Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interreg 2007-13 og 2014-2020 Jørn Haabeth, Næringsrådgiver Østfold fylkeskommune 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interreg 2007-13 og 2014-2020 Jørn Haabeth, Næringsrådgiver Østfold fylkeskommune 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interreg 2007-13 og 2014-2020 Jørn Haabeth, Næringsrådgiver Østfold fylkeskommune 1

2 Interreg 2007 – 2013 –Hva, hvorfor og hvordan? Interreg 2014-2020 –Bakgrunn –fremdrift 2

3 Samarbeid og utvikling

4 3 mål for samhørighetspolitikken: - Sosial samhørighet - Økonomisk samhørighet -Territoriell samhørighet 347 milliarder EUR i perioden 2007-13 Interreg – en del av EUs samhørighetspolitikk/regionalpolitikk

5 Fire grenseregionale program langs grensen til Finland, Sverige og Danmark (Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge og Öresund-Kattegat- Skagerrak) Tre transnasjonale program (Østersjøen, Nordsjøen og Nordlige Periferi) Fire all-europeiske programmer (ESPON, Interact, Interreg IVC og URBACT II)

6 Interreg Öresund Kattegat Skagerrak 6 15 regioner 2 delområder 121 mill EUR 3 innsatsområder: fremme bæredygtig økonomisk vækst fremme bæredygtig økonomisk vækst binde regionen sammen fremme hverdagsintegration

7

8 Oversikt kommuner i ØKS 8

9 Interreg Sverige Norge 9 regioner/fylker 3 delområder 63 mill EUR 2 innsatsområder: Attraktivt livsmiljø Økonomisk vekst 9

10

11 Oversikt kommuner i GS 11

12 12

13 Interreg V – 2014-2020 13

14

15

16 Regionalpolitikken i EU 2014 – 2020 Hva blir sentralt i neste programperiode Konsentrasjon og resultater Tematisk konsentrasjon om 11 prioriteter knyttet til Europa 2020 –strategien Resultatorientert – investeringsstrategier i tråd med regionenes behov Konsentrasjon om tre kategorier av regioner, men alle er med

17 Politikk Program Prosjekt MÅL EUROPEISK NIVÅ Overordnet mål Bærekraftig økonomisk vekst Sterkere integrasjon Verktøy som omsetter europeisk mål til handlinger Mål brytes ned i delmål og strategier Regionale utfordringer Regionale muligheter Tiltak aktiviteter Løsninger Piloter etc.

18

19 1.Å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon * 2.Å øke tilgangen til, bruken av og kvaliteten på informasjons og kommunikasjonsteknikk 3.Å styrke små og mellomstore bedrifters konkurransekraft * 4.Å styrke overgangen til en CO2-gjerrig økonomi innen alle sektorer* 5.Fremme tilpasning, risikoforebygging og håndtering av klimaforandringer 6.Å beskytte miljøet og fremme en bærekraftig bruk av ressurser * 7.Fremme bærekraftig transport og fjerne flaskehalser i viktig infrastrukturnett * 8.å fremme sysselsetting og støtte arbeidskraftens mobilitet 9.Å fremme sosial inkludering og bekjempe fattigdom 10.Å investere i utdanning, ferdigheter og livslang læring gjennom å utvikle utdanning og undervisningsinfrastruktur* 11.Å forbedre den institusjonelle kapasiteten og effektiviteten i den offentlige sektoren

20 20 Sammenheng mellom mål og middel

21 21 Tidsplan - Vår 2013: Programskriving - Sommer 2013: Programutkast på høring - Høst 2013: Vedtak og innsending av forslag - Vinter 2013/14: Godkjenning - Vår 2014: Programstart

22 22 Hva er viktig for Østfold 2014-2020? Innenfor hvilke områder kan vi lære gjennom og overføre metoder, modeller, data, kunskap, idéer og visioner? Innenfor hvilke områder kan vi finne lösninger på felles problem? Hvor kan vi skapa kritisk masse – samle ressurser og skape et större felles potensial? Hvor og hvordan bygge administrative og institusjonelle strukturer for samarbete og utvikling?


Laste ned ppt "Interreg 2007-13 og 2014-2020 Jørn Haabeth, Næringsrådgiver Østfold fylkeskommune 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google