Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnskole KOSTRA-analyse Rådgiver Rune Jamt. Behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnskole KOSTRA-analyse Rådgiver Rune Jamt. Behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnskole KOSTRA-analyse Rådgiver Rune Jamt

2 Behov

3 Oppsummering behov På kort sikt vil behovet være relativt stabilt. Det er tydelig at antall elever i ungdomstrinnet vil øke på kort sikt. Antallet som begynner i grunnskolen vil gå ned de neste årene i de fleste kommuner (unntatt Bærum og Drammen). Antall i barnetrinnet vil dermed falle. Trolig nødvendig med en omprioritering fra lavere trinn til høyere trinn i en mellomperiode.

4 Prioritering *Alle skolefunksjonene

5 Prioritering * Funksjon 202 og 222

6 Prioritering

7 Oppsummering prioritering Alle kommuner foruten DRA har hatt en jevn økning i brutto driftsutgifter i kommunen, men andelen av netto driftsutgifter er relativt stabil. DRA bruker minst andel av netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, mens SAN bruker størst andel. FRE bruker minst netto driftsutgifter til grunnskole (f. 202/222) per innb. 6-15 år mens TRØ bruker mest. Dette innebærer at alle de 8 andre kommunene teoretisk sett har et potensial for innsparing.

8 Produktivitet

9 *Ikke adm. og ped. lederoppgaver

10 Produktivitet

11 *Lønnsutgifter til funksjon 202, 222

12 Produktivitet

13 Oppsummering produktivitet Elever per årsverk har økt i alle kommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er i snitt 14,8 (B) og 16,6 (U). BER har de største gruppene i u. trinnet mens TRH i b. trinnet. TRØ har de minste gruppene i u. trinnet og FRE i b. trinnet. Lønnsutgiftene varierer sterkt.


Laste ned ppt "Grunnskole KOSTRA-analyse Rådgiver Rune Jamt. Behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google