Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kreativ mulighet for norsk havbruksnæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kreativ mulighet for norsk havbruksnæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 En kreativ mulighet for norsk havbruksnæring
En kreativ mulighet for norsk havbruksnæring? CREATE Centre for research-based innovation in aquaculture technology Arne Fredheim Senterleder CREATE

2 Innhold Hva er Senter for forskningsdrevet innovasjon
Hvorfor et SFI innen havbruksteknologi Hva er CREATE Hvem er CREATE CREATE og oppdretter Andre aktiviteter

3 Senter for forskningsdrevet innovasjon (sfi)
Et nytt virkemiddel fra Norges Forskningsråd Forskningsintensive bedrifter og fremragende forskningsmiljø Fremme bedriftenes evne til innovasjon Langsiktig fokus Et ”Senter for fremragende forskning” med industripartnere Forskningshøyde Innovasjonspotensial Internasjonal og nasjonal evaluering Industripartnere Innhold, beslutning og retning Industri og forskningspartnere bidra med minst 50% 14 sfi etableres innen alle næringsområder 52 søkere

4 Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities
NTNU COIN - Concrete Innovation Centre SINTEF CREATE - CRI in Aquaculture Technology Information Access Disruptions FAST Innovative Natural Gas Processes and Products UiO MabCent; Marine bioactives & drug discovery UiT Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare Multiphase Flow Assurance Innovation Centre (FACE) IFE Norwegian Manufacturing Future (NORMAN) Statistics for Innovation Norsk regnesentral Stem Cell Based Tumor Therapy Rikshospitalet Structural IMpact Laboratory The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology CMR Tromsø Telemedicine Laboratory UNN

5 Hvorfor CREATE Verden trenger sjømat
Marine Aquaculture Monoculture->Polyculture Technological development New feed resources needed Balanced harvest possible Nesten halvparten av all sjømat konsumert som menneskemat på verdensbasis er basert på oppdrett (FAO 2006)

6 Hvorfor CREATE Teknologiutvikling vil bli viktig
Teknologisk utvikling vil ha stor betydning i den videre ekspansjon FAO (Subasinghe 2003) Norge har lange tradisjoner innen den marine og maritime industri Norges sjømatindustri kan og bør være verdensledende Høy “cluster-index” for den Norske sjømatindustrien (Reve & Jakobsen, 2001) Havbruk er ansett som en industri med et stort potensial Identifisert som en av de fremtidige Norske industripilarer (Engesland et al. 2000, Norges Forskningsråd 2004) Muligheter for eksport av norsk ekspertise Exploitation of Marine Living Resources - Global Opportunities for Norwegian Expertise (DKNVS, NTVA 2006) Aquaculture will be increasingly important in meeting the growing gap between supply and demand for seafood products (Marra 2005) FAO recognises that technological development will play a major role in future expansion of the industry (Subasinghe 2003). Technology, products and solutions specifically to improve the grow-out phase of marine fish culture Norway has long traditions within the marine and maritime industries The high “cluster-index” for the Norwegian seafood industry suggest that the Norwegian seafood industry could and should be a world leader based on its development of new knowledge (Reve & Jakobsen, 2001) Aquaculture is recognised as an industry with a large potential and is identified to be one of the future industrial pillars (Engesland et al. 2000, Norwegian Research Council 2004).

7 Hvorfor CREATE Industrielt oppdrett i Norge
Utviklingen av norsk havbruksnæring - en enorm vekst Skapt en industriell oppdrettsnæring Internasjonalisering

8

9 CREATE Oppgave FoU for å utvikle teknologi, produkter og løsninger for å forbedre påvekstfasen av marin oppdrett Hvordan Samle verdensledende utstyrsleverandører og fremragende vitenskapelige forskningsmiljø i et senter med felles fokus for å utvikle ny kunnskap og teknologi Visjon Understand, innovate and apply - creating technology for cultivation of the sea Krav Ta hensyn til sikkert, miljø, økonomi og fiskens behov og velferd

10 Arbeidsform Nær samarbeid mellom FoU og industri

11 Organisering Fysisk lokalisert ved SINTEF SeaLab
The Board will have the responsibility for decisions on project activities and budget. It will consist of five to seven members, with a majority from the industry partners. The members of the board will be selected within and by all the partners of CREATE. The initial board will be constituted as follows: Johan Roger Smith-Nielsen, Director of Helgeland Plast AS (Chairman) Knut Molaug, Director of AKVAsmart ASA Svein Vestermo, Director of Ørsta Stål AS Karl Almås, Director of SINTEF Fisheries and Aquaculture AS Prof. Torgeir Moan, Centre for Ships and Ocean Structures, NTNU A Technical Advisory Group (TAG) will be established with members from both the industry and research partners, the end users of products from the centre (fish farmers, both Norwegian and international), governmental bodies, non-governmental bodies, international supermarket chains and other relevant institutions or companies. A Management Group will be responsible for the daily running of the centre, including the Centre Manager Senior Scientist Dr. Arne Fredheim. Additional members of the Management Group will be Research Director Jostein Storøy, Senior Scientist Dr. Pål Lader, Research Scientist Leif Magne Sunde, all SFH and Dr. Jon-Erik Juell, IMR. Other key personnel from SFH will be Senior Scientist Egil Lien and Research Scientists Dr. Østen Jensen, Dr. Tim Dempster, Heidi Moe, Turid Myhre and Dr. Anna Olsen. Prosjekter med deltakelse fra industri, forskning og utdanning Lokalisert som et senter ved SINTEF Sealab – tid og sted SFH Flume Tank SINTEF and NTNU, Center for Ships and Ocean Structures HI og Akvaforsk laboratorier

12 Budsjett på NOK 21 million per år
CREATE Aktiviteter 5 + 3 års prosjektperiode Fra 2007 til 2014 Budsjett på NOK 21 million per år Totalt NOK 168 million 80 million i bidrag fra Norges Forskningsråd Forskning Formidling – seminar, arbeidsmøter, konferanser Innovasjon og nettverk 12 PhD stipendiat og 14 år med post.doktor stipend 15 – 20 person tilknyttet senteret til en hver tid

13 CREATE Internasjonalt fokus
Utvikle løsninger for et internasjonalt marked Nye oppdrettsarter og nye markeder Industripartnere med internasjonalt perspektiv Kontor i 7 land 30-40% eksport Forskningspartnere med internasjonalt nettverk Internasjonale samarbeidspartnere The Open Ocean Aquaculture group at University of New Hampshire AquaNet, Canada Marine institute, Ireland Danish Institute of Fisheries Research

14

15 Industri partnere Sentrale interessenter i næringen
AKVA group ASA Innovator and supplier of feeding and production control systems. AKVA group - Polarcirkel Innovator and producer of polyethylene (PE) fish farms. Erling Haug AS Major supplier of mooring systems and equipment to the aquaculture industry. Egersund Net AS A major producer of fishing gear and net cages. They manufacture their own netting and are capable of making net cages to specification.

16 Forskningspartnere Kombinere kunnskap og bransje
Center of Excellence, Center for Ships and Ocean Structures (CeSOS), NTNU Marine konstruksjoner Institute for Marine Research (IMR) Dyrevelferd og adferd Institute of Aquaculture Research AS (AKVAFORSK) Fôr og fôrteknologi NTNU Department of Engineering Cybernetics Havbrukskybernetikk SINTEF Information and Communication Technology (ICT) Måling og instrumentering Telenor R&D

17 Forskningsaktiviteter FoU i grenseflaten mellom tre forskningspilarer
Utstyr og konstruksjoner Det fysiske utstyret brukt til oppdrett Operasjoner og håndtering Prosesser og oppgaver nødvendig for oppdrett av fisk Farming intelligence Kontroll og forbedring gjennom systematisering av kunnskap, erfaring og forståelse The concept of farming intelligence is a new area, where the idea is to improve decision support systems and production by improving the quality of input data and better understanding the technology-biology interaction. Sea load exposure Sorting and handling of live fish Reducing escapes and pollution Fish welfare Prevention and control of bio-fouling Monitoring and control of water quality Net handling and operations Control and optimisation of production Feeding systems Traceability

18 Forskningsaktiviteter Konkretisert ni forskningstema
Redusere rømming Fiskevelferd Belastinger i strøm og bølger Kontroll og hindring av begroing Fôringssystemer Håndtering av nett Overvåking og kontroll av vannkvalitet Kontroll og optimalisering av produksjon Informasjonshåndtering og sporbarhet

19 Prioriteringer og fokus 2007/2008 Bruke tid på prosjektutvikling
Farming intelligence Konstruksjoner, større miljølaster og nedsenkbar teknologi Drift, operasjon og fôrteknologi Merdmiljø og fiskevelferd Rømmingshindring

20 CREATE og oppdretter Hvor finner vi oppdretteren i CREATE
Som brukere av resultat – bedre utstyr Gjennom industri- og forskningspartnernes nettverk Gjennom deltakelse i enkelt prosjekt Rådgivingsgrupper Prosjektgjennomføring Arbeidsmøter og seminar Kontakt med FHL og FHF

21 Andre aktiviteter Ut mot samfunnet
Opplæring og utdanning Samarbeid ikke bare med universitet Bidra til økt interesse for næringen Informasjon Seminar vitenskapelige samlinger Bransjefokuserte samlinger Deltakelse nettverkssamlinger

22 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "En kreativ mulighet for norsk havbruksnæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google