Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Bergen - Bergen kommunes erfaringer, utfordringer og muligheter Monica Mæland Byrådsleder i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Bergen - Bergen kommunes erfaringer, utfordringer og muligheter Monica Mæland Byrådsleder i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Bergen - Bergen kommunes erfaringer, utfordringer og muligheter Monica Mæland Byrådsleder i Bergen

2 Bergen har plass til alle Bergen kommune har tatt i mot og bosatt nesten 3000 personer bare i de siste 10 årene. I 2008 vedtok Bergen bystyre å bosette 300 flyktninger i 2009. Det forutsetter bosetting av ca. 120 personer gjennom familiegjenforening i tillegg. 29.03.2015Byrådsleder Monica Mæland2

3 3-årig introduksjon Bergen kommune kommer godt ut i SSB undersøkelsen angående status i 2007 for dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2006. 67 prosent (av 110 deltakere) var sysselsatt eller under utdanning i 2007. Bare i 2008 har 114 personer avsluttet programmet. 85 av dem etter 2 år og 29 etter det 3 året. Av disse har ca. 60% blitt økonomiske selvstendige, 54% etter 2 års program, og ca 76% av det totale som deltok i det 3. års program ble økonomisk selvstendig. Kilde: MOKS 29.03.2015Byrådsleder Monica Mæland3

4 Boligutfordringene fortsatt store Brorparten bosettes i kommunale boliger Økt bruk av OPS-løsninger ville avhjulpet situasjonen Tettere samarbeid mellom stat og kommune ville gitt tjenelige løsninger Lavkonjunktur gir bedre kjøpsmulighet, men krever økt investeringstilskudd fra Husbanken Boligbehovene endres kraftig med familiegjenforening (8-9 mennesker i samme bolig) 29.03.2015Byrådsleder Monica Mæland4

5 Boligtall for Bergen 29.03.2015Byrådsleder Monica Mæland5  Boligetaten har de siste årene tildelt ca 25% av de ledigmeldte boligene til MOKS for videre tildeling til nyankomne flyktninger.  Det innebærer at nærmere 41% av husstandene i de kommunale boligene nå tilhører denne gruppen.  I tillegg til disse tildeler Boligetaten boliger til 2. gangs etablering / familiegjenforeninger.  Tendensen har vært at en økende andel bosettes i kommunal bolig, 95 % i 2006, 99% i 2007, men i 2008 ble ca 35% bosatt i private boliger. Kilde: Boligetaten

6 Flere utfordring gjenstår Kommunen står ovenfor utfordringer som følge av ujevnhet i utsøkingen av flyktninger. Bør være muligheter for et samarbeid med IMDi som gir mer optimal fordeling i tid og kategori som mulig. Kommunen må stadig vurdere de reelle mulighetene for å tilpasse sine tjenester til nyankomne flyktningers behov. Med nesten en fordobling av antall bosettinger må kommunen sikres ressurser og kapasitet innenfor de ulike involverte kommunale tjenester. 29.03.2015Byrådsleder Monica Mæland6

7 Nye krav, nye utfordringer Å fortsatt sikre finansiering av oppgaver forbundet med bosetting og integrering er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre jobben. Finansiering av ytterliggere tiltak og kapasitetsutvidelse av flere involverte tjenester, er noe som kommunen og statlige instanser må drøfte sammen og bli enige om. 29.03.2015Byrådsleder Monica Mæland7 I handlingsplanen for integrering og mangfold fremstår det at kommunen skal  Sikre helårlig fulltidsprogram for alle deltakere i introduksjonsprogrammet i tråd med Introduksjonslovens krav for at flest mulig i løpet av programtiden kvalifiseres til selvstendighet i form av jobb eller utdanning.  Introduksjonsprogrammet må være individuelt tilrettelagt og knyttes opp mot tidligere/fremtidig fag/yrke. Norskopplæring og andre kurs som kommunen tilrettelegger må være fleksible slik at de kan kombineres med opplæring på arbeidsplass. Det må legges opp til en god tilgang på kommunale utprøvingsplasser og praksisplasser. Kilde: Handlingsplan for integrering og mangfold 2007-2010

8 Og vi har plass til mange flere…


Laste ned ppt "Mulighetenes Bergen - Bergen kommunes erfaringer, utfordringer og muligheter Monica Mæland Byrådsleder i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google