Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akuttmottakene – er det system i kaoset ? Jørgen Holmboe, Statens helsetilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akuttmottakene – er det system i kaoset ? Jørgen Holmboe, Statens helsetilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akuttmottakene – er det system i kaoset ? Jørgen Holmboe, Statens helsetilsyn

2 Organisasjonskart akuttmottak ”faglig ansvar”:Administrativt:Ressurser: mottak ortopedikirurgimedisin personell Akuttmed klinikk Leger kirurgi Leger medisin Leger ortopedi Seksjonsoverlege anestesi

3 Den akuttmedisinske kjede AlarmsentralAmbulanseMottakelse Avdelinger Operasjon Helsetilsynet Riksrevisjonen

4 Riksrevisjonens undersøkelse 2005

5

6 Akuttmotakets utfordringer Historien –Fra ”badet” til en aktiv behandlingsenhet Organiseringen –Hvem eier akuttmottaket –Hvem disponerer ressursene –Hvem etterspør resultater og avvik Lokalene –Er de tilpasset aktiviteten, fleksibilitet ? Belastning og bemanning

7 Å planlegge for det ukjente? 08121620 24 Pasienter Sykepleiere

8 Helsetilsynets funn Uklar organisering og styring –Administrativt (sykepleiere og annet personell) –Faglig (mange ulike fagsjefer) Ingen oppfølging fra ledelsen –Akuttmottak mangler en klar rapporteringslinje Mangelfull registrering –Pasientene blir notert på skjema, men det mangler aktivitetsstatistikk

9 Helsetilsynets funn (forts.) Mangel på felles akseptkriterier / sikkerhetsventiler –Når er det ”for travelt” –Hvor ofte aksepterer vi overbelegg –Hva skal skje hvis ventetiden overstiger - - - timer Liten beredskap for ”hverdagskriser” –Hvem kan tilkalle hjelp –Hvem har det overordnede ansvaret (om natten) Lav kompetanse – arbeidet i mottakelsen er lavstatus –Jeg har brukt nok tid av mitt liv med å ta imot pasienter –Ta ”de vanlige prøvene” og send pasienten på post –Jeg har så mye annet å gjøre

10 Hva har skjedd ? Stor oppmerksomhet i medier og politisk Krav om bedre registrering Kvalitetsprosjekter Ledelsesoppmerksomhet (kunne dette ha vært hos oss?) Reorganisering


Laste ned ppt "Akuttmottakene – er det system i kaoset ? Jørgen Holmboe, Statens helsetilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google