Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 22. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 22. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 22. september 2010

2

3 Skolelokaler Fleksibelt skolebygg Hippocampus: Læringssenter/bibliotek Kantine – skolens hjerte Gjønneshallen og Haslumhallen Utearealer: Sandvolleyballbane, gatebasketbane, fotballbane

4 500 elever Studiespesialisering 1. år (Vg 1) - 5 paralleller 2. år (Vg 2) - 5 paralleller 3. år (Vg 3) - 5 paralleller Idrettsfag En parallell på hvert trinn Ettårig forberedende grunnkurs for minoritetsspråklige

5 Hvem er vi? 70 ansatte 3 i ledelsen ca 55 lærere 3 kontoransatte 1 vaktmester 5 renholdere 1 bibliotekar, 1 assistent 1 IKT systemansvarlig 2 IKT-lærlinger (PP-rådgiver og helsesøster)

6 Hvem er dere? Viktige for at ungdommene skal lykkes på skolen Viktige samarbeidspartnere Foreldresamarbeid i videregående opplæring reguleres noe av rundskriv U-dir-7-2010

7 Foreldresamarbeid på Vg 1 og Vg 2 En samtale hver høst med kontaktlærer om –Arbeidsvaner –Faglig kompetanse –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling

8 Foreldresamarbeid forts Fraværsvarsel – viktig område Varsel hvis fare for IV og nedsatt i orden og adferd Annen viktig informasjon, for eksempel om hvordan eleven bidrar positivt til det psykososiale miljøet

9 Kontaktlærersamtale med elev og foresatte Avholdes uke 47 tirsdag eller onsdag, ettermiddag/kveld Får invitasjon fra skolen med tidspunkt Eleven skal være med og ha foretatt en egenvurdering på forhånd

10 Kapittel 9A det psykososiale miljøet Udir-2-2010 Elevene har rett på et godt psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes –De mellommenneskelige forholdene –Det sosiale miljøet –Elevenes opplevelse av læringssituasjonen

11 Kapittel 9A forts Skolens plikter Hvis det kommer en bekymringsmelding har skolens ansatte plikt til å –Undersøke –Handle –Behandle krav om tiltak Jobbe individ- og systemrettet

12 Fravær Fokus på å få fraværet ned. Permisjoner bør unngås Elevens ansvar Være til stede dersom ikke annet er avtalt med skolen (§ 5.1) Melde fra til faglærere og kontaktlærer på ITL om morgenen første fraværsdag uansett årsak (§ 5.3) Være til stede i planlagte evalueringssituasjoner. Legge avtaler som må gjennomføres i skoletiden utenom evalueringssituasjoner.

13 Fravær forts Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak (§ 5.4 og § 8) Elevene melder selv fra til kontaktlærer og faglærer på ITL (hvis ikke dette går, kan det ringes til skolens sentralbord). Ved behov, vil det gjøres spesialavtaler med enkelte elever og deres foresatte. Det kan være avtaler som innebærer at foresatte må gi beskjed om fravær, krav om legeerklæringer og annet.

14 Bærbar PC (egenandel hvert år) Gratis læremidler Alle trinn fra denne høsten Fordeler og ulemper –Pedagogisk –Praktisk

15 SkoleArena Fraværsføring Karakterer Hva skjer på skolen?

16 Matematikk 2 mulige løp P og T Obligatorisk med matematikk i 2 år Kan bli trukket ut til eksamen etter år 1. året

17 Avgangsfag vg1 SSP SSP Engelsk Naturfag Matematikk Samfunnsfag Geografi Idrett Engelsk Naturfag Matematikk Aktivitetslære 1 Topp/Breddeidrett

18 Kompetansekrav som ligger i de enkelte fag finnes på: http://www.udir.no/grep

19 Elevengasjement Aktivt elevråd/elevrådsstyre Sosiale arrangementer –Faddere ved skolestart –Juleverksted –Nyttårsball –Valentinsdag –Grilling i midttimer Revy

20 Skolens satsningsområder Skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag Læringsmiljø Vurdering Didaktiske metoder


Laste ned ppt "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 22. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google