Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Archibus FM, Helse Fonna HF More than 4,000,000 ARCHIBUS users collectively manage over 5,000,000 properties around the globe. Available in over 130 countries.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Archibus FM, Helse Fonna HF More than 4,000,000 ARCHIBUS users collectively manage over 5,000,000 properties around the globe. Available in over 130 countries."— Utskrift av presentasjonen:

1 Archibus FM, Helse Fonna HF More than 4,000,000 ARCHIBUS users collectively manage over 5,000,000 properties around the globe. Available in over 130 countries and more than two dozen languages, ARCHIBUS is supported through a global network of over 1,600 Business Partners. Haugesund 87.000 m² Stord 25.000 m² Odda 14.000 m² Valen 24.000 m²

2 Moduler/ Applikasjoner i Archibus Eiendom administrasjon – Portefølje – Leie Prosjekt administrasjon – Budsjett – Prosjekt adm. – Tilstandsvurdering – Igangkjøring/ Ferdistilling (Commissioning) Arealplanlegging – Avdelinger – Personell – Strategisk planlegging Inventar administrasjon – Inventar og utstyr – Telekommunikasjon og kabelføring (nettverks infrastruktur) Miljø og risikostyring – Miljøindikatorer – Energioppfølging – Grønn bygning (redusere klimagassutslipp/ måloppfølging) – Avfallshåndtering – Beredskap – Ren bygning (identifisering av Asbest, Radon etc.) – Helse og sikkerhet (identifisere og korrigere risiko) – HMS- datablad – Totalt miljøstyringssystem (Total Environmental Asset Management System (TEAM) Drift og vedlikehold – Løpende vedlikehold – Preventivt vedlikehold – Tilstandsvurdering (administrering av vedlikeholdsetterslep) Renhold Service – Rom reservasjoner – Service senter – Hotell (rombooking) – Administrasjon av mobile eiendeler (Biler) – Nøkkel administrasjon (Keymanagement) Tekniske tillegg Integrasjon – Overlay for Autocd, og Revit – Smart client, Web basert integrasjon av eiendomsdata med BIM – Linker data med geografisk kartinformasjon (ESRI) – Totalt miljøstyringssystem (TEAM)

3 Windows og Web Central Windows – 1 lisens i Fonna – Brukes for adm. Av database tabeller – Eksport til Excel – Oppdatering av db ved bruk av Autocad Web – Skreddersydde tilganger avhengig av behov og roller (Bestiller/ kundesenter / leder/ håndverker….) – Lisens for 50 samtidig brukere – Brukes av kunder, arbeidsledere, håndverkere og for administrasjon – SLA styrer flyten av bestillinger – Kunde/ Servicesenter «Run Anywhere» for bruk av mobile enheter. iPad…etc.

4 Grunnlagsdata All grunnlagsdata må legges i databasen

5 Eiendomsdata Gir en fullstendig oversikt over eiendomsporteføljen. Oversikt over gr./br.nr, matrikkel, GAB, byggeår, bruk, areal…..

6 Romdata/ tegning og Autocad Tilgang til romdatabase via Archibus menyer i acad Visualisering av temaer som organisasjon etc.. Tegningene publiseres til Flash filer som brukes i Web central

7 Klassifikasjonssystem for helsebygg

8 Leiekontrakter Eksterne bygg må være reg. i db. Internlei, kontrakt ID knyttes til rom i rom db. Skiller kostnader som basis leie og kostnader til kom. Avgifter, energi etc.

9 Drift & Vedlikehold SLA (Service Level Agrement) SLA-en bidrar til å automatisere og definere arbeidsflyten, for eksempel hvordan man utpeker en leverandør eller ansatt til å utføre en oppgave. SLA’en bestemmer behandlingsflyten i en servicesenter- forespørsel eller en bestilling av vedlikehold. Alle bestillinger av løpende oppdrag styres av en SLA. Du kan spesifisere servicetiltak for bestemte medarbeidere, arbeidssteder, utstyrsdeler, problemer og organisasjoner ved å fylle ut de relevante feltene.

10 Bestiller Logger på via intranett Oppretter servicebestilling. Kan legge til dokumenter. Vis mine bestillinger.

11 Arbeidsleder Helse Fonna har ikke eget kunde/ servicesenter. Behandler/ avviser og planlegger bestillinger. Ved endring av status, sender systemet mail til bestiller. Ved utsteding av Arbeidsordre sender systemet mail til ressurs.

12 Ressurs/ Håndverker Tar ut egne arbeidsordre Oppdaterer timer, legger til deler/ verktøy/ andre kostnader Legger inn kommentar/ årsak og reparasjonstype Endrer status og avslutter behovsmelding Er også bestiller Tilgang til rapporter/ historikk

13 Preventivt vedlikehold Lage prosedyrer Knytte prosedyren til utstyr Definere tidsplan måned/ år etc. Generere pv PV kommer til arbeidsleder som godkjent behovsmelding, og må tildeles ressurs og utstedes (dette styres av egen SLA for PV)

14 Rapportering Mange standard rapporter på Web Central. Rapporter kan legges som standard på brukere/grupper. Legges til «mine Favoritter». Gode filtrering og editeringsmuligheter. Enkelt og eksportere til pdf/ docx/ xlsx

15 Fra db tabell til rapport til Excel

16 Rapport eksempler

17 Søk og administrere

18 Tilstandsanalyser

19 Renhold

20 Prosjektstyring

21


Laste ned ppt "Archibus FM, Helse Fonna HF More than 4,000,000 ARCHIBUS users collectively manage over 5,000,000 properties around the globe. Available in over 130 countries."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google