Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel
OLF Skatteseminar 05.mai.2011 AC Gjerdseth Styreleder OG21 Les mer på 1

2 Betydningen av Petroleumsvirksomheten Hva er OG21 ?
Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger Dessverre er de fleste av lysarkene på engelsk…………

3 Betydningen av Petroleumsvirksomheten
Hva er OG21 ? Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger

4 Energy for more people Acknowledging the importance of energy in reducing poverty & that fossil fuels will remain a significant energy source… 4

5 Petroleum is important for Norway!
The petroleum industry is Norway’s leading industry Technology has been critical for the development, resulting in; ¼ of the Norwegian government’s income ½ of Norway’s export ¼ of the Norwegian GDP 5

6 Inntekt av FoU gjennom eksport av teknologi
Oljeselskaper utvikler Ny teknologi i Norge Kompetanse utvikles hos leverandørindustri Får suksess og eksporterer 120 Mrd.NOK i 2008 Beskattes i Norge

7 FPSO-klynge Ca ansatte. Node/boreutstyr m.m. 50 bedrifter 6 250 ansatte Boring/brønn 100 bedrifter ansatte Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter 2 500 ansatte Offshore-service 179 bedrifter ansatte Subsea/maritimt 34 bedrifter 6 200 ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter 5 000 ansatte Drift/vedlikehold 11 bedrifter ansatte Oslo/Akershus Engineering/management 7 000 ansatte God utvikling i klynger i Nord-Norge Ca ansatte Leverandørindustrien: direkte ansatte ( totalt) bedrifter mrd kroner i omsetning (hvorav 118 mrd internasjonalt) - Sysselsetting i 415 (av 430) kommuner knyttet til O&G Leverandørklynger

8 Remaining potential NCS still large – but not easy
The remaining potential indicates a long future for petroleum on the NCS The discovery rate is very good, volumes found are SMALL Norway has the cleanest petroleum industry in the world 8

9 Betydningen av Petroleumsvirksomheten
Hva er OG21? Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger

10 Den langsiktige utviklingsbanen
Fremtidsutsikter for olje- og gassproduksjonen på Norsk sokkel Anno 2001 50 100 150 200 250 300 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050 Årlig produksjon av olje og gass (mill Sm3 o.e.) Forvitringsbanen Den langsiktige utviklingsbanen Lukking av gap må i vesentlig grad skje gjennom utvikling av ny kunnskap og teknologi ”Oljeproduksjonen på norsk sokkel kan foregå i 50 år og gassproduksjonen i 100 år.”

11 OG21 – funded in 2001 to focus and coordinate technology effort
OG21 is responsible for developing a national technology strategy and act as an advisory body to the authorities Two main objectives : Develop new knowledge and technology to ensure a sustainable, economical and environmental development of resources on the NCS Increase export of technology Research and Development Demonstration and piloting 1111

12 OG21 Strategic goals Value creation through production and reserve replacement Reserve growth of 5 billion bbl o.e. by 2015 Energy efficient and cleaner production the most energy efficient oil and gas province Value creation through increased export Maintain 2008 level though 2012 Value creation through employment and competence development Further develop Norway’s position as a leading and competitive oil and gas technology cluster 12

13 OG21 Technology Target Areas
Energy efficient and environmentally sustainable technologies Exploration and increased recovery Cost-efficient drilling and intervention Future technologies for production, processing and transportation TTA1: Helge Skjæveland, Shell TTA2: Erik Skjetne, Statoil TTA3: Stu Keller, Exxon Mobile TTA4: Per Gerhard Grini, Statoil Each TTA will mobilise a dedicated cluster of experts from the industry. Their expertise will be used to define sub-strategies. In other words identify technology gaps that need to be closed. Kilde: FMC Technologies

14 Betydningen av Petroleumsvirksomheten
Hva er OG21 ? Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger

15 15 Teknologi utvikling i Nordsjøen 30 år med implementering av ny teknologi Subsea til land Ny teknologi Tid Statfjord 1979 Statpipe 1985 Sleipner 1993 Kristin 2005 Troll 1996 Åsgard 1999 Plattformløsninger Subsea & flytere Større teknologiske sprang Snøhvit Ormen Lange 2007 Heidrun 1995 Norne 1997 15 15

16 What is the new Ekofisk? It’s Ekofisk!

17 Horisontal Drilling Technology Troll Oil Success Story

18 Subsea Development - platform on the seabed
Extensive R&D funding through Petromaks & Demo 2000 Increased oil recovery proven on Tordis IOR Significant export demonstrated Strong investment in next generation – compression through Ormen Lange Norway is the #1 Subsea technology provider!! FMC Technologies Aker Solutions

19 Technology Development is profitable
Contributed to higher production and recovery rates on NCS Motivated strong competent supplier clusters Created knowledge base for the future

20 Videreforedling av gass
F&U positivt for produksjonsnivå og eksport av teknologi - Eksport av teknologi Videreforedling av gass Nye områder Økt utvinning Felter i produksjon 2002 2010 Samordnet nasjonal FoU-innsats

21 Betydningen av Petroleumsvirksomheten
Hva er OG21 ? Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger

22 F&U Verdikjede Industri Offentlig Anvendt forskning (BIP)
PETROMAKS DEMO 2000 ASSET FORUM Anvendt forskning (BIP) Strategisk grunn- forskning (FP&KMB) Utvikling og Pilotering/Demo Realisering/første bruk anvendelse FOT Op selskap Alle MARKED SIP SUP Strategiske programmer Utdanning og fri grunnforskning Offentlig Skattefunn SFF SFI NCE Strategisk Forskning Infrastruktur midler

23 PETROMAKS Key figures Programme period: 2004 -13
Total est. activity: 4 mrd NOK Industry share is ~ 50 % Budget 2011: 226 mill NOK Portfolio 2011: 140 running projects Total periode: 341 projects International cooperation (Russia & US) Financed 291 PhDs & 136 post-docs

24 Statlig engasjement – utløser store private midler
DEMO 2000 Program År NOK Tildelinger over statsbudsjet (kumulativ) DEMO 2000 tildelinger (kumulativ) Total projectkostnad (kumulativ)

25 Stattefunn & FOT Tema Antall prosjekt Budsjet kost2010
Est. skatte fradrag 2010 Miljøteknologi 43 Leting og reservoar karakterisering 39 Økt utvinning 4 Boring og brønn 66 Undervanns prosessering og transport 21 Dypvanns og undervanns produksjons teknologi 50 Gassteknologi 14 Annet 30  Totalt 381 1088 180

26 OG21 Anbefalinger for Statlig finansiering 2012
De viktigste satsingsområdene for statlig finansiering kan defineres i tre hovedgrupper: Strategisk grunnforskning innen sektoren (bl.a.utdanning, rekruttering) Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som ikke vil bli igangsatt uten statlig engasjement Økt utdanning Risikoavlastende tiltak for leverandør industrien bør vurderes Opprettholde gunstige ordninger for industrien generelt og sørge for fortsatt tilstedeværelse i Norge med de ringvirkninger dette medfører Hvor trengs det statlig engasjement for å realisere teknologien For høy risiko Kun samfunns- økonomisk nytte Økt avkasting (Addisjonalitet)

27 Betydningen av Petroleumsvirksomheten
Hva er OG21 ? Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger

28 Energy realities… Norway hydro power: 142 TWh (2008)
Norway wind target 2016: 30 TWh EU wind production: TWh (2007) EU wind max 2033: 530 TWh (15% of future EU el energy need) NCS energy production: TWh (2006) Eq. to offshore windmills at 5MW, 58% thermal efficiency ) (Kilder; Rockefeller foundation/IEA/European Wind Energy Association)

29 It takes time….. Produksjon Snøhvit Påvist 1984 2007
16 1984 6 2007 Produksjon Snøhvit Påvist

30 Ny virkelighet på Norsk Sokkel
Fall i reservetilveksten Mindre funnstørrelser Fallende produksjonsboring Aldrende infrastruktur Tidskritisk med tiltak for økt utvinning For liten tilgang på kompetanse in Norge Sterk global konkurranse Incentiver er ikke synkronisert med en moden Norsk Sokkel Knapphet på kapital (incentiv) til investeringer i teknologiutvikling og pilotering DEMO2000 og JIP viktigere enn noen sinne OSK bør motivere til F&U innsats…

31 Betydningen av Petroleumsvirksomheten
Hva er OG21 ? Hvorfor er teknologiutvikling viktig? Hvorfor trengs statlig engasjement og investering Noen Realiteter OG21 anbefalinger

32 OG21 Strategi - Anbefalinger
Implementering krever fortsatt samarbeid og; Økt statlig direkte finansiering av R&D Mer pilotering av ny teknologi Insentiver for økt prototype utvikling i lverandørindustrien Styrket statlig finansiering av kompetanseutvikling Økte fellesskapsmidler til petroleumsforskning avgjørende for at; Teknologiutvikling skjer for hele samfunnet og ikke bare de enkelte selskapene Teknologi og kompetanse forblir i Norge Norsk petroleumssektor kan utvikle de nye teknologiske løsningene verden trenger for å møte klima- og miljøutfordringene Sikre bærekraftig petroleumsaktivitet på Norsk sokkel (og i Nord) 32

33 OG21: Norges nasjonal teknologistrategi Petroleumsnæringens visjon
En bærekraftig petroleumsnæring for de neste 100 år gjennom kollektiv satsing på kunnskap og teknologi.

34 ….engasjer neste generasjon!
Takk for oppmerksomheten 34


Laste ned ppt "Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google