Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 13. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 13. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 13. september 2012

2 500 elever Studiespesialisering (ssp) 1. år (Vg 1) - 5 paralleller 2. år (Vg 2) - 5 paralleller 3. år (Vg 3) - 5 paralleller Idrettsfag En parallell på hvert trinn Ettårig forberedende grunnkurs for minoritetsspråklige

3 70 ansatte Ledelse Brynhild Idland – rektor Jan Erik Dahler – assisterende rektor Inger Bjelke – studieleder Rådgivere Astrid Lysne - sosialrådgiver Charlotte Aksland – karriereveileder Helsesøster: Kari Bondø PPrådgiver: Ida Qviller

4 Skolen 4 spesialrom realfag Hippocampus: Læringssenter/bibliotek Kantine – skolens hjerte Gjønneshallen og Haslumhallen Utearealer: Sandvolleyballbane, basketkurver, fotballbane

5

6 Skolens visjon Med kultur for læring På Nadderud skal elevene møte en kultur der livslang læring, dannelse, engasjement og respekt for enkeltmennesket står sentralt.

7 Skolens satsningsområder Didaktiske metoder –Skriving i alle fag (samarbeid med UiO) –variasjon Vurdering –Fokus på tilbakemeldinger Læringsmiljø –Trivsel og elevaktivitet (elevenes psykososiale miljø – opplæringslova kap 9a)

8 Ekstra på Nadderud Internasjonalisering Fremmedspråkdager Realfagskonkurranser og realfagsverksted Karriereprosjekt Kultur Akershus Samarbeid med bedrifter og Bærum kommune Samarbeid med UiO

9 Foreldresamarbeid på Vg 1 og Vg 2 En samtale i slutten av første termin med kontaktlærer om –Arbeidsvaner –Faglig kompetanse –Fagvalg (vg1) –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling –trivsel

10 Ordensreglement for videregående skoler i Akershus fk Varsel om ikke vurdering i fag ved for stort fravær! Fravær vises på vitnemålet Rutiner for oppfølging av fravær –Kontaktlærer tar kontakt med foresatte (mail) –Samtale med rådgiver og helsesøster

11 Elevens plikter i forhold til vurdering Forskrift til opplæringslova §3-3,3 Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget.. (lovdata.no)

12 Skolens plikter i forhold til vurdering Forskrift til opplæringslova §3-3,3 Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at den retten eleven, har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. (lovdata.no)

13 SkoleArena Fraværsføring Karakterer Hva skjer på skolen?

14 Matematikk 2 mulige løp P og T Obligatorisk med matematikk i 2 år Kan bli trukket ut til eksamen etter 1. året

15 Avgangsfag vg1 SSP SSP Engelsk Naturfag Matematikk Samfunnsfag Geografi Idrett Engelsk Naturfag Matematikk Aktivitetslære 1 Topp/Breddeidrett

16 Nyttig på nett www.nadderud.vgs.no www.lovdata.no –Forskrift til opplæringslova –Opplæringslova Utdanningsdirektoratet www.udir.nowww.udir.no –Læreplaner –Eksamen It’s learning (læringsplattform) Skolearena (fravær, anmerkninger, karakterer, skolekalender)

17 Neste foreldremøte Velkommen tilbake 22. januar 2013 Informasjon om fagvalg

18 Utdannings- og yrkesveiledning Vg1 Utviklingssamtaler/elevsamtaler med kontaktlærer Informasjon om Vg2 i utlandet Karriereprosjekt (uke 3) –Interessetest –Gruppeoppgaver –Karriereplan med mer Valg av programfag (uke 4) –Informasjon –Samtaler med UoY – veileder ved behov - individuelt eller i grupper Søknad Vigo.no (Frist 1. mars)

19 Møte med kontaktlærere KLASSEROMFLØYKONTAKTLÆRERE 1STA 02B1Hege KnutsenEster Spjøtvold 1STB 04B1Solvor EideHanna Driesprong 1STC 14B2Bente SandblåstJostein Georg Garfors 1STD 18C2Guro AndersenLisa Vikane 1IFI 10D1Stina FunderudTore Fjørtoft


Laste ned ppt "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 1 13. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google