Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjøp av ferjeruter i riksvegsamband Orientering på allmøte 24.02.2009 ifm forvaltningsreformen fra 2010 Fagleder samferdsel Odd Moldestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjøp av ferjeruter i riksvegsamband Orientering på allmøte 24.02.2009 ifm forvaltningsreformen fra 2010 Fagleder samferdsel Odd Moldestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjøp av ferjeruter i riksvegsamband Orientering på allmøte 24.02.2009 ifm forvaltningsreformen fra 2010 Fagleder samferdsel Odd Moldestad

2 Riksvegssamband i region Midt Møre og Romsdal :22 - herav 4 i stamvegnettet Sør-Trøndelag :2 Nord-Trøndelag :4 Sum28 Møre og Romsdal landets største ferjefylke

3 Dagens organisering og bemanning vedr. innkjøp av ferjetjenester i riksvegsamband Ferjeteamet i Region midt består av 4 årsverk Vegdirektoratet har i tillegg en faggruppe for ferjesaker Fra 2012 vil alle ferjesambandene være konkurranseutsatt Anbudspakkene består gjerne av 2-4 samband Region midt gjennomfører anbudsprosessen og innstiller til vegdirektoratet på anbudsvinner

4 Status for ferjeflåten i region Midt Antall ferjer: 55 Oppfyller kravene til universell utforming:21 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av funksjonsevne fra 1. januar 2009 medfører krav om universell utforming av fartøy fra 1 januar 2012 for samband over 25 min Kartlegging av framtidig investeringsbehov både for ferjemateriell og ferjekaier pågår – innspill til KS for kommende regjeringskonferanse

5 Status ferjekaier Store ferjer kontra mindre ferjer innebærer store forskjeller i investeringer i kaianlegg Effektive ferjekaier stor betydning for ”ferjens rundetider” Dagens investeringsramme 250 mill kr (hele landet) Registrert investeringsbehov i region midt for perioden 2009- 2012 600 mill kr, herav 55 mill kr i Sør-Trøndelag 55 mill kr til M&R ifm krisepakken - ingenting til S-Tr.lag

6 Flakk-Rørvik - utfordringer Anbudsdrift fra 1. januar 2011 (Fjord 1) - oppfølging av anbudskontrakt ( 2011-2018 ) Utbedring av kaianleggene 2010 ett overgangsår med tilskuddsforhandlinger (Fosen) Innmeldte ønsker/krav fra Fosen Regionråd: nattferje, bedre tilbud lørdager, lengre periode med 3 ferjer

7 Valset – Brekstad - utfordringer Anbudsperiode 2007-2014 – oppfølging av anbudskontrakt Arbeid med kravspesifikasjon for neste anbudsperiode bør starte opp høsten 2010 – dagens anbudspakke består av Valset- Brekstad og Levanger-Ytterøy Registerte ønsker/krav økt frekvens, større ferje eller 2 ferjer, konsekvenser for kaianlegg

8 Framtidig organisering vedr. kjøp av ferjetjenester 2010 - uansett et overgangsår basert på samarbeid med SVV (ferjeteamet i Molde) etter en bestilling fra fylkeskommunene. Aktuelt tema på møte mellom fylkene og vegregionen 12. mars Bestillerkompetanse (informasjonsasymetri må unngås) Alternative modeller for framtiden: 1.Kjøper innkjøpskompetanse for ferjeruter hos SVV 2.Fylkeskommunene bygger opp hver sin innkjøpskompetanse for ferjeruter 3.Felles innkjøpskontor for ferjedrift (drift av ferjer og kaianlegg) for de 3 midtnorske fylkene


Laste ned ppt "Kjøp av ferjeruter i riksvegsamband Orientering på allmøte 24.02.2009 ifm forvaltningsreformen fra 2010 Fagleder samferdsel Odd Moldestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google