Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbedringer og ny funksjonalitet. Generelt  Støtter alle «store» nettlesere: Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari.  «Ubegrenset» antall prosessnivåer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbedringer og ny funksjonalitet. Generelt  Støtter alle «store» nettlesere: Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari.  «Ubegrenset» antall prosessnivåer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbedringer og ny funksjonalitet

2 Generelt  Støtter alle «store» nettlesere: Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari.  «Ubegrenset» antall prosessnivåer med full prosessfunksjonalitet og visualisering  Store utvidelser på språkstyring  Lokale firmastyrte nyheter på innloggingsside  Utvidet vedleggfunksjonalitet.  Kan linke mellom hendelser, dokumenter, risikoscenario, arbeidsordre, aktiviteter, arbeidsplan og prosjekt  Utvidede startsidemuligheter  Startmodul og startside per modul

3 Generelt  Brukere  Enkeltsøk i brukerliste  Utvidet avansert søk  Utvidelse av brukeradministrasjon  Administrere gruppetilhørighet  Full tilgangsstyring  Tilgangsgrupper  Utskrift av brukerinfo:  Generell info  Grupper  Tilgangsgrupper  Full rolle- og tilgangsmatrise ( PDF ) PDF

4 Generelt  Tilgangsgrupper  Kan lage en eller flere tilgangsgrupper/tilgangsprofil  Full fleksibilitet på tilgangsstyring på tilgangsgruppen på alle moduler og nivåer  En bruker kan tilhøre 0, 1 eller flere tilgangsgrupper og arver tilgang fra tilgangsgruppe  Høyeste tilgang gjelder

5 Generelt  Tilgangsstyring  Større fleksibilitet på tilgangsstyring  Full administrering av brukertilgang fra brukeradministrasjon  All tilgang i ett bilde(superbruker, rolletilgang, tilgangsgruppe, annen tilgang )  Flere innganger til tilgangsstyring

6 Generelt  Grupper  Utvidet søk på gruppe  Administrering av grupper per gruppe og per bruker  Utvidet e-postsending på grupper  Delt per modul: Hendelser, dokumenter, risiko og aktivitet  Per sted, prosess, prosjekt  Dynamiske Venstremenyer  Firmadefinerte og brukerdefinerte

7 E-postvarsling av hendelser til grupper

8 Hendelsesbehandling  Stor utvidelse statistikk og eksport  Eksport av alle statistikker til PDF, HTML, Docx  ( utplukkskriterier vises valgfritt i toppen)  Alle matrisestatistikker kan eksporteres til Excel  Statistikker kan lagres som Favoritter ( sammen med andre Favorittsøk)  Statistikker kan lagres som Favoritter ( i Venstremeny i Min oversikt

9 Hendelsesbehandling  Eksport integrert i søk, statistikk og utlisting  Alle søk og utlisting av hendelser kan eksporteres til Excel  Utskrift av hendelser til PDF, Word, Html

10 Hendelsesbehandling  Utvidelse av saksgang logg  Mer detaljert logging  Egendefinerte tekster i logg  Dynamisk venstremeny  Kan lage meny/undermeny  Favorittsøk  Favorittstatistikk

11 Hendelsesbehandling  Stor utvidelse av e-postmuligheter  Full fleksibilitet i oppsett av e-postutsending pr. rolle og hendelsesendring  Språkstyring av måleparametre

12 Dokumenter  NY teknologi for dokumentopplasting !  ActiveX forsvinner  Krever ikke innstillinger i nettleser  Virker i IE, Chrome, Firefox og Safari  Dokumenter på alle prosessnivåer  Visualisering av alle prosessnivåer i samme bildet  Eksportering til Excel av dokumentoversikter i Statistikk

13 Dokumenter  Ny venstremeny i Publisering  Vanlig mappenavigering  Dynamisk meny.  Bruker kan legge til mapper og egne favorittsøk  Meny kan vises og skjules


Laste ned ppt "Forbedringer og ny funksjonalitet. Generelt  Støtter alle «store» nettlesere: Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari.  «Ubegrenset» antall prosessnivåer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google