Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg Aktivitet på resept - Interkommunalt samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg Aktivitet på resept - Interkommunalt samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg Aktivitet på resept - Interkommunalt samarbeid

2 Driftsmodell, krav til innhold: Resept/henvisning fra lege Mottakssamtale/motivasjonssamtale Aktivitet 2 ganger i uka i 12 uker Avsluttende samtale og rapport til legen Oppfølgingstilbud Kostholdsveiledning og røykeslutt

3 Samarbeid Utgangspunkt for tilbud i alle kommunene Samordning av ressursbruk Markedsføring Lokal tilpasning – gjøre bruk av det som finnes av ressurser i den enkelte kommune

4 Utvikling Videreutvikling av modellen – samtale, aktivitet, kosthold og røykeslutt Utvikling av modellen i samarbeid med VAF, UiA og SSHF Følgeforskning i samarbeid med VAF, UiA og SSHF

5 Finansiering Søknad om midler fra Vest-Agder Fylkeskommune Utvikle finansieringsmodell for varig drift Samarbeid med NAV

6 Samarbeid i KnS Treffe de marginale grupper Best mulig ressursutnyttelse- samarbeide om de viktige elementene Markedsføring kan gjøres felles Modellen kan videreutvikles Følgeforskning i samarbeid med VAF - UiA – SSHF

7 Innspill fra nettverket: Hvordan få med fastlegene ? Oppfølging av hver enkelt ift. aktivitet Hva skal rigges i hver enkelt kommune / lokal tilrettelegging Hva skal vi samarbeide om/ hva må ligge på hver enkelt kommune? Når man sier ja må man vite hva man sier ja til Hva skal ligge på KnS nivå Hva skal ligge på hver enkelt kommune Egenandel fra kommuner Samarbeide med UiA ift. å lage gode treningsopplegg for grupper

8 Flere innspill: Samarbeide med den frivillige sektor - OBS Midt-Agder friluftsråd Unngå stigmatisering Viktig å nå marginalgrupper - derfor viktig med metodikk/klart definerte mål Invitere flere aktører i kommunene Samle til felles informasjon/motivasjon Sikre gode tiltak uansett bosted Sikre nettverk og robusthet Sikre helheten /andre sektorer

9 Midler fra Vest-Agder Fylkeskommune mars –kr.510.000, 50% utbetales i vår og 50% høst ut fra spesifikke krav. Aktivitet på resept

10 Informasjon i kommunene, lokal forankring og ansvarapril/mai –Folkehelsekoordinator samordner infomøte innen sin kommune –Informasjon om modellen og krav til modellen v/Vest-Agder Fylkeskommune/Kristiansand kommune –Forankring i hver kommune (hva, hvorfor, hvordan, hvem)

11 Aktivitet på resept Kartlegging av ressurser og behov i kommunene, lokal tilretteleggingapril/mai –Birkenes, møte fysioter./akt.leder24.mars - –Vennesla, møte FH-koord., fysioter. og akt.leder26.mars - –Songdalen, møte FH-koord.31.mars - –Lillesand, møte FH-koord., fysioter. og akt.leder28.april - –Søgne kommune, under arbeidikke fastsatt –Iveland kommuneikke fastsatt

12 Aktivitet på resept Avklaring samarbeid, budsjett, evt. kjøp aktivitetsplasserapril/mai –Fordeling av tildelte midler, ut fra kostnadsberegning og krav til egenfinansiering, ansv. Helseledernettverket Informasjon til fastleger i kommunene mai/juni –Informasjon v/Vest-Agder Fylkeskommune/ Kristiansand kommune –Songdalen kommune11.mai

13 Skolering av aktivitetslederejuni/høst –Ansv. Vest-Agder Fylkeskommune/Kristiansand kommune Felles kurslederkurs ”Bra mat”juni Deltakelse i aktivitet for aktivitetslederemai/juni Felles aktivitetslederkursaugust Kurs i endringsfokusert rådgivninghøst Samling for Folkehelsekoordinatorer og aktivitetslederejuni –Ansv. Vest-Agder Fylkeskommune/Kristiansand kommune Aktivitet på resept

14 Mal for samtaler, aktivitet, rapporteringmai Felles mal/oppsett for samtaler, ansv. Flekkefjord/Kvinesdal Felles mal for aktivitet og rapportering, ansv. Kristiansand Utarbeidelse av infomateriell mai/juni Felles utarbeidelse av materiell, ansv. Åseral/Lister/Kristiansand Markedsføring, internt og eksterntjuni/august –Ansv. Knutepunkt Sørlandet Innkjøp av utstyr til aktivitet, staver, strikkjuni –Ansv. Knutepunkt Sørlandet

15 Aktivitet på resept Samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune, Åseral og Lister-regionen (Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal)mars- Oppstart august Oppfølging og veiledning av aktivitetsledereaug./des. Videreutvikling av modellenhøst- Samarbeid med NAVhøst- Samarbeid, frivillig sektor, informasjonhøst- Samarbeid med VAF, UiA og SSHF høst- Praksisopplegg for studenter, aktivitet og samtale, samarbeid med UiA Oppfølgingssamling for aktivitetsledereokt./nov. Utvikle finansieringsmodell 2010-2011


Laste ned ppt "Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg Aktivitet på resept - Interkommunalt samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google