Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bofellesskap/omsorgsboliger for demente – demens og innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bofellesskap/omsorgsboliger for demente – demens og innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bofellesskap/omsorgsboliger for demente – demens og innovasjon

2

3 Bakgrunn og organisering
Historie og bakgrunn Tomtevalg Prosjektorganisering

4 Tegninger

5 Prinsipper for utforming av bomiljøet
Små private basisarealer Store fellesarealer Tilgang til utearealer Tilgang til deltakelse og sosial kontakt Tilgang til aktiviteter Tilrettelegging for miljøterapeutisk omsorg som fremmer mestring

6

7 Driftsorganisering Beboerne er pr. definisjon hjemmeboende
Hjemmetjenesten Strømsø har driftsansvar Fast stedlig bemanning (24 timer) + hjemmetjenester etter behov Fast lege

8 Driftsorganisering forts.
Drammen eiendom er eiere, beboerne betaler husleie 16 leiligheter, 16 – 20 personer Romstørrelser; 36, 40 og 51 m2 Enkeltpersoner, ektepar og korttid/utredning/utprøvning/testleilighet

9 Innovasjon Papirbredden innovasjon Arena helseinnovasjon
3-partssamarbeid; Offentlig innstans, HiBu, UiO, privat næringsliv Innovasjon Norge – OFU-søknad

10 Demens og velferdsteknologi
Viljen til å tenke nytt, - sikkerhet og opplevelser ! ”Overvåkning” vs. sikkerhet GPS, fallsensorer, trykksensorer i seng og lys, utgangskontroll, blodprøvetakning. ”Minneskjerm”, Sansehage, - lys, lyd, bilde Alt skal være individuelt tilpasset !!

11 Forskning, utdanning og opplæring
Velferdsteknologi Opplæring Forskning Personell (kompetanse og entusiasme

12

13

14


Laste ned ppt "Bofellesskap/omsorgsboliger for demente – demens og innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google