Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet – Nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet – Nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet – Nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn

2

3 Universitet i Oslo 1811: Etablert 1813: 7 professorer og 18 studenter 1852: Sentrumsbygningene ved Karl Johan fullført 1931: Første bygg på Blindern ferdig (Farmasibygningen)

4 Strategisk plan 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

5 UiO – fra Beijing til Svalbard Det norske institutt i Roma Det norske institutt i Athen Senteret for fransk-norsk forskningssamarbeid Universitetssenteret på Svalbard Senter for medisinske studier i Moskva Miljøforskningssenter i Beijing Universitetssenteret i St. Petersburg

6 Universitetet i Oslo i 2011 30 000 studenter 5 400 ansatte, hvorav nesten 3 000 vitenskapelig tilsatte

7 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 9 institutter 14 bachelorprogram, 19 toårige masterprogram, 2 femårige masterprogram 6,5 sentre, hvorav 3,5 SFF og 1 SFI 4 ERC stipend 5 EU-prosjekter 2 NCoE 3 feltstasjoner, 2 forskningsfartøyer

8 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 4477 studenter 1343 tilsatte, hvorav: –998 vitenskapelige ansatte –345 teknisk/administrativt ansatte

9 Nøkkeltall 2011 – MN-fakultetet Totalbudsjett: ca 1,75 mrd kr Areal: ca 126 000 m 2. ¼ av UiOs totalareal tilhører MN-fakultetet

10 Fakultetets finansieringskilder (2011)

11 Totale inntekter MNF fem siste år

12 Inntekter MNF siste fem år

13 Basis vs eksterntfinansiert virksomhet MNF

14 Antall årsverk ved fakultetet (2010) Kilde: NSD/DBH

15 Forskning MÅL Et ledende internasjonalt forskningsfakultet Grunnlaget for morgendagens forskning Ha minst ett internasjonalt topp-miljø innen hvert fagområde

16 Strategiske satsinger Heve forskningsnivået ved å satse på miljøer som er gode eller ligger an til å bli gode Toppforskingsmiljøer (17) –SFF/SFI-miljøer, høy score på forskningsparametre Utviklingsmiljøer (17) –Stort potensial, kan bli toppforskningsmiljø i løpet av 5 år Nyetableringer (7) –Viktig kompetanse for samfunn, bygge miljø rundt gode forskere

17 Faglig-tematisk struktur Materialer/nanovitenskap –Stor aktivitet, mange spissmiljøer, eget studieprogram Life science/biologi –Vidtfavnende, tverrfaglig område, inkluderer 7 institutter Energi/petroleum –Oljeutvinning og fornybar energi Miljø/klima –Vidtfavnende, tverrfaglig område, samarbeid med CIENS IKT –Omfattende og bredt forskningsmiljø Grunnforskning –Klassiske fag med sterke miljøer

18 Sentre for fremragende forskning (SFF) Centre of Mathematics for Applications (CMA) Physics of Geological Processes (PGP) Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) (Delt senter mellom UiO og UiT)

19 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Innovative Natural Gas Processes and Products (inGAP) Statistics for Innovation (sfi)² Information Access Disruptions (iAD) Cancer Stem Cell Innovation Center (CAST) * Koordinert av MNF

20 Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology Subsurface CO 2 storage – Critical elements and Superior Strategy (SUCCESS) International CCS (Carbon Captura and Storage) Research Centre (BIGCCS) Foto: REC

21 Utdanning MÅL Øke rekrutteringen Gi faglig grunnlag for morgendagens utfordringer Vektlegge nær kontakt mellom studenter og lærere

22 Antall studenter 2008: 4217 2009: 4334 2010: 4477 Kilde: NSD/DBH

23 Søkere 2007–2010 Kilde: NSD/DBH

24 Bachelor 1. prioritet søkere og antall møtt til studiestart Kilde: FS

25 Master 1. prioritet søkere og antall møtt til studiestart Kilde: FS

26 Mastergrader 2008-2010 Kilde: FS

27 Bachelorkandidater 2010 fordelt tematisk Kilde: NSD/DBH

28 Masterkandidater 2010 fordelt tematisk Kilde: NSD/DBH

29 Kandidatundersøkelsen 2008 Høsten 2008 gjennomførte MN en undersøkelse av kandidater uteksaminert fra 2005 til 2007: 5 av 10 hadde jobb før fullført utdanning 9 av 10 var i jobb 6 måneder etter fullført utdanning 8 av 10 er tilfreds med nåværende stilling 8 av 10 fikk en relevant førstejobb

30 Utdanningssamarbeid Fakultetet samarbeider med mange utdanningsinstitusjoner: Universitetsalliansen UNIS UNIK Utvalgte høgskoler

31 Læringsmiljø og studiekvalitet «Computers in science education» Nettverk for kvinnelige gruppelærere Klikkere Studiestartsuke Studentbuler Grand challenge

32 Studentliv Realistforeningen Studentforeninger Bjørnegildet Studentorkesteret Bjørneblæs Studentutvalg: MNSU og fagutvalg Årlig fest for inn- og utreisende utvekslingsstudenter Bachelorseremoni IAESTE

33 Utvekslingsavtaler 2008-2010 Kilde: NSD/DBH

34 Innreisende studenter 2008-2010 Kilde: NSD/DBH

35 Utreisende studenter 2008-2010 Tallene viser utenlandsopphold over 3 mnd.Kilde: NSD/DBH

36 Avlagte doktorgrader i perioden 2000–2010 Kilde: FS

37 Antall opptak i perioden 2000–2010 Kilde: FS

38 Prosentandel av kvinnelige doktorgrads- kandidater tatt opp i perioden 2000–2010 Kilde: FS

39 Prosentandel av utenlandske doktorgrads- kandidater tatt opp i perioden 2000–2010 Kilde: FS


Laste ned ppt "Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet – Nøkkel til fremtidens kunnskapssamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google