Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel OLF Skatteseminar 05.mai.2011 AC Gjerdseth Styreleder OG21 1 Les mer på www.og21.org.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel OLF Skatteseminar 05.mai.2011 AC Gjerdseth Styreleder OG21 1 Les mer på www.og21.org."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel OLF Skatteseminar 05.mai.2011 AC Gjerdseth Styreleder OG21 1 Les mer på www.og21.org

2  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21 ?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger Dessverre er de fleste av lysarkene på engelsk…………

3  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21 ?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger

4 Energy for more people Acknowledging the importance of energy in reducing poverty & that fossil fuels will remain a significant energy source… 4

5 Petroleum is important for Norway! The petroleum industry is Norway’s leading industry Technology has been critical for the development, resulting in; •¼ of the Norwegian government’s income •½ of Norway’s export •¼ of the Norwegian GDP 5

6 Inntekt av FoU gjennom eksport av teknologi Oljeselskaper utvikler Ny teknologi i Norge Kompetanse utvikles hos leverandørindustri Får suksess og eksporterer 120 Mrd.NOK i 2008 Beskattes i Norge

7 FPSO-klynge Ca 1 150 ansatte. Node/boreutstyr m.m. 50 bedrifter 6 250 ansatte Boring/brønn 100 bedrifter 28 000 ansatte Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter 2 500 ansatte Offshore-service 179 bedrifter 19 000 ansatte Subsea/maritimt 34 bedrifter 6 200 ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter 5 000 ansatte Drift/vedlikehold 11 bedrifter 18 000 ansatte Oslo/Akershus Engineering/management 7 000 ansatte God utvikling i klynger i Nord-Norge Ca 4 000 ansatte Leverandørindustrien: - 100 000 direkte ansatte (250 000 totalt) - 2 000 bedrifter - 240 mrd kroner i omsetning (hvorav 118 mrd internasjonalt) - Sysselsetting i 415 (av 430) kommuner knyttet til O&G Leverandørklynger

8 Remaining potential NCS still large – but not easy •The remaining potential indicates a long future for petroleum on the NCS •The discovery rate is very good, volumes found are SMALL •Norway has the cleanest petroleum industry in the world 8

9  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger

10 Fremtidsutsikter for olje- og gassproduksjonen på Norsk sokkel Anno 2001

11 OG21 – funded in 2001 to focus and coordinate technology effort Two main objectives : •Develop new knowledge and technology to ensure a sustainable, economical and environmental development of resources on the NCS •Increase export of technology Research and Development Demonstration and piloting OG21 is responsible for developing a national technology strategy and act as an advisory body to the authorities 11

12 •Value creation through production and reserve replacement –Reserve growth of 5 billion bbl o.e. by 2015 •Energy efficient and cleaner production –the most energy efficient oil and gas province •Value creation through increased export –Maintain 2008 level though 2012 •Value creation through employment and competence development –Further develop Norway’s position as a leading and competitive oil and gas technology cluster OG21 Strategic goals 12

13 OG21 Technology Target Areas 1.Energy efficient and environmentally sustainable technologies 2.Exploration and increased recovery 3.Cost-efficient drilling and intervention 4.Future technologies for production, processing and transportation Kilde: FMC Technologies

14  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21 ?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger

15 15 Teknologi utvikling i Nordsjøen 30 år med implementering av ny teknologi Subsea til land Ny teknologi Tid Statfjord 1979 Statpipe 1985 Sleipner 1993 Kristin 2005 Troll 1996 Åsgard 1999 Plattformløsninger Subsea & flytere Større teknologiske sprang Snøhvit Ormen Lange 2007 Heidrun 1995 Norne 1997

16 What is the new Ekofisk? It’s Ekofisk!

17 Horisontal Drilling Technology Troll Oil Success Story

18 Subsea Development - platform on the seabed •Extensive R&D funding through Petromaks & Demo 2000 •Increased oil recovery proven on Tordis IOR •Significant export demonstrated •Strong investment in next generation – compression through Ormen Lange •Norway is the #1 Subsea technology provider!! FMC Technologies Aker Solutions

19 Technology Development is profitable •Contributed to higher production and recovery rates on NCS •Motivated strong competent supplier clusters •Created knowledge base for the future

20 F&U positivt for produksjonsnivå og eksport av teknologi - Eksport av teknologi Videreforedling av gass Nye områder Økt utvinning Felter i produksjon 20022010 Samordnet nasjonal FoU-innsats

21  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21 ?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger

22 F&U Verdikjede Industri PETROMAKSDEMO 2000ASSET FORUM Anvendt forskning (BIP) Strategisk grunn- forskning (FP&KMB) Utvikling og Pilotering/Demo Realisering/første bruk anvendelse FOT Op selskap Alle MARKED SIP SUP Strategiske programmer Utdanning og fri grunnforskning Offentlig Skattefunn SFF SFINCE Strategisk Forskning Infrastruktur midler

23 PETROMAKS Key figures •Programme period: 2004 -13 –Total est. activity: 4 mrd NOK –Industry share is ~ 50 % •Budget 2011: 226 mill NOK •Portfolio 2011: 140 running projects –Total periode: 341 projects •International cooperation (Russia & US) •Financed 291 PhDs & 136 post-docs 23

24 Statlig engasjement – utløser store private midler DEMO 2000 Program 1999 - 2008 0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000 01.01.99 01.01.0001.01.0101.01.0201.01.0301.01.0401.01.05 01.01.06 01.01.0701.01.0801.01.09 År NOK Tildelinger over statsbudsjet (kumulativ) DEMO 2000 tildelinger (kumulativ) Total projectkostnad (kumulativ)

25 Stattefunn & FOT Tema Antall prosjek t Budsjet kost2010 Est. skatte fradrag 2010 Miljøteknologi43 Leting og reservoar karakterisering39 Økt utvinning4 Boring og brønn66 Undervanns prosessering og transport21 Dypvanns og undervanns produksjons teknologi50 Gassteknologi14 Annet30 Totalt3811088180

26 OG21 Anbefalinger for Statlig finansiering 2012 De viktigste satsingsområdene for statlig finansiering kan defineres i tre hovedgrupper: •Strategisk grunnforskning innen sektoren (bl.a.utdanning, rekruttering) •Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som ikke vil bli igangsatt uten statlig engasjement •Økt utdanning Risikoavlastende tiltak for leverandør industrien bør vurderes Opprettholde gunstige ordninger for industrien generelt og sørge for fortsatt tilstedeværelse i Norge med de ringvirkninger dette medfører Hvor trengs det statlig engasjement for å realisere teknologien For høy risiko Kun samfunns- økonomisk nytte Økt avkasting (Addisjonalitet)

27  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21 ?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger

28 Energy realities… Norway hydro power: 142 TWh (2008) Norway wind target 2016: 30 TWh EU wind production: 120 TWh (2007) EU wind max 2033:530 TWh (15% of future EU el energy need) NCS energy production: 2467 TWh (2006) Eq. to 110000 offshore windmills at 5MW, 58% thermal efficiency ) (Kilder; Rockefeller foundation/IEA/European Wind Energy Association)

29 It takes time….. 16 1984 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 2007 Produksjon Snøhvit Påvist

30 Ny virkelighet på Norsk Sokkel •Fall i reservetilveksten Mindre funnstørrelser •Fallende produksjonsboring •Aldrende infrastruktur Tidskritisk med tiltak for økt utvinning •For liten tilgang på kompetanse in Norge –Sterk global konkurranse •Incentiver er ikke synkronisert med en moden Norsk Sokkel •Knapphet på kapital (incentiv) til investeringer i teknologiutvikling og pilotering –DEMO2000 og JIP viktigere enn noen sinne •OSK bør motivere til F&U innsats…

31  Betydningen av Petroleumsvirksomheten  Hva er OG21 ?  Hvorfor er teknologiutvikling viktig?  Hvorfor trengs statlig engasjement og investering  Noen Realiteter  OG21 anbefalinger

32 OG21 Strategi - Anbefalinger Implementering krever fortsatt samarbeid og; •Økt statlig direkte finansiering av R&D •Mer pilotering av ny teknologi •Insentiver for økt prototype utvikling i lverandørindustrien •Styrket statlig finansiering av kompetanseutvikling Økte fellesskapsmidler til petroleumsforskning avgjørende for at; •Teknologiutvikling skjer for hele samfunnet og ikke bare de enkelte selskapene •Teknologi og kompetanse forblir i Norge •Norsk petroleumssektor kan utvikle de nye teknologiske løsningene verden trenger for å møte klima- og miljøutfordringene •Sikre bærekraftig petroleumsaktivitet på Norsk sokkel (og i Nord) 32

33 •En bærekraftig petroleumsnæring for de neste 100 år gjennom kollektiv satsing på kunnskap og teknologi. OG21: Norges nasjonal teknologistrategi Petroleumsnæringens visjon

34 34 ….engasjer neste generasjon! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Petroleumforskninga si rolle i verdiskaping på norsk sokkel OLF Skatteseminar 05.mai.2011 AC Gjerdseth Styreleder OG21 1 Les mer på www.og21.org."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google