Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP og RTP – grensesnitt og samspill 8. august 2011 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune Oslo kommune Byrådsavdelingene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP og RTP – grensesnitt og samspill 8. august 2011 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune Oslo kommune Byrådsavdelingene."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP og RTP – grensesnitt og samspill 8. august 2011 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune Oslo kommune Byrådsavdelingene

2 Behov for å styrke kollektivtransporten i Oslo-området Befolkningsvekst + klima/ miljømål = storsatsing på kollektivtransporten i Oslo-området. Investeringsutfordringer – nye baneløsninger og behov for økt kapasitet gjennom Oslo o Sentrumstunnel o Lørensvingen o Fornebu o A-hus Driftsutfordringer - behov for en dobling av tilbudet innen 2030

3 Tiltak Statlig bidrag til finansiering av kollektivtrafikken Belønningsordningen: Osloområdet viser gode resultater – får dårlig uttelling Langsiktige kapasitetsutfordringer: samarbeid mellom forvaltningsnivåene (NTP og K-2012)

4 Oslo-pakke 3 Den finansielle ryggraden i samferdselssamarbeidet mellom Oslo og Akershus men Op3 er ikke tilstrekkelig Godt samarbeid mellom statsetatene og regionalt nivå Gjennomgang av Oslopakke 3 porteføljen ferdigstilles mot slutten av 2011 Korridorvise utredninger med gjennomgang av kostnadsanslag og prioriteringer Finansieringsløsninger Danne grunnlag for Oslo og Akershus innspill til planforslaget våren 2012

5 Universell utforming Universell utforming av kollektivtransporten i Oslo og Akershus koster 1,8 milliarder. BRA –midler er bra – men monner ikke

6 Plansamarbeid Mål Konkurransedyktig og bærekraftig Arealeffektiv flerkjernet utbygging Transportsystem som er rasjonelt, effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig Forventning Drift og investering i kollektiv-kapasitet Investering i jernbane Omdisponering LNF

7 Jernbanesatsing Dobbeltspor i IC-triangelet hovedprioritet God samhandling mellom jernbanetilbudet og det øvrige kollektivtilbudet Langsiktighet i finansiering

8 Veiprioriteringer Trafikksikkerhet Fremkommelighet for gods/ næringstransport Fremkommelighet for kollektivtrafikk Vedlikehold vs. investeringer Stamveinettet

9 Godstransport – sjø og bane Kapasitetsbehov på jernbane Dobbeltspor / Coinco – kobling mot Sverige og kontinentet Bryndiagonal Alnabruterminalen Godsknutepunkt Arealbetingelser på plass for Alnabru og Oslo havn Oslo havn bygges om til en moderne og arealeffektiv havn finansiert med egne midler fra eiendomssalg til byutvikling Osloregionen arbeider med en strategi for gods og logistikk Lokalisering av fremtidige godsterminaler Grensekryssende transport

10 Oppsummering Samferdselssatsing på Østlandet er nøkkelen til å nå nasjonale klimamål Befolkningsvekst og rollen som ”veikryss” i alle nasjonale transportkorridorer tilsier behov for satsing på samferdsel i Østlandsområdet


Laste ned ppt "NTP og RTP – grensesnitt og samspill 8. august 2011 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune Oslo kommune Byrådsavdelingene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google