Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brann og branntilsyn Hva er et brannforebyggende tilsyn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brann og branntilsyn Hva er et brannforebyggende tilsyn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brann og branntilsyn Hva er et brannforebyggende tilsyn?
Hvordan tenker vi, og hvordan vil vi at dere skal tenke? Martin Hermstad Løvlien Branninspektør Oslo brann- og redningsetat

2 Hvorfor går vi tilsyn? §13-objekter (særskilte brannobjekt)
Vanskelige forutsetninger for rømming Kontroll opp mot lovverk Dokumentasjon Faktiske forhold Informasjon Fokus dabber av etter hvert Justere oppfatninger Opplæring Fokus på forebygging Mye «hva gjør vi hvis…» Forebygging vs. beredskap.

3 Hjemmelsgrunnlag Brannloven
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften)

4 Tilsyn før og nå Tidligere Nå Gav løsninger, omprosjekterte
Påpekte enkeltfeil, «vaktmester-avvik» Gikk tilsyn på egne løsninger Alle objekter én gang i året Risikobasert utvalg av objekter Få absolutte svar, vurderinger og skjønn Kontrollerende rolle Opp til eier og virksomhet å dokumentere at brannsikkerheten er «tilfredsstillende» Systemfeil, ikke enkeltfeil Enkeltfeilen kan være symptom på systemfeil

5 Eier vs. virksomhet Viktig å avklare ansvar Gode avtaler viktig
Eier har ansvar for bygningsmessige forhold og tekniske installasjoner, og at bygget er utstyrt/tilpasset til beregnet bruk Virksomheten har ansvar for sin drift og organisering Gode avtaler viktig Oppgaver, gjøremål og kostnader kan fordeles, men eiers ansvar kan ikke fraskrives gjennom avtale Viktig for å kunne drive godt brannforebyggende arbeid

6 Tilsynet Innledende del Dokumentasjonsgjennomgang Befaring i objektet
Eiers dokumentasjon på «bygget, utstyrt og vedlikeholdt» Samordningsavtaler, avviksbehandling Virksomhetens systematiske HMS-arbeid på brannsikkerhetsområdet med tilhørende dokumentasjon Befaring i objektet Stikkprøvekontroll Systemisk tilnærming til avdekkede feil «Hvorfor er ikke dette avdekket eller utbedret»? Avslutning Presentasjon av funn/avvik Informasjon om veien videre

7 Risikostyring Forebyggende- og HMS-forskriften er funksjonsbaserte
Tilfredsstillende I forhold til risiko Nesten ingen klare svar Finne «den røde tråden» Ikke sikkert det som er nødvendig på et sykehjem er nødvendig på et kontorbygg

8 Risikostyring forts. Mål Risikokartlegging Avvik Revisjon
Hva vil dere oppnå? Hvor langt skal dere strekke dere for å minimere risikoen? Hva aksepterer dere / Hva kan dere stå for i etterkant? Risikokartlegging Hvor ligger risikoen? Hvilke tiltak er det behov for? Hvilke rutiner trenger vi? Varierende risiko Avvik Hva er et avvik? Hva gjør vi frem til avviket er utbedret? Revisjon Er vi på riktig vei? Endringer i risikobilde? Treffer vi med tiltakene? Hva sier statistikken oss?

9 Risikostyring i praksis

10 Systematisk risikostyring

11 I praksis Hva slags bygg har dere? Hva slags klientell har dere?
Hva slags risiko tar de med seg inn i virksomheten? Hva slags ansatte har dere? Hvilke rutiner har dere Hvordan er opplæringen i og forståelsen av disse? Hva slags kultur har dere for etterlevelse av rutiner? Hvordan er ansattes forståelse av brannsikkerhet og brannsikkerhetsarbeidet Ut over det som er nedfelt i rutiner Alt dette er med og påvirker risikobildet

12 Øvelser Hva øver dere på?
Har dere egentlig mulighet til å rømme bygget? Vil det noen gang kunne bli behov for det? Hva kan man heller øve på? Beredskap vs. Forebygging Slukkeøvelser og rømningsøvelser eller fokus på dører og tidlig varsling?

13 «I forhold til risiko» Viktig å vite hva risikoen er, og hva som er akseptabel restrisiko Nullvisjoner forplikter Vanskelige å styre etter Krever mye ressurser Vi spør «hva gjør dere», men ikke minst også «hvorfor gjør dere disse tingene på denne måten»?


Laste ned ppt "Brann og branntilsyn Hva er et brannforebyggende tilsyn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google