Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Bransjegruppe Internett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Bransjegruppe Internett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Bransjegruppe Internett

2 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Hovedutfordring bruktbil 2007 ”7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat eller hos bruktbilhandlere, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler.” ”Privatomsetningen øker kraftig og merke- forhandlerne er bruktbiltaperen.” ”Merkeforhandlerne taper terreng på Finn.no fordi man ikke får synliggjort fordelene ved å handle hos merkeforhandlere.” Full enighet: Trenden måtte snues !

3 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Våre prospekter på Finn.no så den gang ut som et reklamevindu for våre konkurrenter

4 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 BruktBil07 fastslo følgende: Merkeforhandlerne må etablere felles strategi og felles plattform for å kunne løse felles utfordringer! Bransjegruppe Internett ble etablert med utgangspunkt i sentrale medlemmer i Oslo og Omegn Bilbransjeforening…

5 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Og hva har skjedd siden 2007? Stor og stadig økende aktivitet i Bransjegruppe Internett En rekke tiltak er gjennomført for å «endre spillereglene» til fordel for merkeforhandlere (blant annet; konkurranse på like vilkår = mulighet til å synliggjøre fordelene ved å handle hos merkeforhandler), tilstandsrapport, systemutvikling, rutiner/standarder, CarWEB2 osv. Svakheter er gjort til styrke, og trusler til muligheter Høyere pris er gjort til et konkurransefortrinn og vi skiller oss nå klart fra privatmarkedet og annet bruktbilutsalg med lavere kostnadsbase (bidratt til at mer enn 40 forbedringer på Finn.no er gjennomført) Vi har etablert faktisk/strategisk innflytelse over Finn.no – vi har overtatt initiativ og styring (etablert samarbeidsavtale NBF/FINN). Sentrale målsetninger er blant annet å sikre merkeforhandlernes posisjon i verdikjeden for bilsalg og bidra til fokus på livstidskunder Effektivt bidratt til å stoppe flere satsninger på portaler for nybil og vi har svekket (og til dels stoppet) en rekke anbudsportaler Primært jobbet med fokus på - og utvikling av - bruktbilområdet for merkeforhandlere (prosesser, tilstandsrapport osv.), men også andre deler av verdikjeden innen bilsalg, finans, forsikring og ettermarked Engasjert i årlige bruktbilkonferanser, reviderte leasing kontrakter, restverdiprosjekt, bruktimport (alternativ beregning), reeksport osv. Og nå står blant annet et nytt prosjekt innen korttidsleie for tur…

6 Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Hva skjer videre ?? Når vi i 2007 etablerte Bransjegruppe Internett sørget vi for mandat både fra NBF, B.I.L., fra merkeforeninger og de største kjedene for å sikre nødvendig «maktposisjon» og gjennomslagskraft Men, av forskjellige årsaker holdt vi NBF på armlengdes avstand (ikke minst for å sikre operasjonell kraft og effektive virkemidler) I økende grad har vi engasjert «nye» NBF og involvert de i aktuelle saker og i arbeidet på dette svært viktige fag-/forretningsområdet Og det er både gledelig og inspirerende å se at NBF i stadig økende grad har gjort våre «kampsaker» til sine på området… Så langt har det nå kommet i samhandlingen at vi nå har initiert en fullt ut formell forankring av gruppen i forholdet til NBF På denne bakgrunn har vi enes om at gruppen forankres i NBF som «Faggruppe Bilsalg» (fortsatt med hovedvekt på bruktbilområdet). Dette betyr at NBF v/Forbundsstyret vil utpeke en egen fagansvarlig for området og at NBF i økende grad vil overta hele ansvaret Gjennom 2014 vil vi gradvis konvertere oppgaver og prosesser til NBF, men de mest sentrale deltagerne i Bransjegruppe Internett vil også være sentrale i den nye faggruppen (sikre nødvendig kontinuitet) Fag- og forretningsområdet bruktbil / bilsalg vil ikke bli mindre viktig i tiden fremover!


Laste ned ppt "Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus 2014 Bransjegruppe Internett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google