Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForecastQ1 - 2009 Ledermøte Consumer – 24. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForecastQ1 - 2009 Ledermøte Consumer – 24. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 ForecastQ1 - 2009 Ledermøte Consumer – 24. mars 2009

2 Agenda Hovedforutsetninger og trender Inntekter Opex Cash-flow 2009

3 Ønsket beslutning Ledergruppen gir sin tilslutning på inntektstall, inklusive ambisjon på 27 mkr, som må tiltakssettes Ledergruppen gir sin tilslutning på opex-tall fordelt ihht. anbefalingen fra BBTel

4 Hovedforutsetninger – endringsforhold mot FcQ4 ADSL –I snitt 10.000 aksesser lavere for året som helhet pga. churn og inngangsfart –ARPU-økningen 2 kroner lavere enn FcQ4 for året. Oppsalgsaktiviteter motvirker tilvekst på lav- ARPU produkter, samt mindre vekst gir lavere modem og bredbåndspatrulje –Churnen reduseres fra 15,5% akk pr jan/feb til under 13% i desember. Snitt for året på 13,3% mot FcQ4 på 11,6%. –Salgsvolumet på året justert ned fra 75.000 til 67.000 Telefoni –Volumutviklingen bedre enn tidligere antatt og i snitt ca 5.000 aksesser flere i snitt for året. Høyere POTS (10’) motvirkes av BBT (5’), der underliggende økning ikke reflekteres pga. tiltak knyttet til inaktive kunder (ca. 14.000 pr 15. mars) –Snitt-ARPU for året på 194 mot 199 i forrige forecast, pga. flere kunder på rimelige abonnementer –Snitt-AMPU for året på 228 mot 226 i forrige forecast da vi forutsetter en viss avtagning i trenden fra tidligere –Snitt-churn på 15,5% er høyere en trend fordi vi hadde høy churn etter varsling av pris i januar og venter høyere churn når vi varsler andre prisøkninger i månedene som kommer.

5 Oppsummering inntekter – Inntektsreduksjon på 50 mkr mot forrige forecast Underliggende endring mot forrige forecast på 77 mkr motvirkes av tiltakspakke som skal gi 27 mkr i økte inntekter, hovedsakelig med virkning fra 1. september (se neste side) Forutsetter da 15-20 mkr i lavere varekostnader som følge av inntektsreduksjon, slik at dekningsbidraget blir 35-40 mkr lavere enn FcQ4

6 Tiltak for å øke inntekter er forutsatt med virkning fra 1. september 2009 Tiltak/beskrivelseEffekt 2009 Helårs- effekt Totalkunderabatt –Prosess på vurdering av denne rabatten er i gang. Gjelder både Telefoni og ADSL (+mobil, som ikke er inkludert her) 10 mkr40 mkr Prising av Frisurf-abonnement –Forslag til prising av Frisurfabonnement, som i hovedsak brukes for å ha ”gratis” online-epost er i prosess 4 mkr10 mkr Betalt KS 8-16 –Vurdering av kr 5,- fast pris pr. henvendelse (opp fra Kr 2,- som er snitt i dag) 5 mrk15 mkr Generell rabattsanering og annet –Prosess for å vurdere alle typer rabatter på Telefoni og internett er i startfasen. Gjelder f.eks NBBL og andre storkunderabatter 8 mkr35 mkr Totale effekter 27 mkr100 mkr *Fordelingen ikke ihht. hvordan tallene ligger i systemet pt. da den kom etter frist for innlegging

7 Opex må reduseres ytterligere når inntektene faller – Anbefaler å levere på 550 mkr for å holde marginen etter inntektsreduksjon Markedskostnader underliggende ned med ca 2,5 mkr pga. lavere ADSL-volum ”Faste” kostnader redusert omtrent ihht. tidligere beslutning for å levere på Target Kundeservice lavere pga rekkefølgen i planlagte tiltak samt lavere volum. Bemanningsreduksjon fra antatt turnover – ikke fra styrt nedbemanning. 4 mkr i økning på pensjonskostnadene (oppdatert aktuarberegning) siden forrige forecast Fiberkostnader redusert pga lavere volum. Nå 20.000 bruttosalg og en beholdning på 15.000 Handlingsrom på 14,8 mkr etablert gjennom: + 6 mkr fra Fiber ift innmeldt behov + 6 mkr fra Kundeservice ift innmeldt behov. Krever særskilt beslutning av Consumer Ledergruppe! + 2,5 mkr fra Markedsplan (ihht. 5 mkr totalt) + 0,3 mkr fra diverse (noe lavere rundt forbi)

8 Oppsummering Opex m/Cashflow-effekt – Mot FcQ4 er endringen beskjeden Inntektsfallet på 50 mkr motvirkes av lavere varekost og en DB-reduksjon på ca 35 mkr Kostnadsreduksjoner gjør at CF-effekten er beskjeden mot FcQ4

9 Opex må reduseres ytterligere når inntektene faller – Anbefaler å levere på 550 mkr for å holde marginen etter inntektsreduksjon Markedskostnader underliggende noe ned pga. lavere ADSL-volum ”Faste” kostnader redusert gjennom styrte reduksjoner Kundeservice lavere pga rekkefølgen i planlagte tiltak samt lavere volum. Bemanningsreduksjon fra antatt turnover – ikke fra styrt nedbemanning. 4 mkr i økning på pensjonskostnadene (oppdatert aktuarberegning) siden forrige forecast Fiberkostnader redusert pga lavere volum. Nå 20.000 bruttosalg og en beholdning på 15.000 ”Anbefalt” inkluderere handingsrom på 15 mkr (6 KS, 6 Fiber, 3 øvrig)


Laste ned ppt "ForecastQ1 - 2009 Ledermøte Consumer – 24. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google