Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions Club Sandefjord/Sandar – en klubb for fremtiden? - Klubber mister medlemmer (artikkel i Aftenposten 3.11.07) - ”Utfordring til endring” (oppfordring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions Club Sandefjord/Sandar – en klubb for fremtiden? - Klubber mister medlemmer (artikkel i Aftenposten 3.11.07) - ”Utfordring til endring” (oppfordring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lions Club Sandefjord/Sandar – en klubb for fremtiden? - Klubber mister medlemmer (artikkel i Aftenposten 3.11.07) - ”Utfordring til endring” (oppfordring fra Mahendra Amarasuriya – internasjonal president 07/08) - Moderne lederskap – utvikle gode ledere og ”instruktører” - Utvikle engasjement i Lions ånd og etter Lions mål

2 å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellom- folkelige problemer å fremme en god borgerånd å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. å arbeide for høy etisk standard innen alle yrker Lions mål

3 Vi har samtidig et felles ideologisk fundament og et felles siktemål for vårt arbeid Dette ligger nedfelt i Lions etiske norm og mål LIONS organisasjon, klubber og medlemmer representerer et stort mangfold av kulturer, samfunnsformer og tradisjoner. Dette binder oss sammen og gjør at vi er noe mer enn klubber og nasjoner. Vi er en - VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON Hva betyr Lions - for oss?

4 Styret ønsker at klubben skal være en klubb for fremtiden og ta inn over seg de utfordringer som er nevnt. Derfor mener styret at klubben bør vurdere bl.a. - en organisering som stimulerer til større medvirkning, - en mindre topptung ledelse, - en fordeling av ansvar og oppgaver på flere

5 * Bruk av arbeidsgrupper * Alle medlemmene tilknyttes minst en gruppe * Styret oppnevner gruppen * Gruppene konstituerer seg selv med leder * Leder av gruppene rapporterer til styret Styrets forslag til endret organisering av klubben basert på

6 Forslag til ny organisering av klubben Styret Servicegruppe Rekrutteringsgruppe Miljøgruppe Informasjonsgruppe

7 Styret Leder klubben og samordner gruppenes arbeid Forbereder og leder medlemsmøtene Innstiller til medlemsmøtet om økonomiske forhold, bevilgninger, klubbsaker, valg, med mer. Representere klubben utad, herunder ivaretar kontakt med Lions sentrale organisasjonsledd kontakt med de andre Lionsklubbene i kommunen Deltakere: President Påtroppende president Sekretær Kasserer Klubbmester Past president

8 Servicegruppe skal foreslå og gjennomføre inntektsgivende tiltak for aktivitets- og klubbkasse, utrede og fremme foreslag til tiltak som klubben skal støtte og delta i, utarbeide og klargjøre halvårlige program (evt. i samråde med andre grupper) med innledere og besøk som kan støtte opp om klubbens mål, ønsket profil og innsatsområder. Deltakere: Denne gruppen bør ha flest medlemmer.

9 Miljøgruppe skal betjene klubbens ”indre” liv, jfr. Lions mål, Deltakere: 4-5 medlemmer. Klubbmesteren deltar i gruppa. skape og opprettholde et godt sosialt miljø og ha ansvar for det sosiale programmet på klubbmøter og ved andre arrangementer, sørge for at kontakt med medlemmene ivaretas også utenom klubbkveldene.

10 Rekrutteringsgruppe skal utforme forslag til rekrutteringsstrategier for avklaring i medlemsmøte besørge invitasjoner og tiltak følge opp nye medlemmer og deres faddere. Deltakere: Terje Valentin Tore Flere ?

11 Informasjonsgruppe skal holde klubbmedlemmene informert om møter, kurs, oppdrag med mer forestå opplæring av medlemmene om Lions, sentrale føringer og prosjekter markedsføre Lions eksternt og bistå prosjekter som Lions er engasjert i - primært klubbens egne prosjekter ajourholde klubbens hjemmeside Deltakere: 5 medlemmer Sekretæren bør være deltaker i gruppa

12 Fremdrift Medlemsmøtet behandler og godkjenner forslag til organisering, styret oppnevner gruppene, møtene fremover har temaer relevant for enkeltgruppers mandat, gruppene igangsettes etter styrets anvisning, ny organisering forutsettes å være i full drift fra neste fiskalår.

13 Dette merket og hva det står for, betyr i dag mye for mange. Det er vårt ansvar å forvalte dette slik at betydningen også vil bestå i fremtiden.


Laste ned ppt "Lions Club Sandefjord/Sandar – en klubb for fremtiden? - Klubber mister medlemmer (artikkel i Aftenposten 3.11.07) - ”Utfordring til endring” (oppfordring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google