Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgforums valgkonferanse 2014 Har du tenkt på hva som kan gå galt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgforums valgkonferanse 2014 Har du tenkt på hva som kan gå galt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgforums valgkonferanse 2014 Har du tenkt på hva som kan gå galt?

2 Hva har gått galt: EVA: Stemmemottaker har feil rolle, krysset av feil person, elektronisk møtebok på valglokalene fungerer ikke, intern opplæring mangelfull, problemer med internettilgang. Ustabile personer «herjer» i valglokalet Stemmesedler mangler i valglokalene i det lokalet skal åpne Stenging av et valglokale pga asbest på valgdag Hærverk på brakker Rektor nektet valggjennomføring på nytt gulv i gymsal Aggressive listebærere som fører til oppslag i media

3 Hvordan kan vi hindre at uønskede situasjoner oppstår? Hvordan kan valgorganisasjonen/valgansvarlig være rustet til å håndtere ulike situasjoner?

4 Risikostyring Risiko strategi Risiko vurdering Risiko planlegging Risiko overvåking Beslutte risikostrategi Vurdere prosjektplan opp mot strategien Identifisere risikofaktorer Analysere faktorene Prioritere faktorene Utforme plan for håndtering av risikofaktorene Utforme løsningsforslag Håndtere prosjektets omgivelser Følge opp milepælene i risikoplanen Sammenholde med milepælene i prosjektplanen Fokusere ”Topp 5” risikofaktorer

5 Må vurdere viktigheten av at prosjektet blir gjennomført på riktig tid og med korrekt leveranse. Hvor mye ressurser har vi til å sikre dette?  Budsjett  Medarbeidere  Teknisk utstyr Risiko strategi

6 Risikoanalysemal:

7 Hvordan identifiserer vi risikofaktorene/områdene? Kan benytte en metode for å få frem de viktigste faktorene. Her bruker vi gjerne erfaringsbakgrunn – hva har oppstått tidligere. Kontakte kommuner som har gjennomført forsøk tidligere. Benytte KMDs eksempler på risikofaktorer som kan oppstå. Finnes på valgmedarbeiderportalen. Risiko vurdering

8 Metode: Risikohåndteringsplanen lages ved hjelp av mal Planen skal omfatte: Beskrivelse av risikofaktorene Vurdering av hvor sannsynlig det er at den inntreffer Vurdering av skadevirkning/konsekvens dersom forholdet inntreffer Vurdering av prosjektets mulighet til å påvirke forholdet Beskrivelse av tiltak for håndtere risikofaktoren Ansvarlig for gjennomføring av tiltaket Frist Ferdigstillelsesgrad (status fremdrift) Risiko planlegging

9 Roller: Fasilitator = møteleder – ansvarlig for gjennomføringen Deltakere = Bidrar med kompetanse under øvelsene Sekretær = Noterer ned det som kommer opp. Kan være fasilitator som gjør dette i etterkant Materiell: Ta med gule lapper, kulepenner, flip-over, tusj, ”grå-papir”, metodemalen på PC/utskrift Møterommet som benyttes bør ha rene vegger hvor man kan henge opp ark/gråpapir Risiko planlegging

10 Del risikoanalysen i hovedområder. Dette gjør jobben enklere og mer oversiktlig: Eks:  Organisering  Opplæring  Forhåndsstemmeperioden (forberedelse og gjennomføring)  Valgting (forberedelse og gjennomføring)  Andre ting (denne kan komme opp underveis – lurt å ha en ”parkeringsplass” som man tar opp til slutt) Risiko planlegging

11 Metode – få frem risikoområder/analysere Ta et område avgangen og la deltakerne få 5-7 min på å komme opp med risikoområder. Deltakerne skal skrive ned et område på hver gul lapp. Så tar du lappene fra hver deltaker og ber de forklare risikoområdene. Lappene henges opp på tavle/papir slik at alle ser. Når alle lappene er hengt opp på tavlen, så grupperer du dem slik at like områder kommer sammen. Deretter spør du om sannsynligheten for at det kommer til å oppstå og hvor stor skadevirkningen er. Dette gjør du først for alle områdene. Risiko planlegging

12 Metode – tiltak Hvis man har fått veldig mange risiko-områder, kan man velge å ta de 3-5 som har får høyest risikograd – og utarbeide tiltak for disse med ansvar og frist. Når man utarbeider tiltak- så kan man vurdere å benytte PC og sette det rett inn i skjemaet – men da kan deltakerne falle fra. Ofte er det bedre å stå foran og lede prosessen ved å skrive på grå-papir eller flip-over. Alt som har kommet opp – må fylles inn i skjemaet/malen i etterkant. Risiko planlegging

13 Milepælene/fristene i risikoplanen må følges opp løpende Tiltakene som skal følges opp må inn i prosjektplanen Ansvarlige må følge opp og rapportere på status I tillegg til å overvåke de risiki om er identifisert ved oppstart, må nye faktorer fanges og analyseres, og ved behov innarbeides i planen. Risiko overvåkning

14

15

16 Valgorganisasjonen har i samarbeid med Beredskapsetaten i Oslo kommune utarbeidet en huskeliste for å kunne takle vanskelige situasjoner som kan oppstå under valget.

17

18 Hva har gått galt og hvordan har vi håndtert situasjonen: EVA: Stemmemottaker har feil rolle, krysset av feil person, elektronisk møtebok på valglokalene fungerer ikke, intern opplæring mangelfull, problemer med internettilgang. Ustabile personer «herjer» i valglokalet Stemmesedler mangler i valglokalene i det lokalet skal åpne Stenging av et valglokale pga asbest på valgdag Hærverk på brakker Rektor nektet valggjennomføring på nytt gulv i gymsal Aggressive listebærere som fører til oppslag i media


Laste ned ppt "Valgforums valgkonferanse 2014 Har du tenkt på hva som kan gå galt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google