Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Regnskap for 4. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 13. februar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Regnskap for 4. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 13. februar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Regnskap for 4. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 13. februar 2007

2 Status 2006 var et godt år for Steen & Strøm aksjen – børskursen økte med 63,0 prosent. De tre siste årene har gjennomsnittlig avkastning (kursstigning og utbytte) utgjort 58,0 prosent per år De siste fem årene har gjennomsnittlig avkastning utgjort 53,0 prosent per år.

3 Nøkkeltall 4Q 2006 5,10% vekst i butikkomsetningen 19,4%vekst i leieinntektene 96,8%Utleiegrad målt etter areal 6,6%gjsn. yield ved verdsettelse av sentrene

4 Vekst i omsetningen på S&S sentre Nor Swe Dan Totalt

5 Driftsinntekter 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 Inntekter og kostnader fra de danske driftselskapene er konsolidert inn i regnskapet f.o.m. 4Q 2006.

6 Driftsresultat eks. verdireguleringer 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06

7 Finanskostnader 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06

8 Netto rentebærende gjeld 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 10.859

9 Resultat før skatt eks. verdireguleringer 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06

10 Kommentarer til tallene: Fortsatt økning i leienivået, men: > Noe høyere midlertidig ledighet p.g.a. høyt utviklingsnivå på sentrene > Høyere vedlikeholdsnivå på sentrene > Økt bemanningskapasitet på kommersiell drift > Høyere finanskostnader som følge av økt rentenivå og høyere netto rentebærende gjeld. > Investert i utviklingseiendommer som p.t. gir lavere avkastning (Økern og Karl Johans gate 16C)

11 Verdireguleringer – yield snitt på 6,6% Indeksregulering gjennomsnittlig 1,5% p.a.

12 Resultat før skatt inkl. verdireguleringer 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06

13 Sammenlignbart resultat Resultatet er forbedret med 1,7%

14 Driftsinntekter Kr 2010,3 mill. (1.635,6 mill.) Driftsresultat kr 1.762,1 mill. (1.569,6 mill.) Resultat før skatt kr 1.460,2 mill. (1.314,4 mill.) Resultat før skatt * kr 523,4 mill. (478,0 mill.) * Før verdiregulering Resultat 2006 Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå at det utbetales et utbytte på NOK 4,- pr. aksje.

15 Balanse

16 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK 1.000 69% 31% 19.825

17 Totalavkastning – kjøpesentre Nor Swe Dan Totalt Definisjoner: Totalavkastning: Driftsresultat i forhold til kjøpesentrenes verdi. Driftsresultat: resultat fra løpende drift + verdiregulering

18 Fordeling av verdier 27% 31% 42%

19 Fordeling – kjøpesentre vs. prosjekter 5% 96%

20 Kostnadsprosent - kjøpesentre Nor Swe Dan Totalt

21 Ledighet - kjøpesentre Nor Swe Dan Totalt

22 Større prosjekter

23 Hyllie, Malmø 76 000 kvm handel 15-25 000 kvm kontor 38 000 kvm bolig (inkl kommunens andel ca 60%) 3500 p-plasser

24

25

26 Vi beriker moderne shopping !

27 Vedlegg

28 Normal leie per 31.12.06


Laste ned ppt "Presentasjon Regnskap for 4. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 13. februar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google