Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring fra tilsyn med legemiddelbehandling Læringsnettverk for sikker legemiddelbehandling i sykehjem Sandefjord 10.10.2011 Per Schjelderup, ass fylkeslege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring fra tilsyn med legemiddelbehandling Læringsnettverk for sikker legemiddelbehandling i sykehjem Sandefjord 10.10.2011 Per Schjelderup, ass fylkeslege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring fra tilsyn med legemiddelbehandling Læringsnettverk for sikker legemiddelbehandling i sykehjem Sandefjord 10.10.2011 Per Schjelderup, ass fylkeslege

2 Tilsynsaktiviteten – ulike former Egeninitiert basert på ROS – for eksempel kommuner uten vedtak i hht kap 4a i pas.rettighetsloven LOT i forhold til legemiddelbehandling av demente i sykehjem – en del av embetsoppdraget Opprettelser av tilsynssak på bakgrunn av klager fra pasienter, pårørende, annet helsepersonell og Pasientombud- og brukerombud Mediaoppslag kan også være kilde til tilsynssak Politiet, etter anmeldelse om brudd på helselovgivingen fra pasient eller pårørende

3 Fra tilsyn med legemidd.beh – 2 av 4 kommuner fikk avvik Avviket: N kommune har ikke et system som sikrer forsvarlig legemiddelbehandling av demente pasienter ved X sykehjem –observasjoner i forhold til følgende revisjonskriterier om legemiddelbehandlingen blir vurdert og systematisk fulgt opp om det foreligger nødvendig dokumentasjon og om dokumentasjonen er tilgjengelig for de som trenger det om kommunen sikrer kompetanse og kapasitet hos lege og øvrig helsepersonell om bestemmelsene i pas.r.l. kap 4A overholdes i forhold til legemiddelbehandlingen

4 Noen observasjoner Oppfølgingen av pasientenes behov for tilsyn av lege er hovedsaklig initiert og styrt av sykepleierne, ved at de holder oversikt over og kontroll med hvem som trenger slik oppfølging Det fremgår ikke av journal at det gjennomføres en systematisk oppfølging og vurdering av legemiddelbehandlingen (ved innkomst, årlig eller halvårlig eller etter individuelt behov). Det er heller ingen prosedyrer/rutiner som omhandler dette Det er i bruk flere parallelle og tildels overlappende dokumentasjonssystemer som ikke er merket og kryssreferert Det finnes svært få legenotater med vurdering av pasientens legemiddelbehandling ved innleggelse I mange journaler er det fraværende eller mangelfull vurdering av pasientens legemiddelbehandling under det videre oppholdet

5 observasjoner forts. Det er ikke rutiner for hva som skal føres og hvor, for både sykepleier- og legedokumentasjon. Det foreligger en «Håndbok i dokumentasjon», men denne er ikke tatt i bruk. Det fremgår ikke av journal hvordan, når og hvor ofte medikasjon skal følges opp og revurderes Det er ikke systematisk dokumentert beskjeder om hva som spesifikt skal observeres og rapporteres når det gjelder legens rekvirering av legemidler Det er mangelfull eller fraværende dokumentasjon av observasjoner av virkning/bivirkning/manglende virkning mm knyttet til legemiddelbehandlingen, for fast og eventuell medisinering. Opplæringen sikrer ikke at journalforskriften oppfylles ved bruk av EPJ

6 observasjoner, forts. Sykehjemslegen er ikke en integrert del av sykehjemmet, men organisatorisk plassert i annen enhet og deltar i praksis ikke i fag- og systemutvikling Sykehjemslegens arbeidstid utnyttes med bare 50-60% fast tilstedeværelse på sykehjemmet Lokal norm for legetjenester i sykehjem er ikke gjennomført som planlagt eller rullert som forutsatt Det er ikke rutiner for å systematisk vurdere pasientenes samtykkekompetanse ved innleggelse eller under det videre oppholdet


Laste ned ppt "Erfaring fra tilsyn med legemiddelbehandling Læringsnettverk for sikker legemiddelbehandling i sykehjem Sandefjord 10.10.2011 Per Schjelderup, ass fylkeslege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google