Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsaltunet barnehage Åpnet 1981/1999 Kommunal 8 avdelinger 114 barn 25,5 årsverk,10 pedagoger – alle fagorganisert i UDF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsaltunet barnehage Åpnet 1981/1999 Kommunal 8 avdelinger 114 barn 25,5 årsverk,10 pedagoger – alle fagorganisert i UDF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsaltunet barnehage Åpnet 1981/1999 Kommunal 8 avdelinger 114 barn 25,5 årsverk,10 pedagoger – alle fagorganisert i UDF

2 BYDEL ØSTENSJØ Kommunal administrasjon Ca 45 000 innbyggere 33 kommunale barnehager 15 private barnehager + familiebarnehager 11 barneskoler

3 ”Her kommer jeg” – fra barnehage til skole Mål for Utdanningsetaten (UDE) i Oslo: Tidlig innsats og tilpasset opplæring Pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT) skal hjelpe skolen i dette arbeidet, Opplæringsloven § 5.6 Nedsatt prosjektgruppe 02.08 for å utvikle et verktøy

4 Prosjektgruppen består av en assisterende leder i PPT, to pp-rådgivere, en spesial- pedagog og to lærere, 1.trinn. Ulike faggrupper og aktuelle instanser har blitt konsultert

5 Intro: ”Her kommer jeg” Introduksjon av pilotprosjektet for styrere 09.08 Reaksjoner: - Flere kritiske røster i styrergruppa - Stor skepsis til summering av ferdigheter og tidsbruk - Mange oppfatter det som frivillig

6 Videre framover Kursing for halve pedagoggruppen startet 11.08 Dokumentet ble vist, men ikke utdelt En pedagog tar med seg dokumentet Kopieres og gis til HiO og UDF, til foreldre, scannes og legges ut på internett.

7 ”Fra barnehage….. Kursing resten av pedagogruppen 01.09 Ville ikke ha kritiske spørsmål eller kommentarer Det vil måtte brukes mye tid til utfylling Krav om at pedagogisk leder fyller ut ……eller assistenter… …….eller foreldre…..

8 Hva vi reagerte spesielt på ….. 15 møter august – juni, s. 42-43 48 kartlagte ferdigheter, s. 33-41 Barnet skal vurdere seg selv og egne ferdigheter s.20 – 21 Foresattes kommentarer s.29

9 ” …..til skole” Vi får kjennskap til at skolen har et eget hefte (UDFØs medlemmer er på møte i Fredrikstad) Tallfesting av ferdigheter/ ferdighetsnivå er et faktum

10 ”Her kommer jeg” Del II - skole 13 Oppsummering av kartlegging fra pedagogisk leder i barnehagen Lærers kommentarer og refleksjoner: Motorikk ……………… av 36 Sosial kompetanse ……………… av 36 Matematikk ……………… av 36 Språk ……………… av 36 Kartlegging -motoriske ferdigheter -sosiale -matematiske Norskspråklige Ofte – av og til – sjelden – ikke ennå

11 Protester Fra enkeltbarnehager / pedagoger Utdanningsforbundet Østensjø

12 Tid for å samle seg og bruke våre pedagogiske kunnskaper ……

13 Hva ble gjort lokalt? Kontaktet skoler i nærmiljøet Kontaktet presse Kontaktet bydelsadministrasjon Kontaktet foreldre Kontaktet Utdanningsforbundet Oslo

14 Presseoppslag Klassekampen Nettaviser Aftenposten Dagsavisen Østlandssendingen Lokalavis/ Norstrand blad

15 …og vi nådde ut med vårt budskap….sitater fra pressen: ” Dette kan best beskrives som avgangskarakterer for barnehagebarn” ”40 % av barna vil få mappen sin utfylt av ufaglærte” ” Det begrenser dialogen mellom barnehagen og skolen til kun å gjelde enkelte sider av barnet” ”Helheten forsvinner når man evaluerer et barn ut fra 48 spørsmål”

16 .. og slik fortsatte det ”lokalt”: Bydelsadministrasjonen innkaller styrerne, poengterte ”dette skal vi!” Astrid Søgnen innkaller Bydel Gamle Oslo og Bydel Østensjø – alle styrerne + presse Forsvarer innholdet / mappene og kaller det et godt verktøy Bydelsadministrasjonen innkaller igjen til styrerne/ hastemøte/ ”skal – skal ikke”

17 Lokalpolitikerne kommer på banen BU viser interesse og MOTstand UDFØ jobber direkte mot enkeltpolitikere og har samtaler BU overstyrer bydelsdirektør – ønsker ikke pilotprosjektet

18 Går ikke ut og støtter Østensjø Er i dialog med byråsavdeling for barn og utdanning Ber om at piloten gjøres frivillig

19 Kultur og utdanningskomiteen involveres Piloten legges frem for komiteen Det stilles mange spørsmål vedrørende innhold og lovverk Torger Ødegård, byråd for kultur og utdanning, og Astrid Søgnen, utdanningsdirektør, må forsvare piloten

20 Datatilsynet Ber om en redegjørelse fra UDE og er svært kritisk, stiller spørsmål om - det rettslige grunnlaget for behandling av personvern- opplysningene - informasjon og involvering av foreldre

21 Pilotprosjektet trekkes!


Laste ned ppt "Oppsaltunet barnehage Åpnet 1981/1999 Kommunal 8 avdelinger 114 barn 25,5 årsverk,10 pedagoger – alle fagorganisert i UDF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google