Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 24.09.20161 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Anskaffelse av HR-tjenester Forsvaret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 24.09.20161 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Anskaffelse av HR-tjenester Forsvaret."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 24.09.20161 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Anskaffelse av HR-tjenester Forsvaret

2 24.09.20162 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20162 UGRADERT FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk Jan Stavik Agenda Informasjon om konkurransen Oppdragsgivers presentasjon Praktiske detaljer

3 24.09.20163 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20163 UGRADERT FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk Jan Stavik Informasjon om konkurransen Åpen anbudskonkurranse etter del I og III Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Forhandlingsforbud Sikkerhetsklarering

4 24.09.20164 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.20164 UGRADERT FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk Jan Stavik Veien videre Ferdigstilles torsdag 19. april Tilbudsfrist 14. juni 2012 Evaluering planlegges –Evaluering i ferien –Evaluering i august

5 24.09.20165 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Aktører og Roller Forsvarsstaben (FST) – leder, beslutter, bestiller og bruker Forsvarets personelltjenester (FPT) – gjennomfører, koordinerer, følger opp og støtter Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) – Ansvarlig for anskaffelser

6 24.09.20166 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Vi har behov for ny kompetanse Vi har behov for å vise yngre offiserer at det er karrieremuligheter, både vertikale og horisontale Fare for å miste flere kategorier yngre offiserer med utenlandserfaring, kamperfaring og operasjonell erfaring i samvirke med NATO styrker Vi er bundet av gjeldende stillingsrammer. Antall avdelingsbefal skal økes, sivile skal reduseres Overskuddskompetanse på høyere gradsnivå og enkelte grupper sivile – Iverksette tiltak for omskolering og eventuelt ta ut denne kompetansen Sterkt stillingsvern for befal Sedvane for sterkt stillingsvern for sivile UTFORDRINGER

7 24.09.20167 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Konsekvenser Yngre personell slutter pga manglende karrieremuligheter – Det er dette personellet som sitter på kamperfaring og operasjonell erfaring i samvirke med NATO-styrker Fare for å ytterligere utvikle en topptung alderspyramide Det er uheldig å la medarbeidere stå i stillinger uten innhold. Det er god seniorpolitikk at medarbeidere gis anledning til å videreutvikle seg i andre retninger i senere faser av arbeidslivet. Kostnader ved å ikke iverksette tiltak kan være betydelige

8 24.09.20168 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Målgrupper Avdelingsbefal Vervede Personell med overskuddskompetanse Seniorer

9 24.09.20169 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Aktuelle virkemidler Forsvaret ser for seg leveranser innenfor følgende områder (ikke uttømmende): – kartlegging av spesifikke kompetanseområder og evt rekruttering – gjennomføring av undersøkelser av HR relatert karakter – bidrag ifm utvikling av ledere og talenter – utredningsarbeid og fremføring av funn innenfor hele HR verdikjede.

10 24.09.201610 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Pilot karriereskifte Personell over 55 år i Oslo- området – Lett å identifisere. Tilhører følgende avd: Kolsås, Forsvarsstaben, FHS, FPT, FAKT, FLO, Krigsskolen, FSA og Garden – Homogen gruppe – Får testet gjøremål sivilt firma – Får testet hele konseptet – Lett å måle resultater – Ingen reiseutgifter – Alle aktører på arbeidsgiversiden samlet

11 24.09.201611 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben SPØRSMÅL?

12 24.09.201612 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 24.09.201612 UGRADERT FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk Jan Stavik Liste rekkefølge LeverandørTidspunkt for enemøte Din Utvikling1220 Hartmark1230 Sariba1240 Reaktorskolen1250 Soler1300 Ernst & Young1310 DnV1320 Adecco1330 Invito1340 Capgemini Consulting1350 Deloitte1400 McKinsey1410 Steria1420 Medvind Personal1430


Laste ned ppt "24.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Avdelingstittel 24.09.20161 Personellavdelingen FORSVARET Forsvarsstaben Anskaffelse av HR-tjenester Forsvaret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google