Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernet sett fra Regjeringens side Kjell Erik Øie Statssekretær 10.03.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernet sett fra Regjeringens side Kjell Erik Øie Statssekretær 10.03.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernet sett fra Regjeringens side Kjell Erik Øie Statssekretær 10.03.2007

2 2 Hva bør kjennetegne godt barnevern? Kjærlighet Kunnskap Kontinuitet

3 3 Barnevernet i kommunene Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan bli utsatt for massiv kritikk

4 4 Hva er situasjonen i barnevernet nå: Ca. 31 000 barn i barnevernet – 80% i det kommunale barnevernet Ca 20% er under omsorg (ca 6000) 88% av disse er i fosterhjem 12% er på institusjon (625)

5 5 Hva viser utviklingen? En økning i antall barn på 2.9% fra samme tid i fjor 3.3% økning i hjelpetiltak 1.3% økning i barn under omsorg Faste fagstillinger og besatte fagstillinger har økt med 3.4 % Andel fristoverstridelser øker ikke Antall nye meldinger har økt med 9.6%

6 6 Hva sier Soria Moria om barnevernet? Ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til et tettere samarbeid og samordnende tiltak mellom barnevernet og barne – og ungdomspsykiatrien Foreta en gjennomgang av lovverket når det gjelder hjelpetiltak for barn for å sikre at tilbudet som gis blir optimalt Styrke kompetansen i barnevernet Sikre større åpenhet i barnevernet i sitt samarbeid med andre, f.eks skolen. Barnevernet skal overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere Overgangen til voksentilværelsen må gjøres trygg gjennom et godt fungerende ettervern Vi vil styrke det forebyggende barnevernet gjennom godt samarbeid med skole, barnehage og nærmiljø.

7 7 Utfordringer i barnevernet Barnevernets legitimitet i befolkningen Politisk fokus i kommunene Gråsonebarna – kampen mellom nivå og profesjoner Brutte relasjoner Ettervern Hva slags hjelp til hvilket tidspunkt Flerkulturell befolkning Delte familier Økning i antall saker Statistikkgrunnlaget

8 8 Hva har vi gjort så langt? Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overtas av barnevernet høsten 2007 Startet et kommunalt kompetanseprogram i 2007 Økt bevilgningen til det statlige barnevernet Satt av midler til samarbeidsprosjekter barnevern/barne og ungdomspsykiatri i 2007 Starter en undersøkelse om hvordan barnevernsbarn opplever ettervernet Gjennomgår statlige og kommunale fosterhjem Gjennomgår det statlige barnevern (styring/økonomi) Økning i kommunenes frie inntekter Gjennomført regionale konferanser Barnas Hus

9 9 Kunnskap på vei inn: Kommunenes bruk av hjelpetiltak Undersøkelse om hva slags hjelpetiltak som virker – nasjonalt og internasjonalt Barn – og unge med flerkulturell bakgrunn Ettervern

10 10 Hvem skal drive barnevern i Norge? I dag: stat/kommune, ideelle organisasjoner, kommersielle virksomheter Vi ønsker å redusere bruken av kommersielle tiltak Idelle organisasjoner har unntak fra lov om offentlige anskaffelser

11 11 Litt om Oslo Oslo har unntak fra det statlige barnevernet – evalueres nå Oslo har en høyere henleggelsesprosent enn resten av landet Oslo har en større økning i bruk av institusjoner enn resten av landet Oslo har en kamp om virkelighetsforståelsen Byrådet har kartlagt meldingene og oppfølgingen

12 12 Litt mer om Oslo Henleggelsesprosenten i Oslo har variert mellom 32% (2003) og 25% (2006) mot 16-19% i resten av landet Politi og barnevernsvakt har ved gjentatte anledninger tatt opp dette Oslo har mange rømninger


Laste ned ppt "Barnevernet sett fra Regjeringens side Kjell Erik Øie Statssekretær 10.03.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google