Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon kompetanse- samling 7.-8.april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon kompetanse- samling 7.-8.april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Presentasjon kompetanse- samling 7.-8.april 2016

3 8 kommuner, 4 fylkeskommuner, 4 370 km 2 1 nasjonalpark, 8 landskapsvernområder, 2 biotopvernområder, 4 naturreservat Verneområdene i Dovrefjell, fordeling Dovrefjell-Sunndalsfjella NPØvrige VO (8 LVO,2 Bvo, 1 NR) Verneområde totalt KommunevisFylkesvisKommunevisFylkesvis KommunevisFylkesvis KommuneFylke Km 2 AndelKm 2 AndelKm 2 AndelKm 2 Andel Km 2 AndelKm 2 Andel Folldal Hedmark 328,812,3 % 328,87,5 % 587,413,5 % Tynset 258,69,7 %587,422,0 % 258,65,9 % Nesset Møre og Romsdal 9,60,6 % 493,718,5 % 503,311,5 % 1 670,838,3 % Rauma 216,68,1 % 216,65,0 % Sunndal 572,533,8 %582,134,4 %378,414,2 %1 088,740,7 % 950,921,8 % Dovre Oppland 382,2 % 124,04,6 % 162,03,7 % 1 109,725,4 % Lesja 487,728,8 %525,731,0 %460,017,2 %584,021,9 % 947,721,7 % OppdalSør-Trøndelag 585,834,6 %585,834,6 %412,315,4 %412,315,4 % 998,122,9 %998,122,9 % Totalt 1693,6100 %1693,6100 %2 672,5100 %2 672,5100 % 4 366,1100 %4 366,1100 %

4 Verneområdene i Dovrefjell http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Kart2/ Dovre Lesja Rauma Nesset Sunndal Oppdal Tynset Folldal

5 Hvorfor vern av Dovrefjell? Verneformålet varierer mellom områdene, men kan oppsummeres: Villreinen og dens leveområder Men også planlegging etter PBK – AKA regional plan – skal ivareta dette – jf. Stortingsvedtak om utvidet vern av Dovrefjell 1993 Annet dyre- og planteliv, ikke moskus(!) Kulturminner (NP), kulturlandskap (LVO) Urørthet, enkelt friluftsliv (NP)

6 Kunnskapsgrunnlaget

7 Forvaltningsplan Godkjent i juni 2006 «Kokebok» for håndtering av forskriftene for vanlige saker. Utfyllende retningslinjer der forskrifter viser til forvaltningsplan Merking, ferdsel f.eks. Sonering – Uten tilrettelegging/inngrep, brukssone, spesiell tilrettelegging/tiltak Revisjon Nytt: Trusler, bevaringsmål, besøksstrategi

8 Utfordringer - hva truer verneformålet? Ferdsel Til fots, på ski, hundespann, guiding, hest, sykkel, hest Stroplsjødalen – Kongsvoll / Grønbakken Motorferdsel – Snøheimvegen Kutter reinens gamle ferdselsveger Flere (fokus!-)områder – «Horisont Snøhetta» Fysiske inngrep – kjørespor. Søppel Klimaendringer…

9 Ferdsel – registeringer Villrein – GPS / GSM

10 Type saker - styret, AU, delegerte 155 i 2015 (110 i 2016 hittil) -forskriftssaker – 17 byggesaker – 1 (2) forskning – 2 landbruk – 4 ikke motorisert ferdsel –122 (109) motorisert ferdsel 3 landbruk – 1 samferdsel, 4 energi- og tele – 1 tilrettelegging friluftsliv – 11 (2) andre tiltak

11 Fordeling av saker styret / AU / forvaltere 155 enkeltvedtak etter verneforskrift –78 av disse politisk behandlet –77 av disse behandlet delegert av forvalter 17 andre saker i styre/AU –Budsjett, regnskap, planer, styring, uttalelser 29 faste saker i styre/AU –(godkjenning innkalling/sakliste, referat, orienteringer) 201 saker totalt, 124 i styret/AU


Laste ned ppt "Presentasjon kompetanse- samling 7.-8.april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google