Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg
Aktivitet på resept - Interkommunalt samarbeid Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg

2 Driftsmodell, krav til innhold:
Resept/henvisning fra lege Mottakssamtale/motivasjonssamtale Aktivitet 2 ganger i uka i 12 uker Avsluttende samtale og rapport til legen Oppfølgingstilbud Kostholdsveiledning og røykeslutt

3 Samarbeid Utgangspunkt for tilbud i alle kommunene
Samordning av ressursbruk Markedsføring Lokal tilpasning – gjøre bruk av det som finnes av ressurser i den enkelte kommune

4 Utvikling Videreutvikling av modellen – samtale, aktivitet, kosthold og røykeslutt Utvikling av modellen i samarbeid med VAF, UiA og SSHF Følgeforskning i samarbeid med VAF, UiA og SSHF

5 Finansiering Søknad om midler fra Vest-Agder Fylkeskommune
Utvikle finansieringsmodell for varig drift Samarbeid med NAV

6 Samarbeid i KnS Treffe de marginale grupper
Best mulig ressursutnyttelse- samarbeide om de viktige elementene Markedsføring kan gjøres felles Modellen kan videreutvikles Følgeforskning i samarbeid med VAF - UiA – SSHF

7 Innspill fra nettverket:
Hvordan få med fastlegene ? Oppfølging av hver enkelt ift. aktivitet Hva skal rigges i hver enkelt kommune / lokal tilrettelegging Hva skal vi samarbeide om/ hva må ligge på hver enkelt kommune? Når man sier ja må man vite hva man sier ja til Hva skal ligge på KnS nivå Hva skal ligge på hver enkelt kommune Egenandel fra kommuner Samarbeide med UiA ift. å lage gode treningsopplegg for grupper

8 Flere innspill: Samarbeide med den frivillige sektor - OBS
Midt-Agder friluftsråd Unngå stigmatisering Viktig å nå marginalgrupper - derfor viktig med metodikk/klart definerte mål Invitere flere aktører i kommunene Samle til felles informasjon/motivasjon Sikre gode tiltak uansett bosted Sikre nettverk og robusthet Sikre helheten /andre sektorer

9 Aktivitet på resept Midler fra Vest-Agder Fylkeskommune mars
kr , 50% utbetales i vår og 50% høst ut fra spesifikke krav.

10 Aktivitet på resept Informasjon i kommunene, lokal forankring
og ansvar april/mai Folkehelsekoordinator samordner infomøte innen sin kommune Informasjon om modellen og krav til modellen v/Vest-Agder Fylkeskommune/Kristiansand kommune Forankring i hver kommune (hva, hvorfor, hvordan, hvem)

11 Aktivitet på resept Kartlegging av ressurser og behov i
kommunene, lokal tilrettelegging april/mai Birkenes, møte fysioter./akt.leder 24.mars - Vennesla, møte FH-koord., fysioter. og akt.leder 26.mars - Songdalen, møte FH-koord mars - Lillesand, møte FH-koord., fysioter. og akt.leder 28.april - Søgne kommune , under arbeid ikke fastsatt Iveland kommune ikke fastsatt

12 Aktivitet på resept Avklaring samarbeid, budsjett, evt. kjøp aktivitetsplasser april/mai Fordeling av tildelte midler, ut fra kostnadsberegning og krav til egenfinansiering, ansv. Helseledernettverket Informasjon til fastleger i kommunene mai/juni Informasjon v/Vest-Agder Fylkeskommune/ Kristiansand kommune Songdalen kommune mai

13 Aktivitet på resept Skolering av aktivitetsledere juni/høst
Ansv. Vest-Agder Fylkeskommune/Kristiansand kommune Felles kurslederkurs ”Bra mat” juni Deltakelse i aktivitet for aktivitetsledere mai/juni Felles aktivitetslederkurs august Kurs i endringsfokusert rådgivning høst Samling for Folkehelsekoordinatorer og aktivitetsledere juni

14 Aktivitet på resept Mal for samtaler, aktivitet, rapportering mai
Felles mal/oppsett for samtaler, ansv. Flekkefjord/Kvinesdal Felles mal for aktivitet og rapportering, ansv. Kristiansand Utarbeidelse av infomateriell mai/juni Felles utarbeidelse av materiell, ansv. Åseral/Lister/Kristiansand Markedsføring, internt og eksternt juni/august Ansv. Knutepunkt Sørlandet Innkjøp av utstyr til aktivitet, staver, strikk juni

15 Aktivitet på resept Samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune, Åseral og
Lister-regionen (Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal) mars- Oppstart august Oppfølging og veiledning av aktivitetsledere aug./des. Videreutvikling av modellen høst- Samarbeid med NAV høst- Samarbeid, frivillig sektor, informasjon høst- Samarbeid med VAF, UiA og SSHF høst- Praksisopplegg for studenter, aktivitet og samtale, samarbeid med UiA Oppfølgingssamling for aktivitetsledere okt./nov. Utvikle finansieringsmodell


Laste ned ppt "Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google