Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Analyser totaløkonomi LP-forum 8. mai 2008. 2 Litt om bakgrunnen En egen arbeidsgruppe med controllere fra fakultet og sentralt ser nærmere på Bidrags-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Analyser totaløkonomi LP-forum 8. mai 2008. 2 Litt om bakgrunnen En egen arbeidsgruppe med controllere fra fakultet og sentralt ser nærmere på Bidrags-"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Analyser totaløkonomi LP-forum 8. mai 2008

2 2 Litt om bakgrunnen En egen arbeidsgruppe med controllere fra fakultet og sentralt ser nærmere på Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og hvordan denne henger sammen med den øvrige virksomheten på NTNU Målsetning: –Beskrive denne sammenhengen for styret i oktober 2008 Lover og regler Praksis ved NTNU –Vurdere og eventuelt foreslå nødvendige endringer Hensikt med orientering i dag: –Gi en status på arbeidet så langt

3 3 Hvor står vi i dag? Innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har vi i dag god oversikt over: –Omsetning –Antall prosjekter og hvordan disse fordeler seg på enheter/kategorier –Prosjektgjeld –Ansatte

4 4

5 5

6 6 Omsetning 500 mill. 24 % Omsetning 430 mill. 57 % Omsetning 90 mill. 74 %

7 7 Prosjektgjeld Hvorfor har vi så stor prosjektgjeld? –Mangler vi ressurser til å gjennomføre aktivitet? –Utnytter vi denne virksomheten optimalt? –Er dette et uttrykk for dårlig regnskapsføring? –Er dette uttrykk for at beslutningsveiene er annerledes? –Tilføres prosjektene for mye egeninnsats? –Vet vi om vi har et riktig nivå på incentivene til de vitenskapelig ansatte? –Er prosjektgjelden relativt mindre for NFR-prosjekter som følge av strengere krav til avtaler, rapportering og resultater?

8 8 Prosjektgjeld Hvorfor har vi så stor prosjektgjeld? –Mangler vi ressurser til å gjennomføre aktivitet? –Utnytter vi denne virksomheten optimalt? –Er dette et uttrykk for dårlig regnskapsføring? –Er dette uttrykk for at beslutningsveiene er annerledes? –Tilføres prosjektene for mye egeninnsats? –Vet vi om vi har et riktig nivå på incentivene til de vitenskapelig ansatte? –Er prosjektgjelden relativt mindre for NFR-prosjekter som følge av strengere krav til avtaler, rapportering og resultater?

9 9 Prosjekt X START / SLUTT START: Vurderes en egeninnsats på 25% som styrer posteringer mellom økonomiene SLUTT: Eventuelt overskudd reduserer den opprinnelige egeninnsatsen I den grad prosjekter ikke blir avsluttet vil det ligge inne en netto overføring til instituttet på 15%. Litt mer om egeninnsats

10 10 Prosjekt X START / SLUTT START: Budsjett: Inntekt 5.587 Lønn-3.621 Drift-1.423 Overhead-1.448 (40%) Egeninnsats+ 905 (25%) Resultat 0 Eksempel: Prosjekt, 3 stipendiater, varighet fra 03-07. Finansiert ved NFR-rundsum SLUTT: Regnskap: Inntekt 5.587 Lønn-3.637 Drift- 593 Overhead-1.454 (40%) Egeninnsats+ 909 (25%) Resultat + 812

11 11 812.000,- tas til inntekt på instituttets overheadkonto (69-prosjekt) ved prosjektavslutning i 2007. Virkelig egeninnsats blir 2,7 %, og ikke 25 % - Dette kan være problematisk i forhold til det nye reglementet, som er tydelig på at egeninnsats skal dokumenteres. Vi har funnet tilfeller der avslutning av prosjektene skjer direkte eller indirekte mot andre 69-nummer (”private”). Det medfører at den ubenyttede egeninnsatsen gis som incentiv til den vitenskapelige ansatte. - Er instituttene bevisste i disse valgene? - Er dette god økonomistyring?

12 12 Andre funn Gjennomsnittlig egeninnsats i Maconomy: –24 % på NFR-prosjekter –27 % på andre bidrag Nettobidraget fra BOA til BFV er vesentlig større –Diverse 9-arter brukes til å justere dette (I hovedsak ved avslutning av prosjekter) –Variasjon i hvilke 69-prosjekter som tilføres nettobidraget (prosjektleder vs institutt) Budsjettavvik innenfor BOA i 2007 var på 263 mill. Konsulentkjøp vs egne ansatte –Stor variasjon mellom enhetene –Handler vi med de rette leverandørene?

13 13 Veien videre –Analysere praksis nærmere –……


Laste ned ppt "1 Analyser totaløkonomi LP-forum 8. mai 2008. 2 Litt om bakgrunnen En egen arbeidsgruppe med controllere fra fakultet og sentralt ser nærmere på Bidrags-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google