Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg 2 3. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg 2 3. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg 2 3. september 2014

2 Dagens program Hovedrammer for foreldresamarbeid Tilstedeværelse/fravær § 9a – «skolemiljøparagrafen» Møte med kontaktlærere i klasserom

3 Hvem er dere ? Viktige for at ungdommene skal lykkes på skolen Viktige samarbeidspartnere Foreldresamarbeid i videregående opplæring reguleres av rundskriv U-dir-7- 2010

4 Viktig med foreldresamarbeid En samtale hver høst med kontaktlærer om –Arbeidsvaner (NB!) –Faglig kompetanse –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling Alle lærere har trefftid i løpet av uken – se hjemmeside

5 Foreldresamarbeid forts Fraværsvarsel – viktig område Varsel hvis fare for IV og nedsatt i orden og adferd Annen viktig informasjon, for eksempel om hvordan eleven bidrar positivt til det psykososiale miljøet

6 Betydningen av tilstedeværelse Ny presisering fra våren 2013: Hvis ikke bestått (karakteren 1) eller ikke vurderingsgrunnlag (IV) i ett eller flere fag, skal eleven normalt ikke flyttes opp til neste trinn. Nytt høsten 2016 Fravær over 10% vil føre til at eleven ikke får karakter i faget

7 Fravær fra skolen Det som foregår på skolen er viktig – hver dag! Permisjoner bør unngås og innvilges kun i særskilte tilfeller Elevens ansvar Være til stede dersom ikke annet er avtalt med skolen (§ 5.1) Være til stede i planlagte evalueringssituasjoner – viktig! Legge avtaler som må gjennomføres i skoletiden utenom evalueringssituasjoner.

8 Fravær forts Elevene melder selv fra til kontaktlærer og faglærer på ITL innen 0830 første fraværsdag (hvis ikke dette går, kan det ringes til skolens sentralbord). Ved behov, vil det gjøres spesialavtaler med enkelte elever og deres foresatte. Det kan være avtaler som innebærer at foresatte må gi beskjed om fravær, krav om legeerklæringer og annet. Det gis melding til foreldre/foresatte hvis eleven har vært fraværende ved en evalueringssituasjon.

9 Fravær forts Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak (§ 5.4 og § 8 - ordensreglementet)

10 Skolens hovedsatsningsområde «Tett på» Økt gjennomføring Økt tilstedeværelse Oppfølging Vårt verktøy: IKO/Dønskimodellen

11 Den gode Akershusskolen BEST I NORDEN

12 Hva er oppdraget? Flest mulige elever skal fullføre og bestå En forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer Et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Flest mulige elever skal fullføre og bestå En forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer Et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

13 Pedagogisk lederskap: Skolens ledelse tettere på lærerne gjennom ledelse, tilrettelegging og støtte for utvikling av bedre undervisning og felles holdninger i klasserom og verksted Lærende fellesskap: Tettere samarbeid mellom lærere For utvikling av bedre undervisning og felles holdninger i klasserom Hvordan jobbe med dette?

14 Elevene har rett på et godt psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes De mellommenneskelige forholdene Det sosiale miljøet Elevenes opplevelse av læringssituasjonen Kapittel 9A det psykososiale miljøet Udir-2-2010

15 Hvis det kommer en bekymringsmelding, har skolens ansatte plikt til å Undersøke Handle Behandle krav om tiltak Jobbe individ- og systemrettet http://www.donski.vgs.no/regler-rutiner/mobbing- trakassering Kapittel 9A forts Skolens plikter

16 Hva kjennetegner Dønski? Dedikerte og faglig dyktige lærere som er villige til å gjøre det «lille ekstra» Høy trivsel og trygt miljø Tett oppfølging av elevene – vårt verktøy: Dønski-modellen: http://www.donski.vgs.no/om-oss/slik-jobber- vi/d%F8nskimodellen/

17

18

19 Trivsel på Dønski

20 Romfordeling og kontaktlærer 2STA:101 2STB: 102 2STC: 103 2IFA: 217 2IFB:218 2IFC:109 Torstein Nilsen Kristin Knudsen Marianne Mysterud Ane S. Ødegården Knut B. Bergum Runhild Ødegaard


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg 2 3. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google