Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens stasing på barnevern – hva foreventes av kommunene Kjell Erik Øie Statssekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens stasing på barnevern – hva foreventes av kommunene Kjell Erik Øie Statssekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens stasing på barnevern – hva foreventes av kommunene Kjell Erik Øie Statssekretær

2 2 Barnevernet i kommunene Ca. 39 000 barn i barnevernet – 80% i det kommunale barnevernet Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan bli utsatt for massiv kritikk

3 3 Hva sier Soria Moria om barnevernet? Ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til et tettere samarbeid og samordnende tiltak mellom barnevernet og barne – og ungdomspsykiatrien Foreta en gjennomgang av lovverket når det gjelder hjelpetiltak for barn for å sikre at tilbudet som gis blir optimalt Styrke kompetansen i barnevernet Sikre større åpenhet i barnevernet i sitt samarbeid med andre, f.eks skolen. Barnevernet skal overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere Overgangen til voksentilværelsen må gjøres trygg gjennom et godt fungerende ettervern Vi vil styrke det forebyggende barnevernet gjennom godt samarbeid med skole, barnehage og nærmiljø.

4 4 Utfordringer i barnevernet Barnevernets legitimitet i befolkningen Politisk fokus i kommunene Gråsonebarna – kampen mellom nivå og profesjoner Brutte relasjoner Ettervern Hva slags hjelp til hvilket tidspunkt Flerkulturell befolkning Delte familier Økning i antall saker Statistikkgrunnlaget

5 5 Hva har vi gjort så langt? Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overtas av barnevernet høsten 2007 Startet et kommunalt kompetanseprogram i 2007 Økt bevilgningen til det statlige barnevernet Satt av midler til samarbeidsprosjekter barnevern/barne og ungdomspsykiatri i 2007 Starter en undersøkelse om hvordan barnevernsbarn opplever ettervernet Gjennomgår statlige og kommunale fosterhjem Gjennomgår det statlige barnevern (styring/økonomi) Økning i kommunenes frie inntekter Gjennomført regionale konferanser Barnas Hus

6 6 Kunnskap på vei inn: Kommunenes bruk av hjelpetiltak Undersøkelse om hva slags hjelpetiltak som virker – nasjonalt og internasjonalt Barn – og unge med flerkulturell bakgrunn Ettervern

7 7 Fylkesmannens rolle: Fylkesmannens har en viktig rolle å spille gjennom sitt ansvar for koordinering av den statlige politikken på oppvekstområdet Vi forventer at fylkesmannen er en pådriver når det gjelder å få til et godt tverrsektorielt samarbeid og samordning over etats og profesjonsgrenser

8 8 Forventninger til kommunene: Høyt politisk fokus på barnevernet Høyt kompetansenivå Organisering/samhandling rundt barnet – ikke omvendt At det utvikles et godt samarbeid med det statlige barnevernet Samarbeid mellom kommuner, der dette er nødvendig/nyttig At økonomiske ressurser stilles til rådighet


Laste ned ppt "Regjeringens stasing på barnevern – hva foreventes av kommunene Kjell Erik Øie Statssekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google