Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flytkningsituasjonen – en beredskapsutfordring? Per Ketil Riisem Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Trondheim kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flytkningsituasjonen – en beredskapsutfordring? Per Ketil Riisem Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Trondheim kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flytkningsituasjonen – en beredskapsutfordring? Per Ketil Riisem Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Trondheim kommune

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 36 uønskede hendelser er risikovurdert og beskrevet ansvarsområder for

12

13

14

15 ”Røde Kors har trukket seg ut av PUs mottak fordi deres ansatte ikke er trent i leirdrift og beskyttelse under så vanskelige forhold - det er fullt kaos der nå. Sivilforsvarsdistriktet i Oslo og Akershus sendte også noen av sine folk hjem fra Råde fordi de heller ikke kan takle voldsnivået og forholdene, og ikke har opplæring i hvordan man fysisk utformer og etablerer slike leire med tanke på å unngå konflikter og overgrep”.

16 Med disse få bildene.. Har vi en beredskapssituasjon? ”Beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på en best mulig måte” Hvilket nivå? Snakker vi om de samme nivåene? Hvor forberedt er vi egentlig? Når startet vi å forberede oss? – På hva, og sammen med hvem?

17 Hva har TK foretatt seg? Etablert en hendelse i CIM med loggføring av info inn/ut, referat fra møter Etablert en intern (beredskaps)organisasjon Tatt initiativ til og gjennomført 2 koordineringsmøter med UDI, politi, fylkesmannen Deltatt i koordineringsmøte hos biskopen/kirken Utviklet vår interne beredskapsplan og delt denne med de som deltok i møtet

18 Hva har TK foretatt seg? Gjennomført en rekke befaringer og kartlagt relevante og tilgjengelige egne og private lokaler Gjennomført idedugnad for innbyggere, frivillige og næringsliv – ca 300 deltakere Løpende infodeling og koordinering med Oslo, Stavanger, Bergen og Tromsø kommune, samt St Olavs Hospital Rapporterer til fylkesmannen

19 Kommunale utfordringer Opplevd svak/fraværende samhandling mellom UDI og kommunen – Forventninger til planer, kapasitet – Valg av lokaler for ulike mottaksplasser – Hva med ROS-vurderinger av valg av og plassering av asylmottak/mottaksplasser – hvem foretar disse, og ut fra hvilke kriterier? Hvem har ROS for sosial uro? – TK mangler, men vil oppdatere vår ROS før jul på dette spørsmålet Interkommunal samhandling Mottakssenter på hotell? Hva med helseundersøkelser? Hva med en plan for bruk av frivillige?

20

21 Kommunikasjon Når går vi fra risikokommunikasjon – til krisekommunikasjon om flyktningsituasjonen? – Er det i Sverige de driver krisekommunikasjon og i Norge krisekommunikasjon? Det foregår hærverk/skadeverk og branner på norske mottak – betyr kanskje krisekommunikasjon her til lands også? Hvordan evner vi å samordne kommunikasjon mellom kommuner, UDI, politi, sykehus, frivillige ?

22 Oppsummering/avslutning Kommer (for sent) i gang med risikoforberedende tiltak Krevende å få samvirkeprinsippet til å fungere i praksis inkl deling av beredskapsplaner Meget godt samarbeid mellom storbyene (løpende rapportering av situasjonsforståelse og erfaringsdeling) Meget godt samarbeid med St Olavs HF Opplevd uklar nasjonal kriseledelse Krevende å opprettholde en dialog med UDI Mye arbeid står foran oss, og ingen av oss har sett enden på denne hendelsen..

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Flytkningsituasjonen – en beredskapsutfordring? Per Ketil Riisem Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Trondheim kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google