Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er viktig for elevers læring? Forskning sier…… (Thomas Nordahl, SEPU)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er viktig for elevers læring? Forskning sier…… (Thomas Nordahl, SEPU)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er viktig for elevers læring? Forskning sier…… (Thomas Nordahl, SEPU)

2  Gode klassekamerater  Trygt klassemiljø, fritt for krenkelser og mobbing 1. Venner er viktig!

3  Tydelig voksen  Tydelig leder 2. Læreren bør være voksne

4  Felles normer og regler  Ryddighet  Forutsigbarhet (klasserom, klasser, grupper etc) 3. Skolen bør ha god struktur

5  Ikke snakk negativt om skolen foran ungdommen  Dersom du er misfornøyd eller uenig – be om en samtale med den det gjelder på skolen – uten ungdommen 4. Foreldre bør snakke positivt om skolen

6  Der fedre har fokus på skole og skoleresultater gjør spesielt gutter det bedre.  Gutt, bosatt Hedmark, foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå = 15% sjanse for å fullføre videregående.  Fedres interesse for skole kan være avgjørende for nettopp disse gutta. 5. Fedre bør engasjere seg i skolen.

7  Ikke noe kommer av seg selv  Læreren kan ikke stå over en elev hele timen. De må jobbe selv.  Skolen forventer dette!  Foreldre må også forvente dette! 6. Eleven må jobbe på skolen

8  Forventninger  Gi tilbakemeldinger  Vise oppmerksomhet 7. Øke læringstrykket

9  Alle lærer forskjellig  En god variasjon av ulike metoder – da treffer man alle. 8. Ikke bestemte pedagogiske metoder

10  Ungdomstrinn i utvikling - Motivasjon, mestring, variasjon - Lese og reflektere over forskning - Felles holdninger - Ut av komfortsonen….  Fortsatt fokus på vurdering for læring Hva gjør skolen?

11  Vær tydelig på at skolen er viktig!  Snakk positivt om skolen og læring  Følg opp at ungdommen gjør leksene sine  Vis interesse for skolearbeidet – «Hva har du lært i dag?»  Ha forventninger om at ungdommen gjør sitt beste  Vis at du er stolt av dem Hva kan foreldre gjøre?

12  Klagerett på standpunktkarakter  Avgangsfag 9.trinn: mat og helse musikk evt. Valgfag Standpunktkarakter/ klagerett

13  Eleven selv kan klage  Under 15 år må foresatte godkjenne  Skriftlig med underskrift til rektor  10 dagers frist fra karakteren gjøres kjent  Ber du om begrunnelse på karakteren utsettes fristen tilsvarende  Skolen videresender klagen til fylkesmannen som avgjør om du får medhold eller ei. Rektor skal sette karakter. KAN bli den samme som før. Klagerett forts…


Laste ned ppt "Hva er viktig for elevers læring? Forskning sier…… (Thomas Nordahl, SEPU)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google