Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOA workshop SUHS-konferansen 2012. Innledning - samarbeid og samspill i sektoren og hvordan skape beste praksis BOA - klassifisering Arbeidsgruppen er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOA workshop SUHS-konferansen 2012. Innledning - samarbeid og samspill i sektoren og hvordan skape beste praksis BOA - klassifisering Arbeidsgruppen er."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOA workshop SUHS-konferansen 2012

2 Innledning - samarbeid og samspill i sektoren og hvordan skape beste praksis BOA - klassifisering Arbeidsgruppen er en av flere som er nedsatt av Agresso Brukerutvalg for å øke samspill og samarbeid i sektoren for høyere utdanning. De som sier ja til å være medlemmer i arbeidsgruppen må kunne sette av tid til arbeidet. De må også være aktive i gruppearbeidet og involvere seg i gruppens tema. Spesifikke oppgaver: - Hvordan skille bedre mellom bidrag- og oppdragsfinansiert virksomhet. o Eksempel og forslag - BOA og MVA – utdyping av gråsoner (bidragsprosjekt med oppdragsprosjektstruktur eller omvendt) - BOA – kontrakter BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20122

3 Hva ønsker vi å få ut av dagen? Bli kjent Knytte kontakter Få i gang diskusjoner Eksempler og løsninger Rekruttere engasjerte personer til gruppen Forslag til veien videre for arbeidsgruppen Hvordan bli en god kompetansebase? Evaluering og oppsummering dag 2 BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20123

4 Arbeidet som er gjort i arbeidsgruppen så langt Etablerte gruppen i mars 2012 med Kjetil Fotland – HiB Håvard Hagaseth – HiL, nå erstattet med Anne Hilde Nymoen – HiG Vigdis L. Truchs – UiA Utvidelse av gruppen med flere deltaker (minst 1 + erstatning for Kjetil Fotland) Vi utfordrer dere – hvem har interesse og lyst til å bli med? Hva er gjort så langt i 2012 BOA reglement/veileder til revisjon – arbeidsgruppe etablert av KD Vigdis L. Truchs deltatt som observatør Spørsmål/svar på henvendelser MVA begrenset som tema for gruppen – det er etablert egen MVA gruppe BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20124

5 Utfordringer på området - Diskusjon Klassifisering og regnskapsføring ofte en utfordring Ulik tolkning og behandling i sektoren (store variasjoner/avvik i inntektsføring) Uklare avtaler? (bidrag benevnes «oppdrag», «utlyst», «konkurranse») Tilskudd fra andre ( fullfinansiert prosjekt ) - bidrag eller egentlig oppdrag? Tilskudd fra andre departement, statlige forvaltningsorganer – bevilgning eller bidrag? (jfr NFR, RRF, Utd.dir., Norgesuniv.) Vil revidert veileder klargjøre dette i 2013? Oppdrag – «gjensidig bebyrdende», «full råderett», overføring av risiko og kontroll Oppdrag uten full finansiering – mulig med faglig begrunnelse? Oppdrag eller salg – hvor går skille? Nettverkssamarbeid BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20125

6 Utfordringer - fortsettelse Dokumentasjonskrav - «Faglig interesse» - Mva-vurdering - Vurdering klassifikasjon Eksempler på prosjekter hvor klassifisering kan være en utfordring (ved Kjetil) BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20126

7 Hva bør gjøres for å løfte området? BOA – revidert veileder gjeldende fra 2013 Etablere base for spørsmål og svar Hos KD? I sektoren? (er Agora stedet?) Aktiv bruk av Agora Utnytte engasjement i sektoren til gruppen Andre forslag? Evaluere og oppsummere i Agresso brukerforum (SUHS-konferansen) BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20127

8 Oppsummering i plenum – dag 2 Navn på workshop; BOA- klassifisering Navn på leder av workshop: Vigdis L. Truchs Hvor mange deltok på workshop: 19 + 3 Hvilke hovedproblemstillinger ble diskutert? ulik tolkning og behandling i sektoren (store variasjoner/avvik i inntektsføring) tilskudd fra andre dep., statlige forvaltingingsorgan - bidrag eller bevilgning? tilskudd (fullfinansierte prosjekter) - bidrag eller egentlig oppdrag? oppdrag - reelt sett "gjensidig bebyrdende", har det skjedd en transaksjon? skille oppdrag/salg BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20128

9 Oppsummering i plenum – dag 2 Hvilke erfaringer ble trukket fram? Uklare avtaler (inngått med finansieringskilden) Penger/Midler kommer inn uten at formelle avtaler er inngått Prosjektledelsen kan ikke BOA-regelverket og MVA-regelverket, og økonomi kommer for seint inn Hvilke løsninger ble trukket frem? Maler (avtaler bidrag/oppdrag, plandokument, prosjektskjema) Samarbeid i sektoren for utarbeidelse av maler, erfaringsdatabase (SAK midler/prosjekt??) Revidert veileder i 2013 BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.20129

10 Oppsummering i plenum – dag 2 Forslag til hvordan en kan arbeide på tvers av sektoren ila neste år Sektorspesifikke kurs - kan være en mulighet (ble ikke diskutert) SAK – prosjekt ?? Erfaringsdeling via Angora - ble nevnt, men her avventes som tema dag 2. Arbeidsgruppen må ha 1 ny medlem (Kjetil Fotland går over i innkjøp), alternativ 1 ekstra for å styrke gruppen. Arbeidsgruppen sender ut forespørsel til samtlige deltakere (19) via Mail etter konferansen BOA workshop SUHS-konferansen 7.11.201210


Laste ned ppt "BOA workshop SUHS-konferansen 2012. Innledning - samarbeid og samspill i sektoren og hvordan skape beste praksis BOA - klassifisering Arbeidsgruppen er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google