i Norge i 2007 Dep/OED KRD/NHD Forskningsrådet OG21 Fag Inst. strat basis SFF SFI JIP Demo 2000 50 MNOK PETROMAKS 244 MNOK Skatte FUNN

7 OG21 Visjon og satsningsområder En bærekraftig utvikling med null skade på mennesker og miljø Økt reserve erstatning Økt hydrokarbonutvinning Kost effektive teknologier for feltutvikling i Arktiske strøk Utvikling av marginale felt (dyp vann, små felt,etc) Økt verdiskapning fra gass Kompetanse utvikling og økt rekruttering Økt eksport av teknologi Teknologisk Satsnings- områder Hoved- utfordringer Utvikle ny teknologi for maksimal verdi- skapning fra Norsk sokkel Øke eksport av teknologi En bærekraftig Petroleums industri for de neste 100 år basert på samarbeid med respekt for kunnskap og teknologi Hoved- formål Visjon Fremtidens miljøteknologi Leting og reservoarkarakterisering Økt utvinning Kostnadseffektiv boring og intervensjon Integrerte operasjoner og sanntids reservoarstyring Undervanns prosessering og transport Dypvanns- og undervanns- produksjonsteknologi Gassteknologi

8 Tematiske områder for forskning og utvikling i PETROMAKS

9 PETROMAKS Mål  Finne mer olje og gass  Produsere mer olje og gass  Innovasjon i leverandørindustrien  Effektive og miljøvennlige operasjoner  Bevilgning 2007: 244 MNOK  Prosjekt porteføljen inkludert industri finansiering: 2,1 BNOK  Ca 130 finansierte dr.grader, 115 til skal startes opp

10 Bevilgning til petroleumsforskning gjennom Forskningsrådet

11 Våre største investeringer ProsjektInstitutt E-centre laboratories for automated drilling processes International Research Institute of Stavanger AS29000000 Enabling production of remote gasSINTEF Energiforskning AS27500000 Electrical Insulation Materials and Insulation Systems for Subsea High Voltage Power EquipmentSINTEF Energiforskning AS24700000 Regularity and uncertainty analysis and management for the Norwegian gas processing and transportation system International Research Institute of Stavanger AS20000000 New Subsea and Downhole Instrumentation. Novel measurement methods for real-time reservoir control, e-field operation and subsea processing.Christian Michelsen Research AS17600000 Reservoir Monitoring and Dynamic Reservoir Characterization with Production, Seismic, and Electromagnetic Data Senter for integrert petroleumsforskning, UIB17210000 Enhanced Oil Recovery for Maximizing Tail ProductionUniversitetet i Bergen16000000 Petroleum-related regional studies of the Barents Sea region (PETROBAR)Institutt for geofag, UIO15800000 Carbonate Reservoir Geomodels International Research Institute of Stavanger AS15000000 Petro Arctic. Offshore and coastal technology for petroleum production and transport from arctic waters Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU15000000 SmartPipe - Self diagnostic pipelines and risers for future integrated process managementSICOM AS15000000

12 Eksempler på hva forskning har bidratt til  Flerfasemålere: En milliardindustri basert på grunnleggende FoU  EM-teknologi: Viktig grunnleggende kompetansebygging gjort på 1980-tallet  RUTH-programmet: En rekke prosjekter som har bidratt til økt utvinning  SPUNG-programmet: Bidro til at Snøhvit LNG ble en mulighet

13 Økonomisk fleksibilitet

14 Prosjektoppfølgning

15 Økonomioppfølgning – KMB og BIP  Mer detaljerte budsjett og budsjetteringspraksis  Automatisk utbetaling  Timepriser - inntil 1.6 promille hva er inkludert? Ulldott innovation AS Ulldott innovation AS  Utstyr – leie eller kjøpe  Overføringer

16 Ulldott Innovation AS IT innovasjonsbedrift 2 ansatte Å rsl ø nn TimesatserTimekost Å rsverk Sum prosjekt Tarjei750 0001,6120018502 220 000 Reidar750 0001,6120018502 220 000 Prosjektbudsjett4 440 000 50% støtte fra PETROMAKS 2 250 000 Bedriftens kostnader L ø nn, sos. Utgifter 2 ansatte a 1000000 2 000 000 Kontor, str ø m, med mer 150 000 Leie datakraft 100 000 Totale kostnader 2 250 000

17 Økonomioppfølgning – KMB og BIP  Mer detaljerte budsjetter budsjetteringspraksis  Automatisk utbetaling  Timepriser - inntil 1.6 promille hva er inkludert? (Ulldott innovation AS) (Ulldott innovation AS)  Utstyr – leie eller kjøpe  Overføringer

18 Resultater  Mer fokus i søknad og kontrakt  Tydeligere på leveransen  Hvordan kan leveransen presenteres for Stortinget slik at de forstår hva de har brukt penger på?  Milepæler – ”work packages”  Referere til PETROMAKS og Forskningsrådet når saker omtales i media  IPR

19 Tiltak  Gjennomgang av kontrakt, fremdriftsrapporter og regnskapsbilag på utvalgte prosjekter  Besøke prosjektene (vi har 160)  Initiere tiltak avhengig av funn  Trekke inn penger (vi begynner å bli bra)  Revidere prosjekt  Avbryte (vi er ikke flinke nok her)

20 Vi ønsker fra dere:  Gi tilbakemelding om avvik i fremdrift, budsjett og i finansieringsplan på et tidlig tidspunkt! Ligg i forkant!  Gi oss tilbakemelding om vitenskapelige eller kommersielle gjennombrudd  Om oppmerksomhet fra media  Tips oss om interessante historier i FoU- virksomheten deres. Forskningsrådet kan bidra med å skape blest om forskningen deres.

21  Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "PETROMAKS programseminar 2007 Programkoordinator Erik Skaug, 14.september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google