Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interreg IIIA Sverige-Norge, Delområde Gränslöst Samarbete: Vi ska se närmare på: Åtgärderna Ekonomin Urvalsprocessen Praktisk information Status.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interreg IIIA Sverige-Norge, Delområde Gränslöst Samarbete: Vi ska se närmare på: Åtgärderna Ekonomin Urvalsprocessen Praktisk information Status."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interreg IIIA Sverige-Norge, Delområde Gränslöst Samarbete: Vi ska se närmare på: Åtgärderna Ekonomin Urvalsprocessen Praktisk information Status

2 Insatsområde A – Näringslivs- och kompetensutveckling ÅSNG B IS GS Åtgärd A1 Kunskap och kompetensutveckling Åtgärd A2 Utveckling av företag och företagande Åtgärd A3 Samisk samhällsutveckling Åtgärd A4 Regionöverskridande projekt X-XXX-XX XX-XXX-X XX-XXX-X XX-XXX-X Insatsområde B – Livsmiljö och samhällsutveckling Åtgärd B1 Infrastruktur och kommunikationer Åtgärd B2 Miljö och hälsa Åtgärd B3 Kultur, regional identitet och attraktionskraft Åtgärd B4 Regionöverskridande projekt -------- XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Insatsområde C – Tekniskt stöd Innsatsområder og åtgärder:

3 Hvordan er åtgärdene bygd opp: Bakgrunn Syfte (Hensikt) Innhold Mål Eksempler på innsatser Hovedsakelige målgrupper Endelige (slutliga) støttemottakere Kategorei Utvalgskriterier (generelle og åtgärdsspecifika) Indikatorer Økonomisk ramme

4 A1: Kunnskap og kompetanseutvikling A2: Utvikling av bedrifter og bedriftsmiljøer • Innhold: utvikle metoder, modeller og strukturer for utvikling av kompetanse i både privat og offentlig sektor • Eksempler på innsatser: tilpasse og integrere system og modeller, erfaringsutveksling, nettverk mellom skoler, næringsliv og forskning, samt kunnskapsoverføring mellom generasjoner • Økonomi: EU ca 16 millioner, IR ca 12,5 millioner • Innhold: satse på kreative arenaer hvor bedrifter kan treffes og knytte kontakter • Eksempler på innsatser: tilpasse system og regler, stimulere til entrepenørskap og nydanning og innovasjoner, nettverk mellom næringsliv, skoler og forskning, samt arbeid med kluster og bransjeprosjekt • Økonomi: EU ca 12 millioner, IR ca 9,5 millioner

5 B1: Infrastruktur og kommunikasjon B2: Miljø og Helse • Innhold: styrke infrastruktur for å gi mulighet til utvikling på alle øvrige områder, skape nærhet gjennom bruk av avansert IT teknikk • Eksempler på innsatser: økt tilgjengelighet over grensen, bedret transportinfrastruktur, systemer og logistikk i grenseområdet, samt forskning, utredning og statistikk på området. • Økonomi: EU ca 14,3 millioner, IR ca 11,2 millioner • Innhold: avfallsminimering og gjenvinning, informasjon om miljø, helsefremmende tiltak og arbeidsmiljø, samt livsmiljø problematikk • Eksempler på innsatser: Integrere miljøtenking i all virksomhet, forankre og utvikle bevisstgjøringen av miljøet, forbedre arbeidsmiljø, forskning innen helsespørsmål m.m. •Økonomi: EU ca 13,6 millioner, IR ca 10,6 millioner

6 A4/B4: ”Regiongemensamma” prosjekt innen de ulike tema B3: Kultur, regional identitet og attraksjonskraft • Innhold: bruke lokale ressurser og lojalitet, ungdommer og delaktighet, profilering av regionen • Eksempler på innsatser: tverrsektorielle lokale engasjement, utvikling i et lokalt perspektiv, sterke regional identitet, natur- og kulturmiljøer, idrettsaktiviteter og arrangement med internasjonal interesse, samt nettverk og koordinering •Økonomi: EU ca 23,8 millioner, IR ca 18,6 millioner • Innhold: som i de enkelte åtgärder • Eksempler på innsatser: som i de enkelte åtgärer • Økonomi: EU ca 12,6 millioner, IR ca 10 millioner

7 Økonomiske tabeller Grenseløst samarbeid

8 Økonomisk gjennomgang, Sverige: Alle tall i SEK

9 Økonomisk gjennomgang, Norge: Alle tall i NOK

10 Urvalsprocessen: 5 steg/trinn 1. Formelle krav 2. Indikatorer 3. Horisontale kriterier 4. ”Åtgärdsspecifika” urvalskriterier 5. Kvalitativ bedømning

11 1. Formelle krav Støtteberettiget i henhold til programdokumentet, Medfinansiering, Konkurranse, Minst en norsk og en svensk part, Addisjonalitet. 2. Indikatorer Generelle indikatorer: eks fjerne grensehinder, nettverk og arbeidstilfeller Åtgärdsspecifika indikatorer: Kompetanseutviklingstimer, helseforbedring, attraksjonskraft m.fl.

12 3. Horisontale kriterier Grenseregionalitet, Likestilling, Integrasjon, Miljø, Sysselsetning 4. ”Åtgärdsspecifika” utvalgskriterier Hver åtgärd har en eller flere kriterier som skal vektlegges ved prioritering mellom, og valg av, prosjekt. Eks: Generell: Antall indikatorer som prosjektet påvirker, Näringsutvikling: Høy andel privat medfinansiering

13 5. Kvalitativ bedømning Gjennomføringskapasitet, Spredning, Kostnadseffektivitet, Innovasjon, Overlevelsesevne og Langsiktig effekt.

14 Praktisk informasjon: • Møtetider og søknadsfrister • Kontaktpersoner og informasjon finnes på våre internettsider: www.interreg-sverige-norge.com • Orginalsøknad sendes inn til sekretariat i Sverige. Send med digital versjon i tillegg til underskrevet original! • Kompletteringer som inntyg og forbindelser/bekreftelser kan sendes inn etter søknadsfrist. •Viktig med kontakt med medfinansiørene og forankring av prosjektideene!

15 Status for Grenseløst Samarbeid: • Gjennomført 3 beslutningsmøter, hvorav det siste med gjennomgang av prosjektsøknader. • Formelt er programmet ikke helt operativt pr i dag! • Forslag til bevilgning av ca 4 millioner SEK og 3 millioner NOK. Presidiet tar den endelige beslutningen!


Laste ned ppt "Interreg IIIA Sverige-Norge, Delområde Gränslöst Samarbete: Vi ska se närmare på: Åtgärderna Ekonomin Urvalsprocessen Praktisk information Status."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google