Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt forvaltningsregime for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde Kommunestyret i Sirdal 15 mars Verneområdeforvalter Guro Sødergren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt forvaltningsregime for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde Kommunestyret i Sirdal 15 mars Verneområdeforvalter Guro Sødergren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt forvaltningsregime for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde Kommunestyret i Sirdal 15 mars Verneområdeforvalter Guro Sødergren

2 2 Forvaltning av verneområdene - interkommunalt verneområdestyre -verneområdeforvalteren Verneområdene - geografi, forskrift og forvaltningsplaner Prosjekter i SVR Knyttet til bestillingsdialogen

3 3 Forvaltning av verneområdene Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter Interkommunalt verneområdestyre Nytt styret for SVR LVO ble konstituert i dag! Verneområdeforvalter Statlig ansatt, sekretær for styret

4 4 Forvalternes rolle Sekretær for styret og AU Forberede saker for styret Ansatt hos Fylkesmannen Faglig kontakt med DN Sekretær rådgivende utvalg Må ha tett kontakt med kommuner (planarbeidet er viktig), fylkeskommunen Sekretær administrativt fagutvalg (kommuner, fylkeskommuner )

5 5 Forvalternes arbeidsoppgaver Sekretær for styret Utarbeide forvaltningsplan Informasjon Forberede søknader om dispensasjon (avgrenses fylket) Forberede klagebehandling Rapportere brudd på verneforskriften Rapportering

6 6

7 Verneområdene Landskapsvernområder Setesdal Vesthei –Ryfylkeheiane Frafjordheiane Lusaheia Vormedalsheia Dyraheio Kvanndalen og Holmevassåno Biotopvernområde Steinbuskardet Fordelt på 3 fylker og 11 kommuner. Samlet areal på 4747 km² 7

8 8 Verneformål Føremålet med vernet er: 1) Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2) Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa.

9 9 Prosjekter knyttet til bestillingsdialogen Lyngbrenning i Hægebostad Utbetring av turveg til Månafossen Ferdselregistreringer i heile SVR Restaurering av varden på Urdalsknuten

10 10 Takk for at de høyrde på! www.svr.no


Laste ned ppt "Nytt forvaltningsregime for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde Kommunestyret i Sirdal 15 mars Verneområdeforvalter Guro Sødergren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google