Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Terje Stenbakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Terje Stenbakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Terje Stenbakk

2 Tilsynsmetoder Foretakstilsyn –Rutine_foretakstilsyn.pdfRutine_foretakstilsyn.pdf Anmodning om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest på publikumsbygg Ulovligheter –Rutine_ulovligheter.pdfRutine_ulovligheter.pdf Prosjekter –strandsone –branntilsyn –geologi: skredfare

3 Foretakstilsyn SØK/ PRO/ KPR/ UTF/ KUT Årsakstilsyn –ved avvik fra tillatelser/manglende tillatelser –mangelfulle søknader Tema: –sluttdokumentasjon, avfall, universell utforming, energi, fukt (SAK10 § 15-3)

4 Forberedelse før tilsyn Gjennomgang av dokumenter: –Søknader –Tillatelser (rammetill./igangsettingstill.) –Godkjente tegninger –Ansvarsretter Befaring på byggeplass –Vurdere avvik i forhold til tillatelser –Dokumentasjon på byggeplass Stoppordre –pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Varsel om tilsyn (ringer for å bekrefte avtale noen dager før)

5 Gjennomføring av tilsyn Fast agenda –Presentasjon –Hensikt –Årsak –Redegjørelse fra foretaket –Konsekvenser (Gjøres avslutningsvis i møtet - hvis mulig) –Oppsummering med rapport –Avtaler tidspunkt for f.eks. retting

6 Konsekvenser / reaksjoner kopi til BE advarsel tilbaketrekking av ansvarsrett(er) uavhengig kontroll uavhengig revisjon av styringssystemet Veileder_sanksjoner.pdf

7 Tilsyn ved anmodning om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest sikkerhet: trafikale forhold, lekeareal, gjerder ute, rekkverk på trapper brann: brannanlegg koblet mot brannvesenet, rømningsveier, sprinkleranlegg tatt i bruk før brukstillatelse/ ferdigattest? barnehager - klarert med Helsevernetaten? Sjekkliste_midlertidig brukstill-ferdigattest.pdf

8 Håkonsgaten 33 Leilighetsbygg med 10 boenheter Tillatelse gitt i 2005 2008 - Eier av nabobygg informerte om avvik fra tillatelse Befaring Konstatert avvik – brannseksjoneringsvegg oppført i bindingsverk og ikke ubrennbart materiale. –Håkonsgaten 33 den 20.04.10\P4200002.JPGHåkonsgaten 33 den 20.04.10\P4200002.JPG Foretakstilsyn med ansvarlig utførende –Rapport fra tilsyn med ansvarlig utførende i Håkonsgaten 33.pdfRapport fra tilsyn med ansvarlig utførende i Håkonsgaten 33.pdf –Varsel om tilbaketrekking av ansvarsrett.pdfVarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett.pdf –Tilbaketrekking av ansvarsrett.pdfTilbaketrekking av ansvarsrett.pdf

9 Moldbakken 11 Leilighetsbygg med 8 boenheter –Bilder fra Moldbakken 11\FINN Eiendom - Bolig til salgs.mhtBilder fra Moldbakken 11\FINN Eiendom - Bolig til salgs.mht Tillatelse gitt i 2005 Fremtidig beboer informerte om bygget ble isolert før det var tett Befaring Konstatert avvik –Moldbakken 11 den 11.09.08Moldbakken 11 den 11.09.08 –Stoppordre.pdfStoppordre.pdf –Varsel om tilbaketrekking av ansvarsrett_Moldbakken.pdfVarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett_Moldbakken.pdf Foretakstilsyn med ansvarlig utførende –Rapport fra foretakstilsyn med ansvarlig utførende i Moldbakken 11.pdfRapport fra foretakstilsyn med ansvarlig utførende i Moldbakken 11.pdf

10 Erfaringer Avdekker ofte uklare ansvarsforhold – grensesnitt Foretakene er ikke bevisst på hva ansvarsretten innebærer Tiltakshavers ønsker prioriteres før myndighetskrav De fleste foretak har styringssystem, men mangler rutiner for revisjon og tilpasning av disse Går vi for langt når vi ber om uavhengig revisjon av styringssystemet???


Laste ned ppt "Ulike tilsynsmetoder i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Terje Stenbakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google