Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og Trollhättan Problemer og utfordringer Møte med Dalslandspendel i Halden 2.juni 2014 -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og Trollhättan Problemer og utfordringer Møte med Dalslandspendel i Halden 2.juni 2014 -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og Trollhättan Problemer og utfordringer Møte med Dalslandspendel i Halden 2.juni 2014 -

2 Hovedtema InterCity-utbyggingen Mer godstransport med bane Forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene

3 InterCity-utbyggingen Forutsigbarhet avgjørende for effektiv planlegging Viktig å planlegge som ett prosjekt – til Lillehammer, Hønefoss, Skien og Halden – inkl. Oslo-navet Kontinuerlig planlegging ønskelig: kommunedelplan – reguleringsplan - utbyggingsplan Prosjektfinansiering = rasjonell utbygging Bare oppstart av Follobanen 2014-18. Mulig å forsere planlegging/utbygging?

4 Effekter langt utenfor Østlandet IC-utbyggingen vil gi redusert reisetid til Bergen, Trondheim og Göteborg Framtidig sammenknytning med Sørlandsbanen vil redusere reisetiden og binde Sørlandet, Telemark og Vestfold sammen til én region. InterCity-utbyggingen er avgjørende for gods- transporten på jernbane i hele Norge – og inn og ut av landet. Nesten alt gods går gjennom området, både for nasjonal og internasjonal transport.

5

6

7

8 Fremtidige godstransporter på bane Oslo– Göteborg– København – Kontinentet Stykkgodsstrøm- mer til/fra Oslo (eksl skip). Gods- volum i Mill.-tonn, 2011 og 2040. Kilde: Analyse og Strategi og TØI

9 Fremtidige godstransporter på bane Oslo– Göteborg– København– Kontinentet Import og eksport av Stykkgodsstrømmer til/fra Oslo. Eksl skip. Godsvolum i Mill.-tonn, 2040.

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Laste ned ppt "Grensekryssende jernbaneforbindelse mellom Halden og Trollhättan Problemer og utfordringer Møte med Dalslandspendel i Halden 2.juni 2014 -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google