Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk påvirkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk påvirkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk påvirkning

2 Bygge relevans Hva gjør mitt budskap aktuelt? Hva gjør mitt budskap viktig for folk flest? Hvordan kan mitt budskap påvirke folks hverdag? Hvordan utgjør mitt budskap en forskjell? F,eks politikerne vil ha mer læring, vil utjevne sosiale forskjeller, få ned sykefravær. Viser ofte til viktigheten av tidlig innsats. Hjelper ikke med tidlig innsats uten kvalifiserte lærere.

3

4

5

6 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning
Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden av gode formål. Det er ikke nok å få politikernes støtte det må også være vondt å ikke prioritere din sak

7 Det folk oppfatter som virkeligheten, er virkeligheten

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Finne punkter de politiske partiene kan enes om.

20 1. Lag en plan Hvor står vi i dag? Hva ønsker vi å oppnå?
Hvordan jobbe for å oppnå målet? Hvilke barrierer står eventuelt i veien Tidsplan for arbeidet (Hvordan er den formelle/uformelle beslutningsprosessen?) Hvem kan vi påvirke inn mot f,eks posisjonspartiene Hvilke tema står på dagsorden? Kjenn menneskene, hvem er det nødvendig å påvirke? Hvor står de i eget parti? Hva er hjertesakene? Hvem lytter de til? Hvem er autoritet på området?

21 2. Vær tidlig ute Sett deg inn i saksgangen til de du vil påvirke, for å sikre å komme inn tidlig i prosessen Spillerommet er størst i starten av en prosess. For å få penger til en sak over statsbudsjettet må vi være ute et år i forveien, eller helst to. Det aller meste av statsbudsjettet for 2017 er spikret i februar 2016.

22 3. Etabler problemet Vi må alltid forsikre oss om at folk forstår hvilke problem vi ønsker å løse. Ikke hausse opp elendighetsbeskrivelser, men peke på reelle problemer Når forståelsen av et problem vokser, vil politikerne etter hvert bli presset til å foreta seg noe

23 4. Vær løsningsorientert
Konstruktive forslag på løsninger Vise fram den kunnskapen og erfaringen som gjør at vi er eksperter på saksfeltet Skape troverdighet

24 5. Still godt forberedt Gi en kort og konsis presentasjon av saken du skal snakke om, samtidig som vi er klare til å diskutere saken ned i minste detalj. Sett deg inn i de ulike partienes verdier og politikk. Forbered deg godt på motargumentene og gode svar Argument som ofte brukes av politikerne i denne saken, er at det ikke finnes nok barnehagelærere til å innfri kravet. Det stemmer ikke. Mange av de barnehagelærerne som er i andre yrker kan komme tilbake, og det utdannes langt flere nye barnehagelærere enn det slutter

25 6. Skriv et kort notat Politikere har lite tid og mye å lese. De bør få en tekst på maks en A4-side om problemet med dagens situasjon, fakta, svar på det viktigste motargumentet og vårt konkrete forslag til løsning. Det vil styrke vår sak om vi kan koble den direkte til formuleringer i partiprogrammet til de vi skal møte. Sett gjerne på en prislapp, slik at politikerne lettere kan vurdere hva som må til for å gjennomføre tiltaket.

26 7. Ha et klart budskap Hovedbudskapet må være tydelig og kunne oppsummeres i en kort og lettfattelig setning, for eksempel: «Barnas utdanning starter i barnehagen – derfor trengs det flere barnehagelærere». Budskapet må oppleves som viktig og fornuftig.

27 8. Snakk med alle- bruk tid på tvilerne
Delta på relevante arenaer og presentere saken vår slik at mange blir kjent med den Bruk tid på tvileren. Det kan ofte være de som ennå ikke har bestemt seg som avgjør om vi vinner fram. Et møte med en politisk rådgiver kan være like nyttig som et møte med politikeren selv. Rådgiverne har gjerne mer tid og kan som regel sakene godt.

28 9. Lag allianser Ved å inngå allianser med andre organisasjoner, for eksempel for foreldre eller andre organisasjoner, står vi sterkere enn om vi står alene. Skap gjerne gode relasjoner til viktige aktører før du virkelig får bruk for dem. Hvis du kjenner folk og kanskje også har hjulpet dem, blir det lettere å foreslå et samarbeid. Kanskje vi også klarer å tenne en gnist hos en viktig personlighet i lokalmiljøet eller en kommentator i avisen? Det er alltid effektivt at andre tar våre formuleringer og argumenter i bruk.

29 10. Gi ros Alle politikere ønsker å bli husket for noe – og de trenger seire. En politiker som har hjulpet oss fortjener ros, selv om ikke alt ble helt perfekt. Kom vi et stykke på veien, må vi vise at vi setter pris på det. Det skal være både nødvendig og positivt å samarbeide med Utdanningsforbundet.

30


Laste ned ppt "Politisk påvirkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google