Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- På vei mot universitet1 ”nHS-fra prosjekt til institusjonalisering” - implementere nHS i organisasjonen Leif Aage Eilertsen Prosjektledersamling, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- På vei mot universitet1 ”nHS-fra prosjekt til institusjonalisering” - implementere nHS i organisasjonen Leif Aage Eilertsen Prosjektledersamling, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 - På vei mot universitet1 ”nHS-fra prosjekt til institusjonalisering” - implementere nHS i organisasjonen Leif Aage Eilertsen Prosjektledersamling, Oslo 11.og 12. januar 2006

2 - På vei mot universitet2 Innhold Mål og strategier Implementering i HiT Organisering Resultater/eksempler Veien videre

3 - På vei mot universitet3 Strategisk plan - Mål for ekstern virksomhet Utfordringer Eksternt finansiert virksomhet bør økes slik at den faglige aktiviteten kan ha et større omfang enn det den statlige bevilgningen gir rom for HiT har en viktig oppgave i å bidra til at fylkets samfunns- og næringsliv får vekst og utvikling, og at det skapes nye arbeidsplasser i regionen Universitetsambisjonene?

4 - På vei mot universitet4 Strategisk plan – Mål for ekstern virksomhet Formidling, kommunikasjon og samfunnskontakt – mål HiT skal være en sentral utviklingsaktør i egen region Øke samarbeidet med samfunns- og næringsliv Bidra til innovasjon og nyskapning Medvirke til å utvikle lokalt og regionalt kulturliv Legge til rette for at forskningsresultater blir utnyttet slik at de kommer samfunnet til gode

5 - På vei mot universitet5 Strategisk plan – Strategier for ekstern virksomhet Formidling, kommunikasjon og samfunnskontakt Samarbeidsmodeller og nettverk utviklet gjennom nHS bør videreføres Øke samarbeid med nærliggende høgskoler, kommuner, skoleverket Bli mer synlig gjennom økt deltakelse i samfunnsdebatten

6 - På vei mot universitet6 Strategisk plan - Mål for ekstern virksomhet Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid Øke antall oppdragsfinansierte FoU-stillinger med minst 5 % årlig Delta i flere oppdrag for regional utvikling Samarbeidet mellom profesjonsutdanningene og yrkesfeltet skal styrkes

7 - På vei mot universitet7 Mandat – kontor for ekstern virksomhet Etablere og vedlikeholde kontakt med eksterne virksomheter Etablere og vedlikeholde nettverk av forsknings- og kompetansemiljøer Stimulere utvikling av prosjektideer og prosjekter Samordne prosjekter mellom institutter/avdelinger på høgskolen Ha oversikt over medarbeidere knyttet til ekstern virksomhet Levere prosjektstyringsverktøy Evaluere, videreutvikle og sørge for at standarder tas i bruk på alle nivå i HiT Informere institutter, avdelinger og ledelsen ved HiT løpende om status for aktuelle prosjekt Være pådriver for å gjennomføre høgskolens strategier på området Representere HiT i oppdragsmarkedet Oppdrags- enheten Avdeling Institutt Oppdragsenhet

8 - På vei mot universitet8

9 9 Institusjonsstrategi, Resultater/eksempler Det har skjedd flere institusjonelle endringer: Kontor for ekstern virksomhet nHS implementert i strategisk plan ( 2005-2009 ) 60 faglige veiledere Tverrfaglig samarbeid/prosj. Forankring i ledelsen alle avd. involvert

10 - På vei mot universitet10 Bedriftsstrategi, resultater/eksempler HiT har vekst i samarbeid med enkeltbedrifter og regionalt næringsliv: 105 SMB-K bedrifter Bedriftsintern opplæring (Scanwafer) VOX/KUP Studentbedrift/studentprosjekt Gjesteforelesere FoU oppdrag

11 - På vei mot universitet11 Nettverksstrategi, Resultater/eksempler nHS HiT VS-2010 ARENA FORNY ViG Bedrifter HiT er representert i mange nettverk, i styringsgrupper m.m: VS-2010 ARENA FORNY Partnerskap Strategigruppe/fylkesplan Næringskollegiet i Telemark Vekst i Grenland Bedriftsnettverk Biomedisinsk forum Kompetansemegling Regionale utviklingsprosjekter Innovasjon Norge/Skattefunn

12 - På vei mot universitet12 EVU/AKO/nHS

13 - På vei mot universitet13 Utfordringer for HiT Innta en enda mer sentral rolle som regional innovasjons- og utviklingsaktør – Krever et velfungerende samspill mellom høgskolen og regionens næringsliv og politiske myndigheter. ”The Triple Helix” er motoren i en positiv regional utvikling – Her har høgskolen et særlig ansvar som pådriver. Høgskolen i Telemark har rammevilkår som åpner for betydelig vekst, faglig utvikling og kraftig forsterket rolle for høgskolen som aktør i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeids- og samfunnsliv.

14 - På vei mot universitet14 Veien videre!!!! nHS-aktiviteter videreføres som viktig del av HiT’s strategi. (2005- 2009) Institusjonsstrategien implementeres i organisasjonen Bli mer eksperimentelle Mer tverrfaglige samarbeid, internt og eksternt Utvikle kompetansehevingstilbud i samarbeid med næringsliv Fortsette og utvikle samhandling med andre programmer og prosjekter Videreutvikle samarbeid med andre høgskoler og institusjoner Bli mer proaktive i regionale utviklingsprosjekter Utvikle hospiteringsordninger i samarbeid med næringslivet Fortsette organisasjonsutvikling Allokere ressurser


Laste ned ppt "- På vei mot universitet1 ”nHS-fra prosjekt til institusjonalisering” - implementere nHS i organisasjonen Leif Aage Eilertsen Prosjektledersamling, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google