Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DSS mal: Startside Velg selv bilde Digital samhandling i praksis Offentlig sektors dataforum 20. juni 2016 Randi Thomsen Ole Kristian Mørch-Storstein Fabian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DSS mal: Startside Velg selv bilde Digital samhandling i praksis Offentlig sektors dataforum 20. juni 2016 Randi Thomsen Ole Kristian Mørch-Storstein Fabian."— Utskrift av presentasjonen:

1 DSS mal: Startside Velg selv bilde Digital samhandling i praksis Offentlig sektors dataforum 20. juni 2016 Randi Thomsen Ole Kristian Mørch-Storstein Fabian Forster

2 Ordinært forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet Leverer fellestjenester til alle departement, samt Statsministerens kontor Budsjett ca. 700 mill. kroner Brukerbetalte inntekter ca. 100 mill. kroner Ca. 700 ansatte Leverer over 70 tjenester Visjon: "Et effektivt og attraktivt byråkrati" Kort om DSS

3 Blank side  Til fri bruk!

4 DSS mal: Diagram Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. ::: utgangspunkt i felles arbeidsoppgaver ::: stegvis tilnærming, bygge sten på sten ::: digital kompetanse ::: utgangspunkt i gjeldende teknologi Digital samhandling i praksis med

5 Tom side  Til fri bruk! MÅL Tilrettelegge for gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfellesskapet faglig sekretariat for politisk ledelse, politikkutforming politikkgjennomføring og etatsstyring intern administrasjon og forvaltning

6 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Løsning

7 Løsningskonsept Ekstern samhandling (Office365) Ekstern samhandling (Office365) Intern samhandling (SharePoint) Intern samhandling (SharePoint)

8 DSS mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Løsning ::: TEKNISK RAMMEVERK HELHETLIG INFORMASJONSSTRUKTUR Prosjekter SELVBETJENINGSSIDE Melding til Stortinget Kunnskaps- base Ekstern samhandling (Office365) Andre >systemer Arkiv- system INTEGRASJON ISM Oppgaverom Ny arbeids- prosess SharePoint

9 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. helhetlig informasjonsstruktur ▪ teknisk rammeverk ▪ design ▪ selvbetjeningsløsning STANDARDISERTE DIGITALE SAMARBEIDSROM Oppgaverom Enhetsrom Rom for melding til Stortinget Prosjektrom Rom for styring av informasjonssikkerhet Mitt område Rom for ny arbeidsprosess Styringsinformasjon for ledere

10 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bestilling av samarbeidsrom ::: Automatisk opprettelse av samarbeidsrom internt og i sky

11 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Samarbeidsrom for Melding til Stortinget ::: Utarbeidet i samarbeid med erfarne meldingskoordinatorer

12 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Samarbeidsrom for prosjekter ::: Basert på Prosjektportalen (åpen kildekode)

13 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bidrag tilbake til åpen kildekode prosjekter :::  Prosjektet bidrar kontinuerlig tilbake til åpen kildekode (Office PnP og Prosjektportalen)  Kreditert i november releasen av Office PnP- rammeverket  Bidratt med nye rettelser vi håper blir inkludert i neste versjon  Prosjektet bidrar kontinuerlig tilbake til åpen kildekode (Office PnP og Prosjektportalen)  Kreditert i november releasen av Office PnP- rammeverket  Bidratt med nye rettelser vi håper blir inkludert i neste versjon

14 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Teknologi

15 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. KONSEPT Helautomatisert forvaltning av digitale samarbeidsrom (fra opprettelse til avhending)

16 Samarbeidsrom Bestillingsapp Rammeverk for provisjonering Service bus Azure Samarbeidsrom Lokalt Offentlig sky

17 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Office PnP  Åpen kildekode som lar oss automatisere opprettelse av områder og forvaltning  Dra nytte av åpen kildekode og bidra tilbake (gjenbruk)  Støttefor Office 365 og lokal SharePoint

18 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bruk av skytjenester

19  Anbefaling i forhold til bruk av skytjenester  Risikovurdering i forhold til samhandling med eksterne  Anbefaling: Løse ekstern samhandling ved hjelp av offentlig skytjenester  Benytte kryptering for å beskytte sensitiv informasjon (eget prosjekt!)

20 Tittel over bilde  Klikk på bildeikonet for å sette inn bilde. Velg eventuelt annen farge på tittel for å sikre kontrast mot bakgrunnen. Stegvis tilnærming til bruk av sky  Legge til rette for bruk av skytjenester  Starte med deling av informasjon med lav verdi  Innføre informasjonsbeskyttelse (kryptering av informasjon)  Øke mulighetsrommet for bruk av skytjenester over tid

21 Tom side  Til fri bruk! Kan benyttes for informasjon som er unntatt offentlighet, men informasjonseier bør gjennomføre verdi- og risikovurdering mtp. sin bruk Anbefaling mtp. bruk av skytjenester p.t. Informasjonseier (hver enkelt virksomhet) må vurdere hvilken type informasjon de tillater lagret i offentlige skytjenester Kan benyttes for offentlig informasjon Bør ikke benyttes for internt skjermet, taushetsbelagt og uklassifisert informasjon o Informasjonseier må gjennomføre verdi- og risikovurdering mtp. sin bruk o Når informasjonsbeskyttelse (kryptering) er etablert og evaluert, kan man revurdere o Uklassifisert informasjon bør ikke lagres i offentlige tjenester da verdien er ukjent

22 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Effekter

23 Tittel over bilde  Klikk på bildeikonet for å sette inn bilde. Velg eventuelt annen farge på tittel for å sikre kontrast mot bakgrunnen. EFFEKTER VED Å TA I BRUK SAMARBEIDSROM SAMSKRIVING I DOKUMENTER BEDRE VERSJONSKONTROLL ENKLERE DELING FELLES OPPGAVESTYRING RASKERE GJENFINNING

24 Tittel over bilde  Klikk på bildeikonet for å sette inn bilde. Velg eventuelt annen farge på tittel for å sikre kontrast mot bakgrunnen. EFFEKTER VED Å TA I BRUK SKYTJENESTER ENKLERE DELING AV INFORMASJON MED EKSTERNE FÆRRE EPOSTER OG BRUKAV MINNEPINNER REDUSERE BRUK AV PRIVATE SKYLØSNINGER effektivisering ▪ mer fleksibilitet ▪ økt tilgjengelighet ▪ miljøvennlig ▪ økt informasjonssikkerhet

25 DSS mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Spørsmål?


Laste ned ppt "DSS mal: Startside Velg selv bilde Digital samhandling i praksis Offentlig sektors dataforum 20. juni 2016 Randi Thomsen Ole Kristian Mørch-Storstein Fabian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google