Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune 1 COINCO og godstransport Forslag til møtet i politisk styringsgruppe, Gøteborg 30. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune 1 COINCO og godstransport Forslag til møtet i politisk styringsgruppe, Gøteborg 30. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune 1 COINCO og godstransport Forslag til møtet i politisk styringsgruppe, Gøteborg 30. oktober 2009

2 Vedtak i COINCO North 11.08.09 (Oslo, Akershus, Østfold, Västra Götaland, Göteborg og Halland, observatør: Øresundsregionen)  Arbeidet med raske tog Oslo – Gøteborg - Malmø legger til grunn målsettingen i intereg- søknaden  Første etappe er raske dobbeltspor på intercityforbindelsene Oslo – Halden og Gøteborg - Øksnered  Andre etappe er en rask forbindelse mellom disse systemene, som også gir kapasitet til vesentlig økt godstransport  Innsatsen konsentreres om å få raskest mulig framdrift i disse prosjektene

3 Østfolds utlegning Byggekloss-strategi  Intercityspor Gøteborg – Øksnered og Oslo – Halden  Rask forbindelse mellom disse systemene  Kapasitet for både Intercitytrafikken Raske utenlandstog Vesentlig økt godstransport

4 Full fart på jernbanen!  Dobbeltspor til Halden innen 2022!  Tre hensyn: Intercity, utenlandstog, gods  Enighet i Østfold!  Støtte fra tilstøtende regioner  Kraftig lobby for Rask planlegging Samlet prosjektorganisasjon og –finansiering Rask framdrift!

5 Store utfordringer  Klimadebatten Vesentlig dyrere drivstoff Kraftige restriksjoner på godstransport på vei Nye vilkår for fjernhandel  Raskere persontransport  Gods over på båt og bane  Sprengt kapasitet på jernbanen Hele nettet Spesielt i knutepunkter og trange passasjer

6 Tydeliggjøring av godsstrategi  Langtransporter Skandinavia – Kontinentet  Videre-distribusjon og samling av gods fra og til store havner  Kapasitet  Terminaler og andre logistiske løsninger  Grønn frakt-korridor (”Green Freight Corridor)  Hele strekningen Norge - Sentraleuropa

7 Forslag til vedtak  Utvikling av en ”grønn fraktkorridor” fra Oslo-området, gjennom Vest-Sverige og ut i Europa tas med som en del av strategien for COINCO-samarbeidet. Dette ses i nær sammenheng med pågående arbeid med ”workpackage I”.  Det gjennomføres en studie for å belyse vilkårene for å få godstransporten bort fra veiene og over på bane eller båt. Studien må omfatte scenarier for framtidige fraktveier og – mengder, behovet for omlastning og terminaler, passering av trange passasjer, både i COINCO Norths hjemmeområde og i nærliggende regioner i Danmark og Tyskland, samt samkjøring av person- og godstransport på jernbanen.  Det søkes samarbeid med regioner i Danmark og Nord- Tyskland, slik at hele den aktuelle fraktkorridoren dekkes. Også muligheten for å sette denne studien i relasjon til hele det Nordiske Triangel vurderes.  Store aktører i godstransportmarkedet inviteres med, bl.a. de største havnene, i særdeleshet Gøteborgs Hamn, relevante jernbanemyndigheter og andre aktører i godstransport på jernbane.  Sekretariatet bes om å utarbeide en plan for dette, som behandles på neste møte i styringsgruppa.


Laste ned ppt "Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune 1 COINCO og godstransport Forslag til møtet i politisk styringsgruppe, Gøteborg 30. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google