Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane
Lars Rugtvedt Planlegger, Jernbaneverket

2 Transport på Sørlandsbanen
By- og regiontrafikk i begge ender av banestrekningen. Godshåndtering i Kristiansand og Ganddal passasjerer i 2013 på lange reiser 3,5 millioner reiser på Jærbanen Punktlighet 87 % Bedring i tilbud fra og med desember 2014 (2-timers frekvens)

3 Banens rolle i transportsystemet
30 mil 23 mil

4 Dagens situasjon Kristiansand
60 daa sentralt jernbaneareal Persontransport Godstransport Driftsbanegård/ lager _______________________ Stort press på arealer Gode planer er en forutsetning for utvikling, både for byen og jernbanen

5 Godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene
Tog har 35% av markedet på relasjonen Oslo – Kristiansand, og ca. 45 % på relasjonen Kristiansand – Oslo Oslo – Stavanger 55 % Stavanger – Oslo 50 % Kilde: Transportøkonomisk institutt

6 Godstransport på Sørlandsbanen
Langemyr og Ganddal er de to store jernbaneterminalene på strekningen. Langemyr håndterer TEU. ( TEU i 2010) Ganddal håndterer TEU Daglig godstog Langemyr- Ganddal Ukentlig kjemikalietog Østfold – Kristiansand

7 Gods til Norge via sjø Landsbasis
Ca lastebiler fra Hirtshals til Norge. Containere hovedsakelig til indre Oslofjord Stor andel lastebiler inn til Norge over Svinesund Landsbasis

8 Varestrømsanalyse Kristiansand
Fordeling av bilbasert gods fra Kristiansand og ut i Norge Fylke Vekt (% av total) Antall (% av total) Akershus 2,0 4,0 Hordaland 11 Oslo 21 16 Rogaland 35 Vest-Agder 15 19 Hovedrelasjonene fra og til Kristiansand havn

9 Varestrømsanalyse Kristiansand
Containertransporten til Kristiansand har i stor grad endepunkt i regionen Containere skal ikke ut av Kristiansandsområdet.

10 Utvikling i Danmark Utbygging av godsspor til kaifront i 2015
Gevinster: Kundeservice Kostnadseffektiv Miljø Smarte samarbeids- modeller og koordinering i nettverk Effektivt, operativt terminalsystem Smarte systemer/ IKT Utvidet produkt- og servicetilbud Fremtidens modale terminaler Utvikling i Danmark Utbygging av godsspor til kaifront i 2015 Store investering for å fremme godstransport på jernbane

11 Fremtidig situasjon Kristiansand
Sikre tilstrekkelig sporkapasitet for fremtidig togavikling Sikre jernbanespor til havneområdet Forutsigbar byutvikling Gode overgangsmuligheter fra tog til buss og båt Effektiv godshåndtering på lukket område

12 Konseptvalgutredning Grenlandsbanen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovet på Jernbanekonferansen i april, å komme med en bestilling på KVU for Grenlandsbanen i løpet av våren 2014. Gjennomføringen av KVU’en vil anslagsvis ta 1 ½ år fra oppdraget gis, avhengig av oppgavens avgrensning En sammenkobling vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

13 Jernbaneverkets Konsekvensutredning
Ytre korridor Strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia: ca. 59 km Reisetid Oslo – Tangen/Kragerø: ca. 2 timer Reisetid Oslo – Kristiansand: 3 timer 15 minutter Indre korridor Strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia: ca. 62 km Reisetid Oslo – Tangen/Kragerø: ca. 2 timer Reisetid Oslo – Kristiansand: 3 timer 15 minutter Kilde: JBVs Konsekvensutredning, 2000

14 Er det kapasitet? Jernbaneverket har igangsatt planleggingen av forlengelsen av dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø. Strømforsyningen fornyes nå Forholdene ligger til rette

15 Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane
Utvikling langs kollektivknutepunktene, integrerte løsninger Økende utvikling på kontinentet Potensialet er til stede, og må utvikles Takk for meg


Laste ned ppt "Sørlandsbanen i Agder-fylkene - Kristiansandsområdet og jernbane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google