Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte FSTL 2011 Tema grensesnitt mellom eier, bruker og samfunn ved offentlig tilsyn. Foredragsholder Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte FSTL 2011 Tema grensesnitt mellom eier, bruker og samfunn ved offentlig tilsyn. Foredragsholder Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte FSTL 2011 Tema grensesnitt mellom eier, bruker og samfunn ved offentlig tilsyn. Foredragsholder Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning- og utvikling Klinikk for intern service

2 Organisasjon og styringsmekanismer sykehus kompleks virksomhet SamfunnEierBruker BakTanke: Politisk Strategisk Taktikk Utvelgelse Økonomi og profitt Idealisme Sykehuset har sjel: Tradisjon Kultur og holdning Mystikk Symboler og normer

3 Tilsynsmyndighet 1.Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsyn) Arbeids- og sosialdepartementet. 2.Sosial- og helsedirektoratet (Helsetilsyn), Helse- og omsorgsdepartementet. 3.kommunestyret (Branntilsyn) eller fylkesmannen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4.Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 5.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og politidepartementet. 6.fylkesmannen miljøavdeling, Statens forurensningstilsyn, Miljøverndepartementet. 7.Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 8.Sjøfartsdirektoratet på fritidsfartøyområdet, Nærings- og handelsdepartementet. 9.Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet. 10.Statens strålevern, Helse- og omsorgsdepartementet. Andre: Datatilsyn, Konkurransetilsyn, Kredittilsyn, Riksrevisjon

4 Tilsynsmyndighet samfunnsrolle forvalter regelverk: informere motivere oppdatere bevisstgjøring bruk av tvangsmidler bevist satsningsområde - ”i den hensikt å hjelp virksomheten”

5 samhandling mellom eier, bruker og tilsyn Eier formelle og rettslig ansvar system ansvar finansieringsansvar kontroll og overvåke overformynder Bruker formell ansvar etter avtale rammeverk bruker medvirkning straffe Tilsyn informere lov og forskriftskrav styrende dokumentasjon klar og tydelig påtale ansvar

6 Korridorpasient til besvær for hvem? Hvor står det korridorpasienter er tillat? helselov sette opp mot brannlov ? Tidl. Helseministeren Sylvia Brustad sa på Helsekonferansen 8.mai 2007 ”Korridorpasienter er en skamplett for norske sykehus. Det truer taushetsplikten og hindrer god pleie og sikkerhet ved brann og evakuering”

7 svekket funksjoner og oppgaver i organisasjon budsjett og økonomisk akrobatikk mangler tydelig rolleavklaring og ansvar ledelsen utydelig mangelfull kompetanse personavhengig og lav bemanning tap av godt system, systemsvikt eller mangler på historikk innføre store, kompleks systemer drifts- og vedlikeholdsmidler på bekostning av andre viktige ”eksistens” funksjoner

8 omfattende omorganisering og fusjonering konkurrere om å ”bli sett og hørt” i ny organisasjon ulik praksis til ”best praksis” for hvem utskifting og omfordeling av nøkkelpersonell nye systemer oppstår på godt og vondt prøve og feilemetoden

9 Suksess ledelsen er engasjert og synlig i sikkerhetsarbeidet tenke helhetlig sikkerhetskultur i alle ledd system og metode for å holde orden på styrende dokumenter planverket er oppdatert godt styringsverktøy FDVU – kunne bearbeide historikk ha tilgjengelig og god kompetanse rask responstid ved avviksbehandling gjennomføre revisjoner Hjerte sukk: ha nasjonale vedlikeholdsplaner og driftsmidler, uavhengig satsningsområde og funksjonalitet i helseregionene


Laste ned ppt "Årsmøte FSTL 2011 Tema grensesnitt mellom eier, bruker og samfunn ved offentlig tilsyn. Foredragsholder Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google