Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Rugtvedt Planlegger, Jernbaneverket Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Rugtvedt Planlegger, Jernbaneverket Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Rugtvedt Planlegger, Jernbaneverket Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane

2 Transport på Sørlandsbanen -By- og regiontrafikk i begge ender av banestrekningen. -Godshåndtering i Kristiansand og Ganddal -855 000 passasjerer i 2013 på lange reiser -3,5 millioner reiser på Jærbanen -Punktlighet 87 % -Bedring i tilbud fra og med desember 2014 (2-timers frekvens)

3 3 Banens rolle i transportsystemet 470 000 270 000 220 000 136 000 23 mil 30 mil

4 Dagens situasjon Kristiansand 60 daa sentralt jernbaneareal Persontransport Godstransport Driftsbanegård/ lager _______________________ Stort press på arealer Gode planer er en forutsetning for utvikling, både for byen og jernbanen

5 Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene Tog har 35% av markedet på relasjonen Oslo – Kristiansand, og ca. 45 % på relasjonen Kristiansand – Oslo Oslo – Stavanger 55 % Stavanger – Oslo 50 % Kilde: Transportøkonomisk institutt Godsstrømmer

6 Godstransport på Sørlandsbanen Langemyr og Ganddal er de to store jernbaneterminalene på strekningen. Langemyr håndterer 21.000 TEU. (26.000 TEU i 2010) Ganddal håndterer 72.400 TEU Daglig godstog Langemyr- Ganddal Ukentlig kjemikalietog Østfold – Kristiansand

7 Gods til Norge via sjø Landsbasis Ca. 150 000 lastebiler fra Hirtshals til Norge. Containere hovedsakelig til indre Oslofjord Stor andel lastebiler inn til Norge over Svinesund

8 Fylke Vekt (% av total) Antall (% av total) Akershus2,04,0 Hordaland11 Oslo2116 Rogaland35 Vest-Agder1519 Varestrømsanalyse Kristiansand Hovedrelasjonene fra og til Kristiansand havn Fordeling av bilbasert gods fra Kristiansand og ut i Norge

9 Varestrømsanalyse Kristiansand Containertransporten til Kristiansand har i stor grad endepunkt i regionen Containere skal ikke ut av Kristiansandsområdet.

10 Utvikling i Danmark Gevinster: Kundeservice Kostnadseffektiv Miljø Smarte samarbeids- modeller og koordinering i nettverk Effektivt, operativt terminalsystem Smarte systemer/ IKT Utvidet produkt- og servicetilbud Fremtidens modale terminaler -Utbygging av godsspor til kaifront i 2015 -Store investering for å fremme godstransport på jernbane

11 Fremtidig situasjon Kristiansand Forutsigbar byutvikling Gode overgangsmuligheter fra tog til buss og båt Effektiv godshåndtering på lukket område Sikre tilstrekkelig sporkapasitet for fremtidig togavikling Sikre jernbanespor til havneområdet

12 En sammenkobling vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Konseptvalgutredning Grenlandsbanen

13 Jernbaneverkets Konsekvensutredning Kilde: JBVs Konsekvensutredning, 2000 Ytre korridor Strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia: ca. 59 km Reisetid Oslo – Tangen/Kragerø: ca. 2 timer Reisetid Oslo – Kristiansand: 3 timer 15 minutter Indre korridor Strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia: ca. 62 km Reisetid Oslo – Tangen/Kragerø: ca. 2 timer Reisetid Oslo – Kristiansand: 3 timer 15 minutter

14 Er det kapasitet? Jernbaneverket har igangsatt planleggingen av forlengelsen av dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø. Strømforsyningen fornyes nå Forholdene ligger til rette

15 Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane Takk for meg -Utvikling langs kollektivknutepunktene, integrerte løsninger -Økende utvikling på kontinentet -Potensialet er til stede, og må utvikles


Laste ned ppt "Lars Rugtvedt Planlegger, Jernbaneverket Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google