Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Førde: Framtidsutsikter og investeringar Scandic Sunnfjord hotell 1. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Førde: Framtidsutsikter og investeringar Scandic Sunnfjord hotell 1. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Førde: Framtidsutsikter og investeringar Scandic Sunnfjord hotell 1. februar 2016

2 Gode resultat på kvalitetsindikatorar  Ventetider  Fristbrot  Epikrisetider  Korridorpasientar  Brukarundersøkingar Det beste økonomiske resultatet i føretaket si tid  Om lag 25 millionar i overskot Året som gjekk

3 Verksemdsmessig utviklingsplan og bygningsmessig utviklingsplan for Helse Førde vart vedtekne. Til saman utgjer dei utviklingsplan for Helse Førde. Planane fortel kva retning Helse Førde skal gå fram mot 2030. Konseptfase arealplan Førde sentralsjukehus vart vedteken. Den byggjer på utviklingsplanen og skal realiserast fram mot 2030. 2015: Eit år for planlegging

4 Og dette er det vi skal gjere

5 Nøkkelpunkt frå verksemdsmessig utviklingsplan (VMUP) –Integrasjon mellom somatikk og psykiatri –Tverrfaglege poliklinikkar –Observasjonspost i akuttmottak –Fleirfagleg sengepost –Fleire einsengsrom Strategisk retning frå utviklingsplan - premiss for det vidare arbeidet

6 Vi har eit stort behov for å betre tilhøva for psykisk helsevern (leigde lokale og spreidd lokalisering) Bygningsmasse oppfyller ikkje krav frå styremaktene, og tekniske anlegg har avgrensa restlevetid Ekstern kvalitetssikring (KSK) konkluderer med at vi har vore forsiktige, og støttar val av alternativ Startar med Bygg aust som vi finansierer utan lån Ønskjer å starte forprosjekt hausten 2016, med garanti om finansiering Utvikling av bygningsmassen

7 Nytt bygg for barne– og vaksenpsykiatri

8 Opprusting, omdisponering og ombygging i eksisterande sjukehus frå 1979 Opprusting og ombygging av eksisterande psykiatri til administrasjon og sjukehotell

9 Flaumsikring inngår

10 Føretrekt alternativ er kostnadsrekna til 1,5 milliardar Utan lån vil vi bruke 25 år på planen Lånebehov er rekna til 1,1 milliardar kroner Helse Vest stiller seg bak prosjektet Søknad om lån over statsbudsjettet 2017, i budsjettet er slike lån formelt sett ei løyving Finansiering

11 Det er gjensidig avhengigheit mellom tiltaka Framdrift

12 Finansiering Arealplan FSS Samla utbyggingskostnad er 1,5 milliardar Lånesøknad, løyving over statsbudsjettet er på 1,1 milliardar Skal vi rekke å planlegge utbygginga slik den er planlagt er det avgjerande at lånesøknad vert godkjent i statsbudsjett for 2017

13 Video – to alternativ: –FSS utbygging (1.30) –FSS 1999 – 2025 (2.00) Utbyggingstrinna våre


Laste ned ppt "Helse Førde: Framtidsutsikter og investeringar Scandic Sunnfjord hotell 1. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google